Lääkintöneuvos Timo Keistinen: "Kaakkois-Suomessa pitää olla vahva, laajan päivystyksen sairaala"

Keistinen vertaa Lappeenrannan tilannetta Rovaniemeen.

Marleena Liikkanen

Lonkan ja polven tekonivelleikkauksissa sekä selkäleikkauksissa Etelä-Karjalan keskussairaala on päässyt valtioneuvoston asetuksen tavoitemääriin.
Lonkan ja polven tekonivelleikkauksissa sekä selkäleikkauksissa Etelä-Karjalan keskussairaala on päässyt valtioneuvoston asetuksen tavoitemääriin.

Lääkintöneuvos Timo Keistinen sosiaali- ja terveysministeriöstä uskoo, että sijaintinsa ansiosta Lappeenrannassa pysyy vaativan päivystyksen sairaala.
— Etelä-Karjalassa on tehty sairaalasaneerausta todella pitkään ja laajasti. Kaakkois-Suomessa pitää olla vahva, laajan päivystyksen sairaala. Ymmärrettävästä syystä se on Lappeenrannassa, Keistinen toteaa.
Keistinen vertaa tilannetta Rovaniemeen.
— Pienen väestöpohjan omaavalla Rovaniemelläkin on vaativan päivystyksen sairaala, koska totta kai Lapissa pitää sellainen olla.

Etelä-Karjalassa on tehty sairaalasaneerausta todella pitkään ja laajasti.

Harvinaisia leikkauksia kannattaakin keskittää

Etelä-Karjalan keskussairaalassa esimerkiksi olkapään tekonivelleikkauksia tehdään vähemmän kuin valtioneuvoston asetuksessa edellytetään.

Keistinen katsoo, että tekonivelten leikkausten keskittäminen yleisesti ottaen voi olla järkevää, koska ne ovat vaikeita, kalliita ja harvinaisia leikkauksia.
— Tekonivelten leikkaukset vaativat paljon erityisinstrumenttejä, ja osaamisen ylläpito on paitsi kallista myös vaatii isompaa leikkaussarjaa, että laatua pystytään pitämään yllä.
Lonkan ja polven tekonivelleikkauksissa sekä selkäleikkauksissa Etelä-Karjalan keskussairaala on juuri ja juuri päässyt tavoitemääriin. Selkäkirurgian ja rintasyöpäleikkauksien määrät ovat myös lähellä tavoitelukuja. 

Vuoden alusta voimaan tuli valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja tehtävien keskittämisestä. Keskittämisasetus määrittelee, kuinka paljon mitäkin leikkauksia kussakin sairaalassa täytyy tehdä, jotta niitä ei siirretä yliopistolliseen sairaalaan.

Etelä-Karjalan keskussairaalassa jäätiin viime vuonna alle 1 000 synnytyksen rajan. Myös olkapään tekonivelleikkauksia, tekonivelten uusintaleikkauksia sekä monia syöpäleikkauksia tehdään vähemmän kuin erikoissairaanhoidon keskittämisasetus edellyttää.