Polkaistako neljän saaren kierros Imatran ympäristössä tai salpalinja- ja spetroliittireitti Ylämaalla — Etelä-Karjalan uudet pyöräilyn teemareitit ovat valmistuneet

Pyöräilyreitit löytyvät mobiilisovelluksen avulla. Kaikkia kevyen liikenteen väyliä ja hiekkatiepätkiä ei vielä palvelusta löydy.

Etelä-Karjalan uudet pyöräilyn teemareitit ovat valmistuneet. Mukana on yhteensä 15 pyöräilyreittiä, joiden pituudet vaihtelevat yhdestätoista kilometristä aina 170:een kilometriin. Mukana on lyhyempiä kaupungeissa kierrettäviä kulttuurikierroksia ja pidempiä, eri kuntien välisiä reittejä. Esittelemme niistä seitsemän kiinnostavinta.

Saarikierroksella pääsee veden äärelle

Imatran ympäristössä kiertävä Neljän saaren reitti kiertää nimensä mukaisesti neljän saaren, Mietinsaaren, Äitsaaren, Salosaaren ja Ukonniemen Lammassaaren kautta. Reitin varrella pääsee kulkemaan lossin kyydissä ja veneellä, joka on varattava etukäteen ennen reitille lähtöä. Pyöräilyreitin ohessa on ravintoloita ja kahviloita, sekä Suikkalan tanssilava. 55 kilometrin mittainen pyöräreitti on pääosin hyvää asvalttitietä, jota on sen vuoksi mukava polkea.

Rajaa pitkin Lappeenrannasta Imatralle

Lappeenranta-Imatra rajalla on 103 kilometrin mittainen reitti, joka kulkee muun muassa Nuijamaan kautta rajaa pitkin aina Imatralle saakka. Matkan varrella on muun muassa kapulalossi, kirkkoja, majoittumispaikkoja ja esimerkiksi Vuoksen kalastuspuisto. Reitin Nuijamaalta Imatralle ulottuvalla pätkällä ei ole juurikaan palveluita tai nähtävyyksiä.

Turkoosia vettä ja suomaisemia

Suoluonto- ja kalkkikierros puolestaan kiertää Lappeenrannan Hanhijärven suunnilla. 25 kilometrin mittainen reitti kiertää muun muassa Ihalaisen kalkkikivialueen kautta, jossa torniin kiipeämällä pääsee ihastelemaan turkoosia kalkkikiviallasta. Reitiltä löytyy Häämäauteensuon luontokohde, jossa on muun muassa laavu, tulipaikka ja pitkospuut. Matkan varrella on myös suoaluetta, joten reitti tarjoaa monipuolisesti erilaisia luontonäkymiä.

Jalokiviä Ylämaalla

Salpalinja- ja spektroliittireitti kiertää Ylämaalla. 75 kilometrin mittaiselle reitille mahtuu runsaasti kohteita aina Salpa-asemasta Kirpun luolaan. Reitin varrelta löytyy myös estekivien louhintapaikka ja Ylämaan jalokivimuseo. Reitille osuu myös Pulsan asema, jossa on kahvila ja pieni puoti, sekä mahdollisuus majoittumiseen.

Kanavareitillä pääsee katselemaan sulkuja

Saimaan kanavan reitti kiertää kanavaa pitkin aina Nuijamaalle saakka. Kanavan varrellakin kulkeva reitti ohittaa muun muassa Saimaan kanavan korkeimman sulun Mustolassa, ja vaatii välillä myös kapulalossin kyytiin hyppäämistä. 50 kilometrin mittainen reitti kiertää paluumatkalla Konnunsuon kautta, jossa voi pysähtyä tarkkailemaan lintuja lintutornista.

Makumatkareitillä makuelämyksiä Lemiltä

Makumatkareitti kulkee Lappeenrannasta Lemin ja Kivijärven saarien läpi. Matkan varrella on useita kahviloita, puoteja ja majoitusta tarjoavia pysähdyspisteitä. Nimensä mukaisesti reitin varrelta löytyy lemiläistä perinneruokaa särää tarjoavat Säräpirtti ja museo Särätupa. Makumatkareitti kiertää takaisin lähtöpisteeseen Luumäen kautta, jossa voi pysähtyä esimerkiksi Kotkaniemessä presidentti Svinhufvudin kotimuseolla.

Länsi-Saimaan linnoitusreitillä historiallisia monumentteja

Paikallisia historiallisia paikkoja pääsee tarkastelemaan Länsi-Saimaan linnoitusreitillä, jonka varrelle jäävät muun muassa Lappeenrannan ja Taavetin linnoitukset. Matkan varrelle sattuvat myös Taavetin ja Luumäen kirkot, sekä Salpa-asema. Hieman reitiltä poiketessa pääsee myös historialliselle Kärnäkosken linnoitusalueelle.

Jutussa lähteinä käytetty: Marjo Wallenius, Hanna Ollikainen, Lappeenrannan pyöräilijät ry:n puheenjohtaja Kari Kymäläinen.

Reitit löytyvät kännykästä

Etelä-Karjalan liitto sai rahoituksen pyöräilyn teemareittien hankkeeseen Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY) Maaseudun kehittämisohjelmasta. Etelä-Karjalan liiton suunnittelujohtajan Marjo Walleniuksen mukaan reiteistä on pyritty tekemään mahdollisimman monipuolisia.
— Reittejä on yritetty suunnitella sekä pitkiä että lyhyitä. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on ollut maakunnan paikallisten palveluiden ja nähtävyyksien kytkeminen reittien varrelle.
Pyöräreitit löytyvät kännykän mobiilisovelluksen avulla. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön Hanna Ollikaisen mukaan reitit näkyvät Googlen reittikartalla eri väreillä merkittyinä. Reittien varrella näkyvät myös alueen palvelut ja nähtävyydet. Outdooractive-alustalla puolestaan jokaiselle reitille on oma sivu, josta kyseisen reitin pääsee lataamaan puhelimelle.
— Silloin reittiä voi seurata puhelimesta, vaikkei olisi nettiyhteyttä, Ollikainen kertoo.
Vaikka reitit ovat nyt valmiit, niitä kehitetään jatkuvasti.
— Olemme saaneet palautetta, että esimerkiksi hiekkateitä tai kevyen liikenteen väyliä ei ole merkitty sovelluksessa reittien yhteyteen. Lisätietoja reittien maastoista pyritään lisäilemään sovellukseen, Wallenius kertoo.
Etelä-Karjalan liitto on käynnistänyt myös seuraavan samantyylisen hankkeen, jossa tarkoituksena on suunnitella reittejä erityisesti maastopyörille. Myös tähän hankkeeseen rahoitus on saatu ELYltä.

Reittejä yhteensä viisitoista

Etelä-Karjalan liiton suunnittelemia pyöräilyn teemareittejä on yhteensä viisitoista.
Kartalle merkittyjen reittien lisäksi Lappeenrannassa ja sen ympäristössä kiertävät vielä Taipalsaaren maisemareitti (40—50 kilometriä), Saimaan kanavan sulkureitti (25 km) ja Lappeenrannan kaupunkikierros (11 km).
Imatralla ja sen ympäristössä on lisäksi tarjolla Vuoksen reitti (12 km) ja Imatran arkkitehtuuri- ja nähtävyyskierros (37 km).
Lappeenrannan ja Imatran välillä kulkee myös hankkeen pisin reitti, Kyläniemen kierros (170 km). Reitillä Taipalsaaren ja Imatran väli kuljetaan venekyydillä, joka tulee varata etukäteen.
Parikkalan alueella kiertää Lintuinmaanreitti (93 km) ja Rautaesirippureitti Imatralta Parikkalaan (80 tai 163 km). Reittien pituuksia voi halutessaan muunnella vaihtamalla esimerkiksi lähtöpaikkaa.

Reitit ja niiden esittelyt, sekä mobiililaitteelle ladattavat sovellukset löytyvät osoitteesta www.outdoorsfinland.com.