OAJ:n Imatran paikallisyhdistys vaatii Imatran kaupungilta lain noudattamista ja pätevyysvaatimuksista kiinni pitämistä kaikkia virkoja täytettäessä — yhdistys pelkää kaupungin toimintatavan rehtorivalinnoissa heikentävän kaupungin mainetta työnantajana

OAJ kyseenalaistaa uuden johtamismallin toimivuuden: moni koulu on useana päivänä ilman lähiesimiestä.

OAJ:n Imatran paikallisyhdistys on huolissaan Imatran koulujen uuden johtamismallin toimivuudesta ja opettajien työssä jaksamisesta. Kuvassa paikallisyhdistyksen puheenjohtaja, lukiossa opettava Sanna Prior. Hän on myös Imatran kaupunginvaltuuston jäsen.
OAJ:n Imatran paikallisyhdistys on huolissaan Imatran koulujen uuden johtamismallin toimivuudesta ja opettajien työssä jaksamisesta. Kuvassa paikallisyhdistyksen puheenjohtaja, lukiossa opettava Sanna Prior. Hän on myös Imatran kaupunginvaltuuston jäsen.

Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n Imatran paikallisyhdistys on tyytyväinen Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen Imatran kaupungin rehtorivalinnoista.

Viikko sitten uutisoidun (UV verkko 13.5. ja paperilehti 15.5.) päätöksen mukaan Imatran kaupunki toimi väärin ja lainvastaisesti nimittäessään rehtorin ja apulaisrehtorin virkaan kaksi henkilöä, joilla ei ollut valintahetkellä tehtävään vaadittua kelpoisuutta.

— Yllättävää asiassa on se, että tätä selkeästi lainvastaista toimenpidettä ei voitu oikaista ilman valitusmenettelyä. Tällainen toiminta heikentää Imatran kaupungin mainetta työnantajana, pelkää OAJ:n hallitus kannanotossaan.

Paikallisyhdistyksen puheenjohtajasta Sanna Priorista on hälyttävää, että apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino totesi kaupungin ottaneen kahden muodollisesti epäpätevän henkilön valinnassa tietoisesti juridisen riskin.

— Kaupungin rekrytoinnin pitää olla lainmukaista ja tasapuolista, ei poukkoilevaa, sanoo Prior.

Ammattijärjestö vaatiikin Imatran kaupungilta lain noudattamista ja pätevyysvaatimuksista kiinni pitämistä kaikkia virkoja täytettäessä.

Paikallisyhdistys: kelpoisuusvaatimukset sivuutettiin tietoisesti

OAJ:n näkemyksen mukaan soveltuvien ja kelpoisten hakijoiden puuttuessa kahden vuoden takainen rehtorihaku olisi pitänyt avata uudelleen tai valita kelpoiset hakijat eli entiset rehtorit.

— Konsulttifirman arviolle annettiin kohtuuttoman suuri painoarvo rehtoreita valittaessa ja kelpoisuusvaatimukset sivuutettiin tietoisesti, paikallisyhdistys moittii.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan Imatran kaupunki ei rikkonut lakia sivuuttaessaan Saila Heikkisen ja Ari Leinon, jotka toimivat rehtorin viroissa aiemmin.

Hallinto-oikeuden mukaan rehtoreiden toimenkuva oli muuttunut olennaisesti, mistä syystä heidät voitiin sivuuttaa. Tästä asiasta OAJ Imatran paikallisyhdistys on samaa mieltä.

Huolta koulutyön sujuvuudesta ja jäsenistön työssä jaksamisesta

OAJ kyseenalaistaa Imatran koulujen uuden johtamismallin toimivuuden, sillä kuudesta valitusta rehtorista kaksi on jo siirtynyt tai siirtymässä toisiin tehtäviin. OAJ pitää huonona tilanteena sitä, että moni koulu on tällä hetkellä useana päivänä ilman lähiesimiestä.

— Asia on ollut esillä hallituksemme joka ikisessä kokouksessa. Opettajanhuoneissa on totuttu siihen, että omat lähiesimiehet ovat läsnä. Opettajat ovat tällä hetkellä aika yksin ja pähkäilevät asioita keskenään. Se ei voi olla oikea tapa, sanoo Prior.

OAJ:n Imatran paikallisyhdistyksen hallitus on huolissaan koulutyön sujuvuudesta ja jäsenistönsä työssä jaksamisesta.

— Opetushenkilöstön huolista on keskusteltu hyvinvointipalveluissa ja korjausliikkeitäkin on tehty. Opettajien huoli pitää kuitenkin ottaa vakavasti.

Rehtorien toimenkuva hallinnollisena johtajana toteutuu vasta koulukeskusten valmistuttua, toteaa OAJ.

— Ensimmäisenä tilanne alkaa rauhoittua Vuoksenniskalla, Prior kertoo.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset