Honkapirtin ja tehtaanjohtajan asunnon väliin lohkeaa hulppea paikka omakotirakentajalle ja entisen tenniskentän päällekin pari tonttia — Stora Enso raivaa Kuparin kaavoituksella tilaa pientaloille

Uuteen asemakaavaan sijoitetaan historialliselle alueelle kymmenen uutta pientalotonttia.

Imatran kaupunki

Honkapirtin ympäristöön kaavoitetaan lisää elämää. Uudisrakennukset kaava-alueella on havainnekuvassa merkitty valkoisella.
Honkapirtin ympäristöön kaavoitetaan lisää elämää. Uudisrakennukset kaava-alueella on havainnekuvassa merkitty valkoisella.

Honkapirtin alueen kaavoitus etenee. Vuoksen partaalle rajoittuva alue Kuparilla on saamassa uuden asemakaavan, joka mahdollistaa merkittävän määrän lisärakentamista. Esimerkiksi Honkapirtin edustusrakennuksen ja entisen Kuparitehtaan johtajan asunnon väliin ollaan kaavoittamassa paikka omakotitalolle.

Myös tehtaanjohtajan asunto, kuten Honkapirtinkadun toiselle puolelle tulevat kahdeksan tonttia, määritellään omakotiasumisen käyttöön. Honkapirtti sen sijaan pysyisi majoitus- ja toimistokäytössä. Kaavatekstissä mainitaan myös palveluasumisen mahdollisuus. Täkynä kaavassa on mahdollisuus sijoittaa Honkapirtin tontille sauna lähemmäs Vuoksen rantaa.

Maanomistajat Stora Enso ja kaupunki

Kaavamuutoksen alullepanija on Stora Enso, joka omistaa valtaosan alueen maista. Toinen maanomistaja kaava-alueella on Imatran kaupunki.

Nykyinen kaava on peräisin vuodelta 1985 ja sen peruja Honkapirtti sekä tehtaanjohtajan asunto sijaitsevat liikerakennusten korttelialueella. Niitä vastapäätä Honkapirtinkadun itäpuolella on ollut kaavassa paikka pientaloille, mutta ne ovat jääneet toteutumatta.

Nyt Honkapirtin kortteli siis pilkottaisiin kolmeen tonttiin. Kadun vastakkaiselle puolelle kaavoitetaan tontteja kuudelle pientalolle, ja tilaa omakotiasumiselle raivataan myös vanhalle tenniskentälle. Imatran kaupungin omistamalle tenniskentän maa-alueelle suunnitellaan kahta asuintonttia.

Olli-Pekka Härmä

Honkapirttiä on kaupiteltu jo pitkään, mutta turhaan.
Honkapirttiä on kaupiteltu jo pitkään, mutta turhaan.

Kaavaa tehdään kulttuuriympäristöön

Alueen kaavoitusta rajaa sen kuuluminen valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Honkapirtin alue muodostaa historiallisen kokonaisuuden yhdessä Imatran voiman ja Kuparin asuinalueen kanssa. Sekä Honkapirtti että tehtaanjohtajan asunto ovat suojeltuja rakennuksia.

Kaavassa pyritäänkin säilyttämään alueen ominaisluonne. Piha-alueiden väljyyden ja esteettömien näkymien ohella kortteleita rajaavan puuston määritellään säilyvän. Alueen mahdollisten uudisrakentajien on huomioitava 1930-luvulta periytyvien kiinteistöjen rakentamistapa, eikä ympäristöön sovellu kovin koristeellista rakennusta.

Kaavasta vauhtia kiinteistökauppoihin

Asemakaavan muutos on ollut vireillä jo parin vuoden ajan. Stora Enso on yrittänyt myydä alueen rakennuksia sitäkin pidempään. Muutama vuosi sitten hintapyyntö Honkapirtistä oli 650 000 euroa. Kaavamuutoksesta toivotaan kimmoketta kiinteistöjen myyntiin.

Honkapirtti kätkee sisälleen maineikkaiden taiteilijoiden yksittäisiä töitä. Viime vuonna metsäyhtiö huutokauppasi osaa näistä ja myi esimerkiksi kolme Paavo Tynellin suunnittelemaa Lumihiutale-valaisinta yhteensä 1,1 miljoonan euron hintaan.

Imatran kaupunkikehityslautakunta asettui kaavamuutoksen taakse tiistain kokouksessaan. Seuraavaksi asian käsittelee kaupunginhallitus ja lopulta kaupunginvaltuusto.

Fakta: Kuparin asuntoalue

Outokumpu Oy:n kerho- ja juhlatalo Honkapirtti

Tehtaanjohtajan asuinrakennus (suunnitellut W.G. Palmqvist)

Kuparitehtaan aikaiset puiset ja kiviset asuinrakennukset

Kuparitehtaasta säilyneet entinen paloasema, konttori ja sosiaalirakennus