Hallinto-oikeus hylkäsi voimayhtiön valituksen — Hiitolanjoen voiman on rakennettava kalatiet Ritakosken ja Kangaskosken voimaloiden ohi

Vaasan hallinto-oikeus katsoo, ettei perusteita aluehallintoviraston päätöksen kumoamiselle ei ole.

Anssi Kemppinen

Hiitolanjoen voima omistaa Ritakosken voimalaitoksen.
Hiitolanjoen voima omistaa Ritakosken voimalaitoksen.

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt Hiitolanjoen voiman valituksen. Yhtiö valitti Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) päätöksestä, jonka mukaan Hiitolan voiman on rakennettava kalatiet Rautjärvelle Ritakosken ja Kangaskosken voimaloiden ohi.

Hiitolanjoki on äärimmäisen uhanalaisen Laatokan järvilohen ja järvitaimenen lisääntymisjoki. Hiitolanjoki saa alkunsa Simpelejärvestä ja laskee Venäjän puolella Laatokkaan. Joesta kahdeksan kilometriä virtaa Suomen puolella.

Hiitolanjoen voiman mukaan aluehallintoviraston päätöksen vaikutukset ovat suhteettomia ja kohtuuttomia. Yhtiön mielestä siltä edelletyt toimenpiteet poikkeavat merkittävästi sen nykyisestä velvoitteesta. Sen mukaan velvoitteen tarkistaminen ei saisi merkittävästi lisätä sen toteuttamiskustannuksia.

Kalateiden rakentaminen maksaisi yhtiön arvion mukaan noin 0,5 miljoonaa euroa. Sen lisäksi se menettäisi jonkin verran vesivoimasta saatavaa hyötyä.

Vaasan hallinto-oikeus katsoo, että perusteita aluehallintoviraston päätöksen kumoamiselle ei ole.

Olosuhteet ovat muuttuneet olennaisesti

Hallinto-oikeuden mukaan Hiitolanjoen voimalle määrättyjen kalatalousvelvoitteiden muuttaminen on ratkaistu korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä vuonna 2013.

Oikeuden mukaan kyse ei ole velvoitteen tarkistamisesta, vaan velvoitteen muuttamisesta olosuhteiden olennaisen muuttumisen johdosta.

Hallinto-oikeuden mukaan Hiitolanjoen voiman vesivoiman menetyksen voidaan arvioida olevan suhteellisen vähäinen. Kalateiden rakentaminen turvaisi Laatokan järvilohen ja järvitaimenen lisääntymisen joessa ja mahdollistaa kalojen vapaan kulun ja lisää vapaa-ajan kalastuksen mahdollisuuksia.

Oikeuden mukaan aluehallintovirasto ei ole menetellyt hallintolain vastaisesti, eikä sen päätös ole suhteellisuusperiaatteen vastainen.

Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Luetuimmat