Vähenevät oppilasmäärät ohjaavat Kosken koulukeskuksen suunnittelua: 360 oppilasta sijoitetaan rakennukseen, joka voidaan myöhemmin purkaa

Oppilasmäärä notkahtaa 2026 mennessä, mikä kannustaa etsimään luovia ratkaisuja. Toinen nykyisistä moduuleista jää käyttöön, ja 200 Kosken koulun oppilasta sekä Itä-Suomen koulu sijoitetaan erilliseen tilaelementtiosaan, joka voidaan myöhemmin purkaa.

Innovarchin arkkitehdin Tuula Tuonosen näkemys Kosken koulukeskuksen pääsisäänkäynnistä.
Innovarchin arkkitehdin Tuula Tuonosen näkemys Kosken koulukeskuksen pääsisäänkäynnistä.

Imatran kaupunki jatkaa Kosken koulukeskuksen suunnittelua selvästi nykyisestä vähenevien oppilasmäärien pohjalta.

Tarkentuneiden oppilasennusteiden perusteella oppilasmäärä vähenee vuosina 2021–2026 noin noin 200:lla.

Jotta kaupunki välttyisi tarpeettomaksi käyvien, pysyvien neliöiden rakentamiselta, on suunnittelussa päädytty luoviin ratkaisuihin.

ANU PAKARINEN

Toinen Temporenin toimittamista moduuleista jää käyttöön Kosken koulun valmistuttuakin. Parakki poistuu vasta, kun oppilasmäärät ovat laskeneet ennusteen tasolle.
Toinen Temporenin toimittamista moduuleista jää käyttöön Kosken koulun valmistuttuakin. Parakki poistuu vasta, kun oppilasmäärät ovat laskeneet ennusteen tasolle.

Moduuli jää käyttöön useiksi vuosiksi

Toinen Kosken koulun nykyisistä väistötilarakennuksista eli moduuleista aiotaan pitää käytössä myös vuosina 2021–2026. Moduulista luovutaan vasta, kun koulun oppilasmäärä on pudonnut ennusteen tasolle.

Lisäksi uudisrakennukseen sisällytetään erillinen tilaelementtiosa, joka voidaan myöhemmin poistaa käytöstä, jos oppilasmäärän lasku jatkuu vuoden 2026 jälkeenkin. Tilaelementtiosa mitoitetaan 200 Kosken koulun oppilaalle sekä Itä-Suomen koulun noin 160 oppilaalle.

— Rakennuksen muuntojoustavuudella voidaan varmistaa se, että kaupungin rasitteeksi ei jää ylimääräistä ylläpidettävää tilaa, toteaa projektipäällikkö Mari Routti Imatran kaupungilta.

Tämä on välttämätöntä myös kustannusten hallinnan näkökulmasta. Alustava kustannusarvio on noin 20 miljoonaa euroa, mutta tavoitteena on pusertaa kustannukset jopa alle tämän, Routti kertoo.

Viime kädessä hinta ratkaistaan tarjouskilpailussa.

Minna Mäkinen

Mari Routti kertoo, että siirtokelpoisten rakennusten yhdistämistä pysyvään uudisrakennukseen on kokeiltu onnistuneesti muualla Suomessa.
Mari Routti kertoo, että siirtokelpoisten rakennusten yhdistämistä pysyvään uudisrakennukseen on kokeiltu onnistuneesti muualla Suomessa.

Vanhempainilta tänään

Kosken koulun suunnitelmia esitellään tänä iltana vanhempainillassa Kosken koululla.

Uusi koulukeskus on määrä ottaa käyttöön syksyllä 2021.

Silloin oppilaita arvioidaan olevan noin 850. Viittä vuotta myöhemmin oppilaita on ennusteiden mukaan enää 640. Luvut eivät sisällä Itä-Suomen koulun oppilaita.

Koulukeskuksesta havitellaan monitoimitaloa, jossa on myös iltakäyttöä. Tämä huomioidaan muun muassa liikuntatilojen mitoituksessa. Lisäksi rakennukseen on mahdollista sijoittaa ”pieni kirjasto”, kerrotaan kaupungin kotisivuilla tänään julkaistussa tiedotteessa.

Koulun hankesuunnitelman on määrä valmistua loka-marraskuun aikana.

Kaupunginhallituksen käsittelyyn hankesuunnitelma on menossa näillä näkymin 26. marraskuuta.