Imatran haasteellinen taloustilanne pakottaa kirjastot säästötoimiin — Kaikki kirjastot halutaan omatoimisiksi ja henkilöstömääriä vähennetään

Imatran talousarvio vuodelle 2019 jäi yli kolme miljoonaa euroa tappiolle. Lipunmyynti ei ole tule olemaan jatkossa osa kirjaston palveluita.

Ulla Kujanpää

Esityslistan mukaan kaikkien kirjastojen omatoimisuus turvaisi kirjastojen laajat aukioloajat. Arkistokuva.
Esityslistan mukaan kaikkien kirjastojen omatoimisuus turvaisi kirjastojen laajat aukioloajat. Arkistokuva.

Imatran kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2019 jäi yli kolme miljoonaa euroa tappiolle. Hyvinvointilautakunnan 20. elokuuta julkaiseman esityslistan mukaan kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää laajan palvelurakenteiden tarkastelun.

Yhtenä tarkastelun kohteena on kirjastopalveluiden uudelleenkonseptointi ja resurssimitoitus, joissa huomioidaan rakenteellinen ja taloudellinen näkökulma.

Palvelurakenteen tarkastelussa on haettu neljä vaihtoehtoa sille, miten vähenevillä resursseilla kirjastopalvelut tulevaisuudessa järjestetään.

Vaihtoehtojen valmistelussa on vertailtu eri kuntien tapoja tuottaa kirjastopalveluita. Vertailukunniksi valittiin Lappeenranta, Kempele, Raisio, Riihimäki ja Hollola.

Vertailussa tarkasteltiin muun muassa henkilöstökustannuksia, toimintakuluja, ja laina- ja käyntimääriä. Vaihtoehtojen valmistelussa huomioitiin myös ennusteet Imatran väkiluvun ja lasten määrän vähenemisestä

Kaikki kirjastot omatoimisiksi

Asian valmistelija ja kulttuuri- ja oppimiskeskuksen palvelupäällikkö Sarianna Purtilo myöntää, että taloudellinen tilanne on haasteellinen.

— Taloutemme tulee vain tiukentumaan. Miten pystymme mahdollisimman tehokkaasti tuottamaan kirjastopalveluita vähenevillä resursseilla, Purtilo kiteyttää tarkastelun idean.

Esityslistan mukaan kaikkien neljän vaihtoehdon lähtökohtana on, että kaikki kirjastot ovat omatoimisia. Esityslistan mukaan kaikkien kirjastojen omatoimisuus turvaa kirjastojen laajat aukioloajat.

— Myös pääkirjasto tulisi jatkossa olemaan omatoimikirjasto. Palveluaika siellä tulee lyhenemään, mutta omatoimisuuden myötä kirjaston käyttöaika tulee lisääntymään, Purtilo kertoo.

Kirjastoon sisään pääsisi koodilla. Menettelytapa on jo käytössä Rajapatsaan ja Vuoksenniskan kirjastoissa.

Kaikissa neljässä vaihtoehdossa lipunmyynti ei ole jatkossa osa kirjaston palveluita, ellei sille osoiteta lisäresursseja. Vaihtoehtojen ehdottamissa henkilöstömäärien vähentämisissä hyödynnetään tulevat eläköitymiset.

Vaihtoehtoa kaksi suositellaan

Esityslistassa hyvinvointilautakunta suosittelee kaupunginhallitukselle vaihtoehtoa kaksi, sillä se mahdollistaa kaikki lain edellyttämät yleisien kirjastojen tehtävät.

Vaihtoehdossa kaksi kaikki kolme kirjastoa säilyvät Imatralla. Esityslistan mukaan tämä turvaa sen, että kirjastot ovat lähellä kuntalaisia.

Vaihtoehdossa palveluvalikoima supistuu ja rajatuille kohderyhmille, kuten eläkeläisille ja koululaisille, tuotetaan vähemmän palveluita. Henkilöstö vähenisi 17 työntekijästä 12 työntekijään. Purtilon mukaan irtisanomisilta vältyttäisiin, mutta eläköityvien työntekijöiden tilalle ei palkattaisi uusia työntekijöitä.

Esityslistan mukaan vaihtoehdon ehdottamalla henkilöstömäärällä voidaan tuottaa kirjaston peruspalvelut sekä vahva alueellinen yhteistyö Etelä-Karjalassa säilyy. Tällä henkilöstömäärällä pystytään myös säilyttämään aktiivinen hankinta- ja lainaustoiminta.

Kirjaston ulkopuoliset tahot vastaisivat tapahtumien järjestämisestä ja mahdollisesti digitointipajan ylläpidosta.

Luetuimmat

Kommentoidut