Tornator on sopinut kahden uuden luonnonsuojelualueen perustamisesta Ruokolahdelle – Alueet ovat suuruudeltaan yhteensä 20 hehtaaria

Kaikkiaan Tornator perustaa neljä uutta luonnonsuojelualuetta Kaakkois-Suomeen. Muut kohteet sijaitsevat Lappeenrannassa ja Pyhtäällä.

Eija Kvintus

Uusien luonnonsuojelualueiden yhteispinta-ala on 60 hehtaaria. Kuvituskuva.
Uusien luonnonsuojelualueiden yhteispinta-ala on 60 hehtaaria. Kuvituskuva.

Metsäyhtiö Tornator ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus ovat sopineet neljän yksityismaan suojelualueen perustamisesta. Kohteet sijaitsevat Ruokolahdella, Lappeenrannassa ja Pyhtäällä. Niiden yhteispinta-ala on yli 60 hehtaaria.

Uudet luonnonsuojelualueet perustetaan osana Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa METSOa sekä Helmi-elinympäristöohjelmaa.

Tornatorin tiedotteessa kerrotaan, että sopimukset eivät rajoita jokamiehenoikeuksia tai olemassa olevia metsästysoikeuksia alueilla.

Ruokolahdella suojellaan yhteensä 20 hehtaaria metsää

Ruokolahdelle saadaan kaksi uutta luonnonsuojelualuetta. Käyhkäälle Lahnalahden etelärannalle perustettu METSO-luonnonsuojelualue on pinta-alaltaan kahdeksan hehtaaria. Sen elinympäristöt sisältävät monimuotoisuudelle merkittävää kangasmetsää ja suota sekä pienveden lähimetsää. Alue rajautuu lännessä luonnontilaiseen Korkiakoski-puroon.

Ruokolahden Lammaslammelle perustettu Rakopohjan luonnonsuojelualue kuuluu puolestaan soidensuojelun täydennysehdotuskohteisiin, ja se suojellaan Helmi-elinympäristöohjelmassa. Kohde on 12 hehtaarin suuruinen ja lähes 1,5 kilometriä pitkä puronvarsialue, joka on erittäin merkittävä ruoho- ja heinäkorpien sekä ruohoisten koivuluhtien suojelun kannalta. Kohteen puusto on monin paikoin erirakenteista sekä runsaslahopuustoista.

Alueilla myös maisema-arvoa

Lappeenrantaan perustettu 38 hehtaarin METSO-luonnonsuojelualue on osa Kuurmanpohjan ja Perä-Aholan peltolaaksojen välistä laajaa kalliojaksoa. Kohde on myös maisema-arvoiltaan merkittävä ja se kuuluu Linnamäen NATURA-alueeseen.

Pyhtään METSO-suojelualue on taas osa Kymijoen Pyhtään haarassa sijaitsevaa Strukan sulun kulttuurimaisemaa. Suojeltu alue on suuruudeltaan 3,5 hehtaaria.