Imatran lämpö aikoo rakentaa uuden energiapuuvaraston Korvenkantaan — ”Alueen asukkaana en ota hakeasemaa avosylin vastaan”, toteaa Anja Kokko

Energiapuuterminaali sijoittuu Korvenkantaan lähelle Kuutostietä. Siellä varastoidaan puuta ja tehdään siitä haketta. Lähistön asukkaita mietityttää lisääntyvä kuorma-autoliikenne ja haketuksesta mahdollisesti aiheutuva melu.

Minna Mäkinen, Minna Mäkinen

Anja Kokko on huolestunut puun haketuksesta mahdollisesti tulevasta melusta sekä kasvavasta kuorma-autoliikenteestä.
Anja Kokko on huolestunut puun haketuksesta mahdollisesti tulevasta melusta sekä kasvavasta kuorma-autoliikenteestä.

Imatran lämpö -osakeyhtiö aikoo perustaa uuden energiapuuvaraston Korvenkantaan. Yhtiö hakee rakennuslupaa noin 3 600 neliön suuruiselle terminaalille.

— Se toimii välivarastona, jossa haketetaan esimerkiksi kaupungin metsistä tulevaa puuainesta. Sitä hyödynnetään lämpökeskuksissamme, kertoo toimitusjohtaja Vesa-Pekka Vainikka Imatran lämmöltä.

Alueelle ei tule kiinteitä haketuslaitteita. — Vesa-Pekka Vainikka

Suunnitteilla olevaan terminaaliin ei tule rakennuksia, vaan se on aidattu asvalttikenttä.

Välivarasto tarvitaan Vainikan mukaan siksi, että niin pystytään käsittelemään energiapuu hallitusti ja valvotusti.

— Olemme solmineet myös Etelä-Karjalan jätehuollon kanssa sopimuksen siitä, että me käsittelemme ja hyödynnämme heiltä tulevan käyttökelpoisen energiapuun.

Minna Mäkinen

Tulevan puuterminaalin ja asutuksen väliin jää metsikkö.
Tulevan puuterminaalin ja asutuksen väliin jää metsikkö.

Asukkaat kaipaavat lisää tietoa

Varasto sijoittuu Keskuskadun jatkeen päässä olevalle aukealle lähelle Kuutostietä. Alueelta on lähimmälle asuinalueelle Eilankujalle noin 250 metriä. Terminaalin ja asuinalueen väliin jää metsikkö.

Energiapuuterminaali herättää huolta lähellä asuvissa.

— Alueen asukkaana en ota hakeasemaa avosylin vastaan. Kaipaamme siitä ja sen vaikutuksista lisää tietoa, toteaa Anja Kokko.

Eniten askarruttaa haketuksesta lähistölle mahdollisesti kantautuva melu.

— Entä miten puukuljetukset pääsevät kääntymään jo ennestään vilkkaalta Korvenkannantieltä pikkutielle?

Kokko pohtii myös, kuinka isoiksi haketusmäärät voivat kasvaa.

Haketusta 10—20 päivänä vuodessa

Vainikka kertoo, että haketuksesta ja puukuljetuksista tuleva melu pyritään minimoimaan.

— Pyrimme aiheuttamaan mahdollisimman vähän häiriötä. Paikka katsottiin yhdessä kaupungin kanssa.

Haketusta alueella tehdään suunnitelman mukaan 10—20 päivänä vuodessa, etupäässä talvella.

— Alueelle ei tule kiinteitä haketuslaitteita, vaan ostamme palvelua tarpeen mukaan.

Alueelle kuljetettavat puukasat peitetään ja Vainikan mukaan myös maisemoidaan tarvittaessa.

Terminaalista lähtevien hakekuormien määräksi arvioidaan noin 80 perävaunullista kuorma-autoa vuodessa.

— Energiapuu tuodaan terminaaliin pääsääntöisesti traktoreilla, joten varastolle tulevien ajoneuvojen määrä on hieman isompi, kertoo Vainikka.

Terminaali aloittaa toimintansa kesällä 2019

Terminaalille on haettu rakennuslupaa.

— Viimeinen rakentamispäätös puuttuu vielä.

Jos projekti etenee suunnitellusti, tehdään terminaalin perustustyöt tämän syksyn kuluessa. Kenttä asvaltoidaan ensi keväänä. Terminaali aloittaa toimintansa kesällä 2019.

Käynnissä on parhaillaan naapurien kuuleminen. Mahdolliset huomautukset on jätettävä rakennusvalvontatoimistoon viimeistään maanantaina 13. elokuuta.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset