Apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino Katukanava-kirjoituksessa: Uimahalli tarvitsee pienempiä käyttökuluja ja uutta tulopohjaa

Viime aikoina on käyty keskustelua Imatran uimahallista. On voinut syntyä käsitys, että meillä olisi vaihtoehto jatkaa nykyisten palvelujen tarjoamista ilman suurempia kustannusvaikutuksia.

Näin ei ole: kuntoselvitysten nojalla on selvää, että rakennus ei tule säilymään käyttökuntoisena montaa vuotta pelkillä pinta- ja paikkauskorjauksilla.

Tämän kuulimme viimeksi maanantaina valtuustosalissa VTT:n auktorisoimalta kuntotutkimuksen tehneeltä asiantuntijalta.

Kaikissa vaihtoehdoissa uimahalliin on kohdistumassa miljoonainvestointeja ja niiden seurauksena selvästi nykyistä korkeammat pääomakustannukset.

Talousluvut kertovat, että Imatralla ei ole realistista odotusta verotulopohjan kasvamisesta. Päinvastoin.

Tulevan 10 vuoden aikana ennustetaan työikäisten 24-64-vuotiaiden vähenevän Imatralla yli 2400 henkilöllä. Tälle ikäryhmälle palveluiden järjestäminen kustantaa keskimäärin vähemmän kuin mitä heistä tuloutuva verotulokertymä. Muut ikäluokat edustavat keskimääräistä verotulokertymää suurempia kustannuksia.

Miten edellä oleva liittyy uimahalli-investointiin? Koska tulopohja pienenee, ei meillä ole varaa kasvattaa nettomenojamme. Uusien investointien kustannukset on katettava nykyistä pienempinä käyttökustannuksina, kuten energia-, tila- ja toiminnalliseen synergiaan perustuvana tehokkuutena sekä kasvavina tulo-odotuksina, kuten investointien avulla saatavina elinvoima- ja työllistämisvaikutuksina.

Matkailijoihin liittyvät tulonodotukset eivät tietenkään perustu heidän maksamiinsa hallin käyttömaksuihin, vaan kiinnostavan matkailukohteen vetovoiman kysyntään, joka poikii uusia majoitus-, ravintola- ja palvelualojen työpaikkoja, yritystoimintaa ja investointeja.

Jos keinoja kaupungin kokonaiskustannusten kasvun estämiseksi ei ole, ei uusiin investointeihin ole varaa.

Mikäli uimahallin edellyttämä investointi toivotaan toteutettavan ilman odotusta käyttökulujen pienenemistä tai tulojen kasvusta, on samalla päätettävä, mistä nykypalveluistamme vastaava summa leikataan. Samalla tulee väistämättä pohdittavaksi, onko Imatralla ylipäätään varaa uimahallipalveluihin vuosikymmenen loppupuoliskolle saavuttaessa.

Kaisa Heino

Imatran apulaiskaupunginjohtaja

Luetuimmat