Työt rajanylityspaikkojen kohentamiseksi alkavat: Imatralla parannetaan junarataa viidellä miljoonalla eurolla, Vainikkalaan uusi rajatarkastusasema 

EU:n yhteistyöhankkeella parannetaan neljää Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkaa. Rahaa kuluu yli 20 miljoonaa euroa.

Santeri Tynkkynen

Kuuden itärajan rajanylityspaikan infrastruktuuria parannetaan vuosina 2019-2022. Arkistokuvassa Imatran rajanylityspaikka.
Kuuden itärajan rajanylityspaikan infrastruktuuria parannetaan vuosina 2019-2022. Arkistokuvassa Imatran rajanylityspaikka.

Imatran, Parikkalan, Vainikkalan ja Vaalimaan rajanylityspaikkojen infrastruktuuria parannetaan yli 20 miljoonalla eurolla. Työt alkavat tänä vuonna ja jatkuvat 2022 asti.

Rahoituspäätökset tehtiin jo noin vuosi sitten, jonka jälkeen alkoi suunnittelu.

– Käytännön toimet alkavat näkyä nyt, toteaa projektipäällikkö Jyri Mustonen Väylävirastosta.

Imatralla parannetaan junarataa

Imatralla parannetaan rajanylityspaikan tie- ja raideyhteyttä, etenkin junarataa.

Imatralla on raideliikenteen tilapäinen kansainvälinen rajanylityspaikka.

Nyt käynnistyvä hanke ei liity suoranaisesti Imatran tavoitteeseen avata ja vakinaistaa rautatieyhteys kansainväliselle henkilö- ja tavaraliikenteelle, vaan kyse on enemmänkin nykyisen tavaraliikenteen valvonnan ja rajatarkastusten kehittämisestä.

– Toki hankkeessa hankittava läpivalaisulaite tavarajunien tarkastamista varten palvelee rataliikennettä myös jatkossa, Jyri Mustonen arvioi.

Yli 20 miljoonan euron potti

Imatralla töiden budjetti on 5,2 miljoonaa euroa, josta tukea saadaan 4,2 miljoonaa euroa.

Tenho Tiilikainen

Imatralla parannetaan ennen muuta rajanylityspaikan junarataa. Hanke ei liity suoraan Imatran tavoitteeseen avata raideyhteys  kansainväliselle tavara- ja henkilöliikenteelle.
Imatralla parannetaan ennen muuta rajanylityspaikan junarataa. Hanke ei liity suoraan Imatran tavoitteeseen avata raideyhteys kansainväliselle tavara- ja henkilöliikenteelle.

Hankkeet ovat osa EU:n rajat ylittävän yhteistyön ENI CBC Kaakkois-Suomi–Venäjä -yhteistyöohjelmaa.

Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkoja kohennetaan sen puitteissa tämän ja kahden seuraavan vuoden aikana kaikkiaan noin 22 miljoonalla eurolla.

Kaikki toimenpiteet kohdistuvat Suomen puolelle rajaa.

Parikkalassa parannetaan liittymää, Vainikkalaan uusi rajatarkastusasema

Parikkalassa parannetaan rajanylityspaikalle Kuutostieltä vievää liittymää sekä kehitetään läpivalaistuslaitteistoa ja tunnistusjärjestelmiä.

Parikkalassa töihin on varattu 4,9 miljoonaa euroa. Siitä tuen osuus on 3,9 miljoonaa euroa.

Vainikkalaan rakennetaan uusi rajatarkastusasema ja kehitetään valvontajärjestelmiä. Hankkeen budjetti on noin 6,4 miljoonaa euroa, josta tuen osuus on 5,1 miljoonaa euroa. Väylävirasto ei osallistu tämän hankkeen kustannuksiin, mutta on hankkeen hallinnollinen vetäjä.

Vaalimaalla sujuvoitetaan ylitystä kaistajärjestelyillä

Kymenlaakson puolella Vaalimalla kehitetään kaistajärjestelyjä, jotta sujuvuus rajanylityksessä paranisi. Myös valvontajärjestelmiä parannetaan. Työt maksavat 5,6 miljoonaa euroa, josta tuen osuus on 4,5 miljoonaa euroa.

Parannustöitä tehdään kaikkiaan kuudella itärajan rajanylityspaikalla. Kaakkois-Suomessa sijaitsevien rajanylityspaikkojen lisäksi parannetaan myös Vartiuksen ja Raja-Joosepin infrastruktuuria.

Kaikkiaan rahaa käytetään 42 miljoonaa euroa.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset