Korvenkylän koulun väistötiloiksi suunnitellaan nykyisen koulun pelikentälle sijoitettavia tilaelementtejä sekä seurakunnalta vuokrattavia tiloja

Tavoitteena on, että koulutyö alkaa väistötiloissa tammikuussa 2020.

harri manskinen

Korvenkylän vanha koulu aiotaan purkaa. Lappeenrannan Toimitilat on käynnistänyt uuden koulun
hankesuunnittelun kesällä 2019. Nyt
väistötiloja varten hankittavaksi esitetty tilaelementti olisi osa
muuntojoustavaksi kaavailtua uutta koulua. Arkistokuva.
Korvenkylän vanha koulu aiotaan purkaa. Lappeenrannan Toimitilat on käynnistänyt uuden koulun hankesuunnittelun kesällä 2019. Nyt väistötiloja varten hankittavaksi esitetty tilaelementti olisi osa muuntojoustavaksi kaavailtua uutta koulua. Arkistokuva.

Lappeenrannan Korvenkylän koulun toimintaa suunnitellaan siirrettäväksi väistötiloihin koulurakennuksessa ilmenneiden sisäilmaongelmien vuoksi. Väistötiloiksi esitetään koulun pelikentälle sijoitettavia tilaelementtejä, joiden lisäksi seurakunnalta vuokrattaisiin tiloja.

Lasten ja nuorten lautakunta määritteli viime kesäkuussa ensisijaisiksi väistötilavaihtoehdoiksi Korvenkylän koulun yhteydessä toimivan palvelupisteen, Repokiven päiväkodin ja Korvenkylän seurakuntatalon.

Lappeenrannan Toimitilat -osakeyhtiö kysyi päätöksen valmistelua varten henkilöstöltä ja lasten huoltajilta palautetta väistötilaratkaisun valmistelluista vaihtoehdoista. Projektijohtaja Mari Routin mukaan vastauksissa toivottiin, että kouluarki jatkuisi koulun läheisyydessä mahdollisimman terveellisissä ja turvallisissa tiloissa.

— Suurin osa vanhemmista piti sellaista vaihtoehtoa parhaana, jossa osa oppilaista opiskelisi Korvenkylän palvelupisteessä ja osa Korvenkylän seurakuntatalossa. Sellaiset vaihtoehdot, joissa oppilaita kuljetettaisiin muualle, eivät saaneet kannatusta, Routti kertoo tiedotteessa.

Lasten ja nuorten lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 29. lokakuuta, minkä jälkeen asia siirtyy kaupunkikehityslautakunnan päätettäväksi 30. lokakuuta.

Kouluarki jatkuu tutussa ympäristössä

Väistötiloihin liittyvien suunnitelmien valmistelussa on palautteiden lisäksi arvioitu vaihtoehtojen toiminnallista näkökulmaa, rakennusten teknisiä ominaisuuksia sekä kustannuksia eri vaihtoehtojen osalta.

Tavoitteena on ollut löytää ratkaisu, jossa tilat ovat mahdollisimman terveet ja turvalliset, sijaitsevat kohtuullisen välimatkan päässä ja esimerkiksi soveltuvat muun muassa akustiikan puolesta opetuksen järjestämiseen. Myös kustannustehokkuus on ollut tavoitteena.

— Näistä näkökulmista ja saamamme palautteen perusteella uskomme, että paras vaihtoehto olisi järjestää opetus koulun pelikentälle sijoitettavissa tilaelementeissä ja seurakuntatalossa. Näin kouluarki jatkuisi siis tutussa ympäristössä eikä oppilaita tarvitsisi kuljettaa kauemmas, Routti kertoo tiedotteessa.

Suunnitelmien mukaan koulun neljä opetusryhmää toimisivat tilaelementeissä ja kolme seurakuntakodin tiloissa. Myös ruokailu tapahtuisi seurakuntakodissa, joka sijaitsee kävelymatkan päässä Korvenkylän koulusta.

— Kustannusarvio on tehty sellaiseen tilaelementtiratkaisuun, joka täyttää pysyvän asuinrakennuksen vaatimukset. Lähtökohtana ei siis ole ollut tilapäiseen käyttöön tarkoitetut kevyemmät tilat. Kustannusarvio on laskettu viiden vuoden vuokra-ajan perusteella, Routti sanoo.

Tavoitteena valmistelussa on, että koulutyö alkaa väistötiloissa tammikuussa 2020. Aikataulu on alustava ja siihen vaikuttavat vielä osaltaan päätöksenteko, tilaelementtien kilpailutus ja käyttöönottoon liittyvät asiat.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset