Lahnasenkosken lasku sai yläpuolen turbiinit haukkaamaan ilmaa—elohopeasta ei ongelmaa ennallistamisessa

Anssi Kemppinen

Lahnasenkosken itäpää putouskorkeus on padossa keskiosaa alempi.
Lahnasenkosken itäpää putouskorkeus on padossa keskiosaa alempi.

Hiitolanjoen Lahnasenkosken lasku metrillä tuottaa ongelmia yläjuoksulla Ritakosken voimalalle. Tilanne selvisi tiistaina Lahnasenkosken koelaskussa.
— Kun vettä lasketaan puoli metriä, Ritakosken turbiineihin tulee liikaa tehoa, ja ne hörppäävät alapuolelta ilmaa, kertoo Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi koelaskun kokemuksista.
Ratkaisuna tilanteeseen on esitetty koskien välille rakennettavaa pohjapatoa, kun Lahnasenkoskea ennallistetaan.


Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön omistukseen siirtynyt Lahnasenkoski on tarkoitus ennallistaa niin, että vaelluskalat pääsevät nousemaan rakennettavaa kalaväylää pitkin kosken niskalle.

Suunnitelmiin liittyvä kuulemistilaisuus ja suunnittelukokous pidettiin tiistaina Simpeleellä. Niittyniemen mukaan toimenpiteiden suunnittelu voi tiistain palautteen perusteella jatkua alkuperäisiä suunnitelmia tarkentaen aikataulun mukaisesti.
Lupaa muutostöille haetaan ensi vuoden alussa ja rakentamaan päästäneen vuoden 2019 aikana.

Elohopeasta ei ongelmia

Tiistain koelaskussa vahvistui käsitys Niittyniemen mukaan, että yläveden pudotus metrillä paljastaa vain vähän pohjan elohopeapitoista sedimenttiä.
— Pinta-alat eivät olleet isoja, mutta jos mennään siitä alaspäin pinta-alat kasvavat merkittävästi ja riski elohopean liukenemisesta veteen lisääntyy.
Ennallistamissuunnitelmassa joen itärannalle louhitaan kallioon kalaväylä, nykyisen padon ylisyöksykynnyksiä madalletaan, tulvaluukut valetaan umpeen ja voimalaitokseen johtava yläkanava täytetään maalla.
Kalaväylän louhimisesta syntynyt kiviaines levitetään alajuoksulle ja sillä tasoitetaan vaelluskalojen nousureittiä.

Lahnasenkoski on Hiitolanjoen keskimmäisen  vesivoiman tuotantoon rakennettu koski Kuutostien itäpuolella. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään velvoittanut Ritakosken ja Kangaskosken voimalat omistavaa Hiitolanjoen Voimaa rakentamaan kalaportaat koskiin. Voimayhtiö on valittanut päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen.
Hiitolanjoki laskee Venäjän puolella Laatokkaan.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset