Päivähoitomaksut alenevat vuoden alusta myös Imatralla, Ruokolahdella ja Rautjärvellä — lakimuutos vähentää tulovirtoja kuntien kassoihin

Jussi Lopperi

Lakimuutoksen tavoitteena on muun muassa lisätä lasten osallistumista päivähoitoon, jolla katsotaan olevan positiivien vaikutus lapsen kehitykselle.
Lakimuutoksen tavoitteena on muun muassa lisätä lasten osallistumista päivähoitoon, jolla katsotaan olevan positiivien vaikutus lapsen kehitykselle.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenevat 1. tammikuuta alkaen.
Hallituksen esittämä lakimuutos koskee sisaralennusta ja tulorajojen korottamista. Muutoksesta hyötyvät etenkin pieni- ja keskituloiset perheet.

Uudet maksurajat perustuvat perhekoon mukaan määräytyvään pienituloisuuden rajaan, jota on korotettu 500 eurolla. Samalla kuukausimaksujen maksuprosentiksi tulee 10,70 prosenttia riippumatta perheen koosta.

Lisäksi toisen lapsen sisaralennus on jatkossa 50 prosenttia nykyisen kymmenen sijaan. Seuraavien lasten sisaralennus on edelleen 80 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Muutos huomioitu kuntien talousarvioissa

Päivähoitomaksujen aleneminen vähentää tulovirtoja kuntien kassoihin.
Imatran osalta asiakasmaksujen kertymän väheneminen on huomioitu vuoden 2018 talousarviossa, kertoo varhaiskasvatuspalveluiden päällikkö Minna Leinonen.
— Vaikutuksen suuruutta on vaikea arvioida etukäteen. Ensi syksyksi on tulossa lisäksi asiakasmaksujen indeksikorotus, joten muutoksia on ilmassa enemmänkin.

Myös Ruokolahdella muutos on huomioitu ensi vuoden talousarviossa, kertoo hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Eila Toppinen.
— Tarkkoja laskelmia ei ole vielä tehty. Kovin suurista summista ei kuitenkaan ole kyse. Päivähoidon nollamaksuluokkalaisia on jo jonkin verran, ja heidän osuutensa tulee nyt hieman kasvamaan.

Muutoksia ei luvassa maksujen määräytymisen perusteisiin

Lakiehdotuksen mukaan asiakasmaksujen kertymän aleneminen kompensoidaan kunnille nostamalla kiinteistöverojen alarajoja, kohdistamalla aiempaa suurempi osa yhteisöveron tuotosta kunnille sekä korottamalla kunnan peruspalvelujen valtionosuutta.

Lapsen varhaiskasvatuksen maksun määräytymisen perusteisiin ei ole tulossa muutosta. Maksut määräytyvät edelleen perheen koon, tulojen ja varhaiskasvatusajan perusteella.

Hallituksen tavoitteena on lisätä työnteon kannustavuutta sekä parantaa perheiden taloudellista tilannetta alentamalla varhaiskasvatusmaksuja pieni- ja keskituloisilta sekä perheiltä, joilla on useampi lapsi päivähoidossa.
Lisäksi tavoitteena on lisätä lasten osallistumista päivähoitoon, jolla katsotaan olevan positiivien vaikutus lapsen kehitykselle.

Luetuimmat