Eksoten vuosi alkaa leikkauslistalla: maksukorotuksia, palvelujen supistamista, henkilöstön vähentämistä

Myös ulkomaalaisilla potilailla sekä liiketoimintojen myynnillä voisi pienentää ensi vuodelle suunniteltua 7,85 miljoonan euron alijäämää.

Kai Skyttä

Pentti Itkonen kertoo, että leikkauslista tuodaan poliitikkojen arvioitavaksi vuoden alkupuolella.
Pentti Itkonen kertoo, että leikkauslista tuodaan poliitikkojen arvioitavaksi vuoden alkupuolella.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) säästökuuri tulee pohdittavaksi heti ensi vuoden alussa.

Toimitusjohtaja Pentti Itkosen mukaan säästökeinoina harkitaan asiakasmaksujen korotuksia, palvelujen supistamista sekä sitä, ettei eläkkeelle siirtyvien tilalle palkata ketään. Lisätuloja taas voisi saada palvelu- ja liiketoiminnan myynnistä sekä ulkomaalaisten potilaiden hoitamisesta.

On vaikea alentaa kuntien vaatimuksesta menoja, kun samalla pitää vastata näin suureen palvelujen tarpeen kasvuun. — Pentti Itkonen

— Tällainen lista joka tapauksessa valmistellaan. Jää poliittisesti päätettäväksi, onko lista hyväksyttävissä vai ei, kertoo Itkonen.

Itkonen ei paljasta, mitä palvelu- ja liiketoimintaa Eksote voisi myydä.

— On kaikenlaista, mutta yhtään enempää en uskalla siitä sanoa.

Ulkomaalaisia potilaita voisi tulla Hyksin Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Eksoten palvelut ovat mukana vielä tämän vuoden puolella Venäjällä alkavassa markkinointikampanjassa.

— Ensi vuodelle tuskin vielä tästä saadaan paljon apuja. Jotta vaikutusta olisi, pitäisi potilaita tulla satoja.

Säästää pitää, vaikka palvelutarve kasvaa

Säästölistalla Eksote yrittäisi kuroa umpeen ensi vuoden talousarvioesitykseen sisältyvää 7,85 miljoonan euron alijäämää. Eksoten hallitus käsittelee budjettia ja vuoteen 2021 ulottuvaa taloussuunnitelmaa ensi keskiviikkona.

Talousarvioesitykseen sisältyy riskejä. Esimerkiksi sairaalapalvelujen ostoihin on budjetoitu 0,6 prosentin kasvu ja lääkkeisiin 0,2 prosentin kasvu. Lisäksi akuuttisairaalan päivystysosaston paikkoja on vähennetty 32:een, vaikka osastolla on ollut keskimäärin 35 potilasta.

Kai Skyttä

Eksoten budjettiesitys on tiukka: esimerkiksi hoivan nettomenot saavat kasvaa 0,8 prosenttia palvelutarpeen sitä suuremmasta kasvusta huolimatta.
Eksoten budjettiesitys on tiukka: esimerkiksi hoivan nettomenot saavat kasvaa 0,8 prosenttia palvelutarpeen sitä suuremmasta kasvusta huolimatta.

Hoivan nettotoimintamenojen arvioidaan kasvavan 0,8 prosenttia, vaikka palvelutarve kasvaa väestön ikääntymisen takia 1,5 prosenttia.

— Vaikka Etelä-Karjalan väki vähenee, kymmenessä vuodessa julkisten sote-palvelujen piiriin siirtyy työterveyshuollosta 6 000 — 7 000 ihmistä. On vaikea alentaa kuntien vaatimuksesta menoja, kun samalla pitää vastata näin suureen palvelujen tarpeen kasvuun, sanoo Itkonen.

Entä jos olisi vain yksi sote-keskus?

Palveluverkon maakunnallinen optimointi on Eksoten hallituksen hyväksymä periaate. Tähän mennessä ei ole kuitenkaan kerrottu, mitä tuo optimointi tarkoittaisi.

Itkosen mukaan asiaa on hankala konkretisoida, koska sote-lainsäädännön sisältö ei ole vielä varmistunut.

— Onko esimerkiksi mahdollista, että olisi vain yksi sote-keskus Lappeenrannassa sairaalan yhteydessä niin, että muualla olevat hyvinvointikeskukset tukeutuisivat siihen. Integraatio ja sähköiset palvelut edelleen lisääntyisivät ja raja-aidat esimerkiksi erikoisairaanhoidon, terveysasemien ja kotihoidon välillä häviäisivät.

Fakta: Kuntien maksuosuudet kasvavat 4,3 prosenttia

Eksoten nettotoimintamenot kasvavat budjettiesityksen mukaan ensi vuonna 2,78 prosenttia eli 12,9 miljoonaa euroa.

Kuntien maksuosuudet kasvavat ensi vuonna 4,3 prosenttia eli 19 miljoonaa euroa.

Vuonna 2018 maksuosuudet eivät kasvaneet ollenkaan.

Kuluvan vuoden alijäämäksi arvioidaan nyt 14 miljoonaa euroa, mikä on 5,5 miljoonaa euroa tarkistettua talousarviota heikompi.

Ensi vuoden talousarvio on 7,85 miljoonaa euro alijäämäinen eli alijäämää olisi ensi vuoden lopussa 20,8 miljoonaa euroa.

Eksoten nettotoimintamenot koko taloussuunnitelmakaudelle on rajattu valtiovarainministeriön sote-uudistukselle asetettaman tavoitekasvun tasolle eli kasvu olisi palkankorotusten lisäksi 0,9 prosenttia.

Lähde: Eksote

Luetuimmat

Uusimmat uutiset