Eteläkarjalaisilta kysyttiin näkemyksiä päihteistä — Lähes puolet katsoo, että alkoholia käytetään kotipaikkakunnalla liikaa, mutta enemmistö tyrmää rajoitusten tiukentamisen

Noin 40 prosenttia vastaajista sanoo, että huumausaineiden ostaminen on helppoa omalla paikkakunnalla. Kolmasosa vastaajista on kokenut turvattomuutta päihtyneen ihmisen käyttäytymisen vuoksi.

Sari Tauru

Yli puolet eteläkarjalaisista haluaa, että alkoholin myyntiaikoja ja ravintoloiden aukioloaikoja ei rajoiteta nykyistä enempää. Vain viidesosa toivoo rajoitusten poistamista kokonaan, mutta alle 30-vuotiaiden parissa tätä mieltä on joka kolmas.  
Yli puolet eteläkarjalaisista haluaa, että alkoholin myyntiaikoja ja ravintoloiden aukioloaikoja ei rajoiteta nykyistä enempää. Vain viidesosa toivoo rajoitusten poistamista kokonaan, mutta alle 30-vuotiaiden parissa tätä mieltä on joka kolmas.  

Tuoreen kyselyn mukaan lähes puolet eteläkarjalaisista on sitä mieltä, että alkoholia käytetään omalla paikkakunnalla liikaa. Lähes kaikki vastaajat olivat havainneet alaikäisten alkoholin ja tupakan käyttöä ja kolmasosa oli havainnut päihteiden välittämistä alaikäiselle.

Päihteisiin liittyviä näkemyksiä kartoitettiin marraskuussa sähköisellä kyselyllä, joka oli avoinna kuntien sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) kotisivuilla. Kysely on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen PAKKA- toimintaa, jolla ehkäistään rahapeli-, tupakka- ja alkoholihaittoja. Eksoten ehkäisevän päihdetyön suunnittelija Minna Piirainen kertoo, että tuloksia hyödynnetään päihdetyön suunnittelussa.

Päihtyneiden käytös lisää turvattomuutta

Vastaajista 39 prosenttia sanoi, että huumausaineiden ostaminen on helppoa omalla paikkakunnalla. Nuuskan ostamisen arvioi helpoksi 35 prosenttia. Nuoret arvioivat ostamisen helpommaksi kuin vanhemmat vastaajat.

Vastaajista kolmasosa arvioi turvallisuuden tunteen heikentyneen päihtyneen ihmisen käyttäytymisen vuoksi viimeisen 12 kuukauden aikana. Kaupungeissa tämä oli hieman yleisempää kuin muualla. Turvallisuuden tunnetta heikensi vastaajien mukaan pimeällä liikkuminen, päihtyneen ihmisen arvaamaton käytös sekä päihtyneet kuljettajat liikenteessä.

Naiset toivovat rajoituksia miehiä enemmän

Kolmasosa kyselyyn vastaajista toivoi alkoholin käytön rajoittamista julkisilla paikoilla. Yli puolet vastaajista sanoi, ettei ravintoloiden aukioloaikoja tai alkoholijuomien myyntiaikoja tulisi enää rajoittaa nykyisestä.

Lähes puolet vastaajista arvioi, että ravintoloissa ja kaupoissa tulisi puuttua nykyistä tiukemmin päihtyneelle myymiseen. Naiset toivoivat miehiä useammin napakampaa puuttumista.

Vain joka viides vastaaja toivoi aukiolo- ja myyntiaikojen vapauttamista kokonaan. Tätä tulosta kuitenkin vääristää se, että jopa 77 prosenttia vastaajista oli naisia. Piirainen kertoo, että sukupuolien ero näkyi voimakkaimmin kysymyksessä alkoholin anniskelun ja myynnin rajoituksista. Miehistä jopa 44 prosenttia arvioi, että ravintoloiden aukioloajat voitaisiin vapauttaa kokonaan. Myös ikä vaikutti paljon tässä kysymyksessä. Alle 30–vuotiaiden keskuudessa kolmasosa halusi eroon rajoituksista.

Päihteitä rajan takaa

Minna Piirainen kertoo, että samanlaisia kyselyjä on tehty esimerkiksi pääkaupunkiseudun kunnissa, mutta Etelä-Karjalaa varten sapluunaan lisättiin kysymyksiä rajan takaa tulevista päihteistä. Vastaajista yli puolet arvioi, että ulkomailta tuotujen päihteiden käyttö näkyi omalla asuinpaikkakunnalla. Lähes 70 prosentia arvioi, että ulkomainen tupakka näkyy omalla paikkakunnalla. Nuuskan osalta luku oli 57 prosenttia ja alkoholin osalta 50 prosenttia.

Päihdehaittojen ehkäisyssä vastaajat korostivat vanhempien vastuuta ja kotona puuttumisen tärkeyttä.

— Tulokset vahvistivat sitä, että tietoa päihteistä ja päihdehaitoista tulee antaa yhä varhaisemmassa vaiheessa, Piirainen sanoo.

Kyselyyn osallistui 696 vastaajaa.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset

Kommentoidut