Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi Napinkulman asemakaavan – kaavan vaikutuksia ei ole arvioitu riittävästi

Kaupunki harkitsee, hakeeko se valituslupaa.

Imatran kaupunki

Havainnekuva Napinkulman kerrostalosta.
Havainnekuva Napinkulman kerrostalosta.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Napinkulman asemakaavan, tiedottaa Imatran kaupunki.

Hallinto-oikeuden katselmushavaintojen mukaan asemakaavamuutosta ei ole arvioitu maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Tähän kuuluvat vaikutukset muun muassa kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön.

Kaavamuutosta laadittaessa olisi pitänyt myös huomioiden maanomistajien tasapuolinen kohtelu ja selvittää vastaavanlaisen rakentamisen määrän ja kerrosluvun lisäämisen mahdollisuus kyseisellä alueella.

Hallinto-oikeus totesi, että kaavoitettavan alueen tulee muodostaa riittävä suunnittelullinen kokonaisuus. Tästä syystä maankäyttöä tulisi lähtökohtaisesti tarkastella yhtä tonttia laajemmin.

Hallinto-oikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen valituksissa esitetyillä kaavan vaikutusten arviointiin sekä rakennetun ympäristön vaalimiseen ja rakennettuun ympäristöön liittyvien erityisten arvojen hävittämiskieltoon liittyvillä valitusperusteilla ja Kiinteistö Oy Koskenkulman esittämällä maanomistajien tasapuoliseen kohteluun liittyvällä valitusperusteella.

Päätökseen on mahdollista hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Kaupunki tutkii päätöksen perusteita

Imatran kaupunki kertoo tutkivansa päätöksen perusteita ja harkitsevansa, hakeeko se päätökselle valituslupaa.

Imatran kaupunginjohtaja Kai Roslakka kertoo päätöksen tarkoittavan Napinkulman hankkeiden viivästymistä.

–  Meillä on heinäkuu aikaa pohtia, mitä asialle teemme, haemmeko päätökselle valitusta vai emme, Roslakka kertoo.

Mikäli kaupunki aikoo hakea valituslupaa, se on tehtävä 30 päivän kuluessa.

Anu Pakarinen

Keskeisellä paikalla Imatrankoskella sijaitsevan Napinkulman kaavamuutos on herättänyt paljon vastustusta.
Keskeisellä paikalla Imatrankoskella sijaitsevan Napinkulman kaavamuutos on herättänyt paljon vastustusta.

Valituksen tehnyt on tyytyväinen

Asemakaavan hyväksymiseen liittyvistä valituksista toisen tehnyt Erkki Jouhki kertoo olevansa hallinto-oikeuden tekemään päätökseen tyytyväinen.

– Asemakaavan hyväksymisestä olisi seurannut liian suurimittakaavaista rakentamista ympäristöön ja sijaintiin nähden. Lähellä on arvokasta kulttuuriympäristöä, kuten Valtionhotelli ja Rosson talo, Jouhki kertoo.

Hallinto-oikeuden käsittelemässä valituksessa oli kaikkiaan kahdeksan asiakohtaa Napinkulmaan liittyen. Muut hallinto-oikeus jätti päätöksensä mukaan ratkaisematta, koska asia nyt päättyi.

Kaupunki joutuu korvaamaan osan Kiinteistö Oy Koskenkulman oikeudenkäyntikuluista, jotka ovat 1680 euroa.

Napinkulman asemakaavan muutos hyväksyttiin yksimielisesti Imatran kaupunginvaltuustossa viime vuoden syyskuussa.

Kaava sallii 7800 kerrosneliön suuruisen kerrostalon rakentamisen nykyisen liikerakennuksen tilalle.

Juttua täydennetty 30.6. kello 14.55 Kai Roslakan ja Erkki Jouhkin kommenteilla sekä kello 16.51 taustatiedoilla. Täydennetty myös kaavan hylkäysperusteita. 1.7. kello 10.22 muokattu kuvatekstiä ja kello 11.05 ja 12.50 korjattu Erkki Jouhkin lausuntoa. Kello 13.23 täsmennetty hallinto-oikeuden ratkaisua. 2.7. kello 9.34 täsmennetty korvauksen saaja, joka on Kiinteisto Oy Koskenkulma.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset