Virasojan maanläjitysalue paisuu entisestään – Maanviljelijä Paavo Ojalaista huolettaa, kasvaako vettymisriski maamassan lisääntyessä

Sienimäelle kaavaillun uuden maankaatopaikan suunnitelmat ovat lausuntokierroksella. Perustustöiden on tavoitteena alkaa tänä keväänä.

Kai Skyttä

Nämä kaksi maanläjitysaluetta Virasojalla on tarkoitus yhdistää. Lisäksi niitä kumpaakin korotetaan viidellä metrillä. Arkistokuva.
Nämä kaksi maanläjitysaluetta Virasojalla on tarkoitus yhdistää. Lisäksi niitä kumpaakin korotetaan viidellä metrillä. Arkistokuva.

Virasojan maanläjitysalue Imatralla on paisumassa entisestään. Tällä hetkellä rakennusvalvonnan käsittelyssä on maisematyölupahakemus, joka tähtää kahden läjityskumpareen yhdistämiseen ja korottamiseen viidellä metrillä.

Imatran kaupunginpuutarhuri Erika Luhtanen kertoo, että lupaa haetaan, koska maanläjityspaikoista on kaupungissa akuutti pula.

Imatralle on jo pidemmän aikaa kaavaillut uutta maankaatopaikkaa Sienimäelle Jauhosienenkujan ja junaradan väliselle alueelle. Suunnittelutyö on nyt edennyt siihen pisteeseen, että suunnitelmat odottavat Väyläviraston lausuntoa. Kaupungin tavoitteena on päästä perustustöihin jo tänä keväänä.

Luhtanen tähdentää, että virallisesti puhutaan maavallista, ei maankaatopaikasta, jollaista tosin Imatralle kipeästi kaivattaisiin.

Maa-ainesta tuottavat etenkin isommat rakennuskohteet, tällä hetkellä sellainen on esimerkiksi kaksoisraiteen rakennustyömaa.

– Kevään mittaan otetaan esille pienempiä kohteita, mihin maa-ainesta voitaisiin läjittää. Tarvetta olisi kyllä isommallekin alueelle, sillä vaikka paikallaan käsittely on aina tavoitteena, harvassa ovat ne paikat, missä maata voidaan käsitellä rakentamispaikalla.

Kasvaako vettymisriski?

Maisematyölupahakemuksesta on tehty Unterniskan perkausyhtiön nimissä hakemus, jonka takana on imatralainen maanviljelijä Paavo Ojalainen. Häntä huolettaa, että vettymisriski kasvaa, kun maamassaa tuodaan lisää.

– Henkilökohtaisesti minua huolettaa se, että kun maata läjitetään sille alueelle lisää, mitä tapahtuu lähialueen pelloille ja metsille. Tuleeko se vaikuttamaan sen vettymiseen, kun nykyinenkin maanläjitys on vaikuttanut.

Ojalaisen mielestä pitäisi arvioida uudestaan, onko maisematyölupa riittävän kattava toimenpidelupa kaavailluille muutoksille vai pitäisikö niille vaatia ympäristötyölupaa.

Kevyt liikenne poikki

Erika Luhtasen mukaan maanläjityksen ympäristövaikutuksia lähialueille on tutkittu. Tällöin selvityksessä todettiin, ettei maanläjitysalue aiheuta mainitun kaltaisia ongelmia Unterniskanjoen ympäristöön.

Paavo Ojalaisen näkemys on, että selvitystyö on ollut puutteellista. Veden liikkeitä pitäisi hänen mukaansa tutkia pohjavesiputkilla, joita Ojalaisen mukaan ei alueelle kuitenkaan ole asennettu.

Toinen näkökulma liittyy kevyeen liikenteeseen.

– Kevyen liikenteen raitti on nyt suljettu lämpölaitoksen luota, koska kumpareille ajo tapahtuu polkupyötätietä myöten. Tämän piti olla tilapäisratkaisu, mutta jos maisematyölupa myönnetään, tilanne ei muutu.

Luetuimmat