Rautjärven kunta teetti teemakyselyitä kesän aikana — Vastaajien mielestä kunnan tulisi jatkossakin ylläpitää Konkalammen hiihtokeskusta, omatoimikirjasto jakoi vastaajien mielipiteet

Kysely liikenneväylistä, puistoista, yleisistä alueista sekä liikuntapaikoista keräsi hyvin vastauksia. Kulttuuri ja vapaa-aika -kyselyn vastaajamäärät jäivät vähäisiksi. Kuntalaisille tärkeitä asioita ovat erityisesti luonto ja liikunta.

Kai Skyttä

Konkalammen hiihtokeskus herätti kovasti keskustelua.
Konkalammen hiihtokeskus herätti kovasti keskustelua.

Rautjärven kunta on kevään ja kesän aikana kerännyt kuntalaisten mielipiteitä säästösuunnitelmista. Kyselyiden vastaukset on nyt julkaistu.

Erityisesti luonto sekä liikunta nousivat kyselyissä esille kuntalaisille tärkeinä asioina. Varsinaisia säästökohteita ei kuitenkaan noussut esille.

— Ei hirveästi säästökohteita noussut esille. Enemmänkin sellaisia painotuksia nousi esille, mihin toivotaan, että kunta jatkossakin panostaisi. Sellaisia olivat esimerkiksi liikuntapaikat sekä lasten ja nuorten aktiviteetit, Rautjärven kunnan hallintojohtaja Outi Örn kertoo.

Rautjärven kunnan on tehtävä merkittäviä sopeuttamistoimia, jotta kunnan talous saadaan tasapainoon vuonna 2021. Päätösten aika on pian.

— Kyllä niitä päätöksiä on syksyn aikana tehtävä, hän toteaa.

Konkalammen hiihtokeskuksen ylläpidosta ei tulisi luopua

Liikenneväyliä, puistoja, yleisiä alueita sekä liikuntapaikkoja koskevaan teemakyselyyn vastasi 128 kuntalaista.

Kunnan ylläpitämien liikuntapaikkojen hoitoon kyselyyn vastanneet kuntalaiset olivat pääasiassa tyytyväisiä. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo oli 3,85.

Tärkeimmiksi liikuntapaikoiksi kuntalaiset nostivat retkeilyreitit ja luontopolut, Simpeleen urheilukeskuksen urheilukentän ja -tekonurmen, sekä Konkalammen hiihtoladut ja -laskettelurinteet.

Rautjärven kunta kysyi asukkailta kyselyssä, että tulisiko kunnan luopua Konkalammen hiihtokeskuksen ylläpidosta. 125 vastaajasta peräti 82,4% oli sitä mieltä, että kunnan ei tulisi luopua hiihtokeskuksen ylläpidosta.

Myös puistojen ja yleisten aluiden kunnossapitoon kuntalaiset olivat pääasiassa tyytyväisiä. Kuntalaiset toivoivat, että kunta panostaisi tulevaisuudessa erityisesti teiden ja reitistöjen kuntoon, liikuntapaikkoihin sekä lasten ja nuorten aktiviteetteihin.

Kuntalaisilta kysyttiin myös mielipidettä siitä, kuinka he kokevat talvella teiden aurauksen aloittamisen lähtötason.

Vastaajista 35% oli sitä mieltä, että aurauskaluston liikkeellelähdön kynnystä tulisi alentaa, koska väylille ehtii nykyisin kertyä liikaa lunta. Vastaajista 6% oli sitä mieltä, että aurauskaluston liikkellelähdön kynnystä tulisi nostaa, koska väylät aurataan liian vähäisellä lumimäärällä, josta syntyy kunnalle turhia kustannuksia.

Nykyiset tasot ovat riittävät 59% vastaajien mielestä.

— Tässä kyselyssä olemme tyytyväisiä vastaajien kokonaismäärään, Örn iloitsee.

Omatoimikirjaston puolesta ja vastaan

Kulttuuri ja vapaa-aika -teemakyselyyn vastasi ainoastaan 18 ihmistä. Kyselyssä kunta kysyi, että haluaisiko asukkaat Rautjärvelle omatoimikirjaston. 16 vastaajasta 69% vastasi että ei halua, ja 31% vastasi haluavansa.

Omatoimikirjastoa vastaan olevat perustelivat mielipidettään sillä, että palvelua tarvitaan jatkossakin ja se on tärkeää. Omatoimikirjaston puolesta vastanneet taas totesivat, että laajemmat aukioloajat olisivat hyvä asia.

— Kulttuuri- ja vapaa-aika -kyselyssä vastaajamäärät jäivät aika heikoksi, enkä tiedä, voiko siitä hirveästi johtopäätöksiä vetää, Örn toteaa.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset