Stora Enson entiset työntekijät valittivat potkuista hovioikeuteen, käräjillä annettu päätös pysyi

Kolme Stora Enson entistä työntekijää valitti saamistaan potkuista Itä-Suomen hovioikeuteen.

Matti Veijalainen

Stora Enso irtisanoi 143 henkilö vuonna 2013. Kolme entistä työntekijää valitti päätöksestä.
Stora Enso irtisanoi 143 henkilö vuonna 2013. Kolme entistä työntekijää valitti päätöksestä.

Stora Enson tehtaalta Kaukopäästä irtisanottiin syksyllä vuonna 2013 143 työntekijää.

Irtisanomisten jälkeen, työntekijöiden ollessa vielä irtisanomisajalla, tehtaalle palkattiin 50 henkilöä käyttäjäkunnossapitotehtäviin ja toistakymmentä henkilöä sähkökunnossapitoon. Lisäksi yhtiö vakinaisti 19 määräaikaista oppisopimuskoulutettavaa vuonna 2015. Heidät palkattiin käyttäjäkunnossapitotehtäviin. Oppisopimuskoulutettavien määräaikaiset työsopimukset alkoivat vuonna 2013.

Koulutus vaihtoehto irtisanomiselle?

Kolme entistä työntekijää hakivat korvauksia perusteettomasta irtisanomisesta, sillä heidän näkemyksensä mukaan yhtiö olisi ollut voinut kouluttaa heidät uusiin tehtäviin vaihtoehtona irtisanomisille. Oppisopimuskoulutuksessa oli mukana 12 tehtaan omaa työntekijää, jotka koulutettiin käyttäjäkunnossapitotehtäviin.

Stora Enso vastasi, ettei yhtiöllä ollut tarjottavana työpaikkoja, joissa irtisanotut olisivat voineet osoittaa selviytymisensä uusista työtehtävistä. Yhtiöllä ei myöskään ollut sellaista työpaikkaa, johon irtisanotut olisi voitu sijoittaa oppimaan tuotantotehtäviä tai vuorokorjausmiehen työtehtäviä irtisanomisaikana.

Käräjäoikeuden tuomio pysyi

Käräjäoikeus katsoi, ettei työnantaja ollut velvollinen palkkaamaan irtisanottuja työntekijöitä uudelleen, sillä heidän aiemmat työtehtävänsä eivät vastanneet uusia paikkoja. Hovioikeus päätyi käräjäoikeuden kanssa samalle kannalle, eikä käräjäoikeuden tuomion lopputulosta muuteta.

Luetuimmat