Imatran kaupungille myönnettiin 88 000 euroa monikäyttöreitistöjen rakentamiseen Ukonniemen, Lammassaaren, Mustalammen ja Karhukallion alueille – Kaakkois-Suomen Ely-keskus jakoi yhteensä yli kaksi miljoonaa euroa kehittämishankkeisiin

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät myönsivät rahoitusta kaikkiaan 23 kehittämishankkeelle. Lisäksi rahoitettiin 16 yrityksen investointeja ja kehittämistä.

Kanerva Jalarvo

Imatran kaupungin hankkeessa toteutetaan monikäyttöreitistöt Ukonniemen, Lammassaaren, Mustalammen ja Karhukallion alueille. Reitistö turvaa luonnon monimuotoisuuden säilymisen ja estää hallitsemattoman polkuverkoston syntymisen koskemattomaan luonnonympäristöön. Arkistokuva Lammassaaresta.
Imatran kaupungin hankkeessa toteutetaan monikäyttöreitistöt Ukonniemen, Lammassaaren, Mustalammen ja Karhukallion alueille. Reitistö turvaa luonnon monimuotoisuuden säilymisen ja estää hallitsemattoman polkuverkoston syntymisen koskemattomaan luonnonympäristöön. Arkistokuva Lammassaaresta.

Maaseutuohjelman rahoitusta myönnettiin yli kaksi miljoonaa euroa kehittämishankkeisiin Kaakkois-Suomessa loka-joulukuussa. Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät myönsivät rahoitusta kaikkiaan 23 kehittämishankkeelle.

Rahoitetuista hankkeista monet liittyivät matkailun ja retkeilyn kehittämiseen.

Imatran kaupunki toteuttaa muun muassa pyörämatkailua palvelevat monikäyttöreitistöt Ukonniemen, Lammassaaren, Mustalammen ja Karhukallion alueille. Hankkeen tavoitteena on lisätä Imatralla ja maakunnan muissa kunnissa vierailevien kotimaisten ja kansainvälisten luontomatkailijoiden määrää, tarjottavia palveluita ja niiden käyttöä eli lisätä alueen matkailutuloa. Tähän hankkeeseen myönnettiin rahoitusta 88 015,90 euroa.

Imatran seudun kehitysyhtiö edistää puolestaan vastuullista luontomatkailua Vuoksen ja Saimaan alueella. Yritysryhmähankkeessa on tavoitteena tuottaa matkailupaketteja, joilla tarjotaan elämyksiä asiakkaille, mutta jaetaan samalla myös tietoa vastuullisesta liikkumisesta luonnossa. Hankkeeseen jaettiin rahoitusta 27 749,25 euroa.

Hiitolanjoen Kangaskoski kunnostetaan, pyöräilyreittejä edistetään

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö sai rahoitusta kahdelle projektille. Toisessa kunnostetaan Hiitolanjoen Kangaskosken ympäristö turvalliseksi retkeilijöille, ja toinen hanke liittyy pyörämatkailun edistämiseen eteläisellä Saimaalla. Jälkimmäisessä hankkeessa säätiö hankkii soveltuvan aluksen pyöräilijöiden kuljettamiseen Saimaan pyöräreittien vesistöosuuksille. Kangaskosken ympäristön kunnostamiseen myönnettiin 125 986 euroa, ja pyörämatkailun edistämiseen 58 184,70 euroa.

Myös Lab-ammattikorkeakoulu sai rahoitusta kahteen hankkeeseen. LULU-hanke pureutuu esteettömän luontomatkailun edistämiseen. METE-hanke siirtää puolestaan tietoa ja osaamista energiatehokkuudesta ja uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksista pien- ja mikroyrityksille. LULU-hankkeelle jaettiin rahoitusta 179 999,32 euroa ja METE-hanke sai 173 403,08 euroa.

Valokuituhankkeeseen liki 250 000 euroa

Merkittäviä rahoitussummia jaettiin myös GoSaimaalle sekä Saimaan kuidulle.

Saimaan kuidun valoverkkohanke kohdistuu Lappeenrannan kaupungin Hurtanmaan ja Rutolan alueeseen. Tavoitteena on saada alueelle 72 valokuituverkkoliittymää, jotta alueen vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat voisivat tehdä työnsä pääasiassa etätyönä. Hankkeeseen myönnettiin rahoitusta 249 999,99 euroa.

GoSaimaan hankkeen tavoitteena on puolestaan aktivoida maaseudun yrityksiä osallistumaan matkailuverkostojen toimintaan Etelä-Karjalan ja Saimaan alueella. Rahoitusta hanke sai 197 350,69 euroa.

Leader-rahoitusta saivat lisäksi muun muassa Skydive Karjala (16 028,29 euroa), Imatran urheilijat (83 200 euroa) ja Savitaipaleen kunta (23 825,25).

Yrityksiä tuettiin puolella miljoonalla eurolla

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät rahoittivat myös 16 kaakkoissuomalaisen yrityksen investointeja ja kehittämistä 505 000 eurolla loka-joulukuussa.

Imatralla yritysrahoitusta myönnettiin Karjalan Paperi Oy:lle (9 999,50 euroa) ja Niskan hydrauliikka ja raskasosa Oy:lle (3 700 euroa).

Lappeenrannasta rahoitusta saivat Astex Engineering Oy (36 000 euroa), Ari Kuorttinen (60 457,60 euroa), Lehmus Roastery Oy (29 051,40 euroa) ja Perunapaikka Tauriainen Oy (21 568,40 euroa).

Uusimmat uutiset

Kommentoidut