Fortumin alueelle ehdotetaan kaavoitettavaksi yhtä kerrostalo- ja kuutta pientalotonttia – Ivon vanhan asuinalueen puutalot voidaan purkaa, kahta lukuun ottamatta

HelsinkiZurich Office

Havainnekuva Imatrankoskentieltä. Kuvakaappaus HelsinkiZurich Officen laatimasta rakentamistapaohjeesta.
Havainnekuva Imatrankoskentieltä. Kuvakaappaus HelsinkiZurich Officen laatimasta rakentamistapaohjeesta.

Vanhan Ivon asuinalueen asemakaavamuutos etenee. Imatran kaupunkikehityslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 20. lokakuuta.

Kaavamuutoksessa alueelle ehdotetaan kaavoitettavaksi yhtä kerrostalotonttia ja kuutta pientalotonttia.

1940-luvun puutaloalueella rakennusten suojelumääräyksiä muutetaan kahta rakennusta lukuun ottamatta, niin, että terveydelle vaaralliset puutalot voidaan purkaa.

Päätöksen niiden purkamisesta tai kunnostamisesta tekee omistaja.

Tällä hetkellä omistaja on Fortum. Asemakaavan muutoksen selostuksesta käy ilmi, että Fortum arvioi puutalojen korjaamisesta koituvan kaksinkertaiset kustannukset niiden käypään arvoon nähden – eikä korjaaminenkaan välttämättä takaisi asuntojen terveellisyyttä ja turvallisuutta pitkällä aikavälillä

Lisäksi alueelta poistuu kolme radanvarressa olevaa tonttia. Kyseisille tonteille on rakennettu puutalot 1940-luvulla.

– Nämä tonttipaikat poistetaan raideliikenteestä aiheutuvan melun vuoksi, kertoo kaavoitusinsinööri Timo Könönen.

HelsinkiZurich Office

Ilmakuva suunnittelualueesta. Kuvakaappaus HelsinkiZurich Officen laatimasta asemakaavan muutoksen selostuksesta.
Ilmakuva suunnittelualueesta. Kuvakaappaus HelsinkiZurich Officen laatimasta asemakaavan muutoksen selostuksesta.

Tontit korvaavia rakennuspaikkoja on kaavoitettu 1920 -luvun kivitaloalueen yhteyteen.

Taimenpuroa voi tarvittaessa siirtää

Sen sijaan esimerkiksi viheralueisiin asemakaavamuutos ei juuri vaikuta. Esimerkiksi alueella kulkevaan suodusvesipuroon eli taimenpuroon ei kosketa, Könönen sanoo.

– Jos tarve tulee, sitä pystytään siirtämään.

Puron siirtämisen mahdollistaa myös ELY-keskuksen lausunto. Tällekin on jo kaavaratkaisu katsottu.

Asemakaavan muutoksen selostuksen mukaan Imatran kaupunki on arvioinut uusien katujen, kevyen liikenteen väylien ja kunnallistekniikan kustannuksiksi yhteensä hieman yli kaksi miljoonaa euroa.

Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille helmikuussa 2019. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä tämän vuoden huhti- ja toukokuussa.

Alueen pinta-ala on noin 42 hehtaaria. Suurimman osan siitä omistaa Imatran kaupunki, sekä Fortum Power and Heat Oy.