Kylmä suihku Lappeenrannan suunnitelmille: Oikeus hylkäsi Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan — Uutta jätevesien purkupaikkaa joudutaan etsimään nyt Saimaalta, pientä rehevöitymistä voi tapahtua

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan epäselvän kaavoitustilanteen ja Rakkolanjoen pilaantumisriskin takia.

Pekka Hölkki

Nykyinen Toikansuon jävedenpuhdistamo on muutaman kilometrin päässä Lappeenrannan kaupungin keskustasta.
Nykyinen Toikansuon jävedenpuhdistamo on muutaman kilometrin päässä Lappeenrannan kaupungin keskustasta.

Hyväristönmäkeen ei rakenneta jätevedenpuhdistamoa. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan tiistaina antamallaan päätöksellä.

Ympäristöluvan hylkääminen tarkoittaa, että uusi jätevedenpuhdistamo tulee rakentaa muualle kuin Hyväristönmäkeen.

Päätöksen mukaan Rakkolanjokeen suunniteltua purkuvesistöä ei voida pitää sopivana merkittävän pilaantumisriskin ja epäselvän kaavoitustilanteen vuoksi. 

Päätös otettiin uutta jätevedenpuhdistamoa valmistelevien Lappeenrannan Energian ja Lappeenrannan kaupungin parissa yllättyneinä vastaan.

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan mukaan kaupunki ja Lappeenrannan Energia olivat lähes valmiita ryhtymään rakentamaan puhdistamoa.

— Olimme varautuneet siihen, että lupa hyväksytään tai että sen ehtoihin voi tulla muutoksia. Luvan hylkääminen oli yllätys, Jarva sanoo.

Päätöksestä tuskin valitetaan

Puhdistamosta vastaavan Lappenrannan Energian toimitusjohtaja Reijo Kolehmaisen mukaan on epätodennäköistä, että tiistaiaamuna tulleesta päätöksestä valitettaisiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

— Emme ole hirveästi ehtineet vielä asiaa miettiä, mutta sisäisessä keskustelussa on käynyt ilmi, ettei ole innostusta lähteä valituksen tielle, Kolehmainen sanoo.

Reijo Kolehmaisen mukaan seuraavaksi pohditaan sitä, mihin uusi jätevedenpuhdistamo rakennetaan.

Nykyinen Toikansuon jätevedenpuhdistamo on siinä kunnossa, että se toimii hyvin mahdolliset 5—7 vuotta, minkä uuden puhdistamon rakentaminen todennäköisesti kestää.

Toikansuon puhdistamon ympäristölupa on voimassa vuoteen 2022 saakka. Sille haetaan jatkoaikaa.

Jätevesivaihtoehtoja Hyväristönmäki-1.jpg

Purkuvesien laskupaikaksi jää Saimaa

Vaihtoehtoja uudeksi jätevedenpuhdistamoksi ovat vuonna 2014 tehdyssä ympäristöselvityksessä esiin tulleet Toikansuo ja Kukkuroinmäki, Imatran Kilteinen sekä edelleen myös kaava-asian ratkaisua odottava Hyväristönmäki.

Olemassa olevat vaihtoehdot ovat Kolehmaisen mukan käyttökelpoisia, ainoastaan niiden suunniteltu purkusuunta muuttuu.

Koska Rakkolanjokeen ei voi purkaa jätevesiä, jää ainoaksi vaihtoehdoksi laskea ne Saimaaseen. Kimmo Jarvan mukaan Vuokseen purkuvesiä ei voi laskea venäläisten vastustuksesta johtuen.

"Pientä rehevöitymistä voi tapahtua"

Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta sanoo, että purkuvesistövaihtoehdoksi jää Lappeenrannan Pappilansalmen ja Joutsenon edustan välinen alue. Rakkolanjoen ja Haapajärven tilan parantaminen jää tässä tilanteessa myös avoimeksi.

Räsäsen mukaan jäteveden ympäristövaikutukset pystyttäneen Saimaassa pitämään melko vähäisinä.

— Pientä rehevöitymistä voi tapahtua. Tilanne ei ole katastrofi, ja vaikutukset ihmisten mielikuvissa ovat todennäköisesti suuremmat kuin näkyvät vaikutukset, Räsänen sanoo.

Juttua muokattiin tiistaina 28.5.2019 kello 13.57 kommentteja ja tietoa lisäämällä. Kello 16.18 lisätty graafi, joka esittää vaihtoehtoja mahdollisten uusien jätevedenpuhdistamoiden sijaintipaikoista ja jätevesien purkupaikoista.

Luetuimmat