Verkkokalastuskielto on voimassa saimaannorpan elinalueilla – Metsähallitus valvoo kalastusta ja tekee sukelluksia norpan lisääntymisalueilla

Muun muassa Puumalan alueella sijaitsevalla Luonterilla kalastavia pyydetään välttämään verkkokalastusta nyt vapaaehtoisesti, koska Linnunpäänselän eteläosaan syntyi keväällä kuutti kalastusrajoitusalueen ulkopuolelle.

Timo Seppäläinen

Saimaannorpat pesivät tänä keväänä erityisen haastavissa olosuhteissa. Ely-keskus muistuttaa, että verkkokalastuskielto on nyt voimassa kesäkuun loppuun saakka kuuttien suojelemiseksi.
Saimaannorpat pesivät tänä keväänä erityisen haastavissa olosuhteissa. Ely-keskus muistuttaa, että verkkokalastuskielto on nyt voimassa kesäkuun loppuun saakka kuuttien suojelemiseksi.

Pohjois-Savon ely-keskus muistuttaa, että verkkokalastuskielto on astunut voimaan saimaannorpan keskeisillä elinalueilla, ja verkkokalastus on kielletty 30. kesäkuuta saakka, lukuun ottamatta alle 22 millimetrin solmuvälin muikkuverkkoja.

Lisäksi Puumalan ja Juvan kuntien alueella sijaitsevan Luonterin Linnunpäänselän kalastajia pyydetään huomioimaan, että Linnunpäänselän eteläosaan syntyi tänä keväänä kuutti kalastusrajoitusalueen ulkopuolelle.

– Kalastajien on syytä välttää alueella verkkokalastusta, jotta kuutin elossa säilyminen saadaan turvattua, muistuttaa Pohjois-Savon ely-keskuksen kalastusbiologi Teemu Hentinen tiedotteessa.

– Kalastusrajoitukset ja yhtenäinen rajoitusalue turvaavat erityisesti kuuttien elossa säilymisen niiden ensimmäisten elinkuukausien aikana. Luonterin eteläosassa kalastajien tulisi nyt vapaaehtoisesti välttää verkkokalastusta, jotta kuutti säilyy elossa.

Keväisten kalastusrajoitusten lisäksi ympärivuotisesti samalla rajoitusalueella on kielletty saimaannorpalle vaarallisten pyydysten käyttö, kuten riimu- ja vahvalankaiset verkot sekä löysänieluiset katiskat ja merrat. Rysien, mertojen ja katiskojen nielu ei saa venyä missään olosuhteissa yli 15 sentin.

Uusista rajoituksista sopiminen on tällä hetkellä haasteellista

Saimaan verkkokalastusta ja saimaannorpalle vaarallisten pyydysten käyttöä on rajoitettu yhtenäisellä rajoitusalueella. Rajoitusalue muodostuu havaittujen poikaspesien ympärille muodostetuista noin viiden kilometrin suoja-alueista sekä niitä yhdistävistä alueista.

Kalastusrajoitusalue on yhtenäinen Etelä-Saimaalta aina Puruveden länsiosaan ja Pohjois-Karjalan Pyhäselälle, ollen pinta-alaltaan yli 2 770 neliökilometriä.

Kalastusrajoitukset perustuvat Pohjois-Savon ely-keskuksen ja osakaskuntien välisiin sopimuksiin sekä valtioneuvoston asetukseen niillä alueilla, joilla sopimusta ei ole voimassa. Osakaskunnilla on tiedotusvastuu sopimuksiin perustuen.

– Rajoitusaluetta on pyritty laajentamaan aina tarpeen tullen osakaskuntien kanssa sopimalla. Kevät on poikkeuksellinen myös tämän suhteen, kun päätösten tekeminen osakaskunnissa on haasteellista kokoontumisrajoitusten vuoksi, Hentinen toteaa.

Kalastusrajoitusten tarkemman sisällön ja kalastusrajoitusalueen laajuuden voi tarkastaa maa- ja metsätalousministeriön sivuilta tai WWF:n verkkopalvelusta.

Kalastuksenvalvojat valvovat rajoitusten noudattamista

Metsähallituksen suojelubiologi Jouni Koskela kertoo, että Metsähallitus valvoo verkkokalastusrajoitusten noudattamista.

– Kaksi työntekijää valvoo kalastusrajoitusten noudattamista kolmen kuukauden ajan päätoimisesti, hän sanoo.

– Lisäksi valvontaa suorittavat kalatalousalueiden ja osakaskuntien omat kalastuksenvalvojat.

Saimaalta löydettiin pesälaskennoissa tänä keväänä vain 32 kuuttia, joista yhdeksän kuolleina. Tämän jälkeen on tullut havainto kolmesta uudesta kuutista, joita ei vielä pesälaskennoissa ollut havaittu.

– Tiedot ovat hyvin puutteellisia, eikä luotettavaa tietoa poikasmääristä ole tänä vuonna mahdollista saada.

Havaintoja syntyneistä kuuteista pyritään tarkentamaan parhaillaan käynnissä olevilla sukelluksilla, joita tehdään saimaannorpan keskeisillä lisääntymisalueilla koko Saimaan alueella.

– Sukelluksissa pyritään löytämään esimerkiksi istukoita tai mahdollisia kuolleita kuutteja. Nämä löydöt antaisivat lisätietoa syntyneiden ja kuolleiden poikasten lukumääristä tänä keväänä, Koskela mainitsee.

Luetuimmat