River Plastin uusi teollisuushalli valmistuu pohjavesialueelle Imatralla — ympäristölupahakemuksessa yli 50 sivua

Minna Mäkinen

Halli nousee Kurkvuoreen, lähelle Kuutostietä. Taustalla Kaukopään piippu. Kuva on joulukuulta 2016.
Halli nousee Kurkvuoreen, lähelle Kuutostietä. Taustalla Kaukopään piippu. Kuva on joulukuulta 2016.

River Plastin uuden Kurkvuoreen sijoittuvan teollisuushallin ympäristölupa tulee käsittelyyn kevään aikana. Maalina käsittelylle on ympäristölautakunnan kokous huhtikuussa.

Ympäristöluvassa nousee erityisesti esiin kaksi seikkaa: Hajuhaitat, joita aiheutuu muun muassa orgaanisesta liottimesta styreenistä, sekä aineen mahdolliset vaikutukset pohjavesiin.

— Toiminnasta aiheutuvan hajun vuoksi uusi sijainti Kurkvuoressa on parempi, kuin toimitila Mansikkalassa, missä on lähellä kauppoja ja asutusta, sanoo ympäristötarkastaja Arto Ahonen Imatran seudun ympäristötoimesta.

— Toinen asia on se, voiko styreeni ilmaan kaasuuntuessaan päätyä sateen mukana pohjaveteen.

River Plastin myyntipäällikkö Saku Miikki odottaa ympäristölupahakemuksen menevän läpi ongelmitta. Hän kertoo, että yhtiön ympäristönsuojelua koskevat toimet on kuvattu tarkasti noin 50-sivuisessa hakemuksessa.

Miikin mukaan tärkeää on esimerkiksi varmistaa, että tulipalon sattuessa maastoon ei pääse sammutusvesiä.

— Piha-alueesta tehdään eräänlainen allas ja sen pinta asfaltoidaan. Lisäksi rakennuksen ympärille rakennetaan sulkukaivot. Näin sammutusvedet on mahdollista kerätä talteen ja viedä analysoitavaksi.

Alueelle on myös rakennettu kolme näytteenottopaikkaa, joiden avulla seurataan pohjavesien laatua.

Rakennuslupa hallille myönnettiin 23. kesäkuuta vuonna 2016. Toimintaa kiinteistössä ei kuitenkaan saa aloittaa, ennen kuin ympäristölupa on voimassa.

Lue aiheesta lisää tiistain Uutisvuoksesta.

Kanerva Jalarvo

Kanerva Jalarvo

Olli-Pekka Härmä

Kommentoidut