Imatran Pallo-Veikoille myönnettiin liki 60 000 euroa eSport-kerhon toimintaan — Katso kaikki tukea saaneet tästä!

Kymin Peltikate sai yhteensä 11 000 euroa yritysrahoitusta.

Lauri Heino

IPV:n urheilutoimenjohtaja Jani Valkeapää (oik.) saa opastusta pelaamiseen Valtteri Kokolta. Arkistokuva.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Leader-ryhmät myönsivät kehittämishankkeille maaseutuohjelman rahoitusta yhteensä lähes 1,7 miljoonaa euroa loka-joulukuussa 2018.

Etelä-Karjalassa yksi suurimmista hankerahoituksista myönnettiin Imatran Pallo-Veikoille, joka sai eSport-kerhoilleen tukea 59 200 euroa. Uusien harrastusmahdollisuuksien ja tapahtumien järjestämiseksi käynnistetyn hankkeen kustannusarvio on 74 000 euroa.

Tukea sai myös Tainionkosken urheilukalastajat, joille jaettiin 10 904 euroa. Hankeen tavoitteena on saada yhdistyksen toimintaan mukaan uusia jäseniä, ja investoida kalamajan kunnostukseen. Hankkeen kustannusarvio on 21 808 euroa.

Rautjärven kunnalle myönnettiin kahteen eri matkailuhankkeeseen rahoitukset, jotka ovat suuruudeltaan 50 700 euroa ja 20 700 euroa. Päätavoitteena on, että Rautjärven, Ruokolahden ja Parikkalan kunnat voisivat yhdistää resurssina matkailun parantamiseksi alueella.

Nurmijärven suojeluyhdistys sai 6 080 euroa tukea hankkeeseen, jonka tavoitteena on edistää Nurmijärven rannoilla asuvien sekä siellä toimivien maanomistajien, osakaskuntien ja yhteisöjen tietoisuutta vesistön tilasta ja suojelusta sekä kannustaa huolehtimaan järvestä. Hankkeen kustannusarvio on 7 600 euroa.

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö sai puolestaan Etelä-Karjalan retkiportaalin uudistukseen tukea 89 154,80 euroa, joka kattaa hankkeen kaikki kustannukset. Sen tavoitteena on lisätä maakunnassa vierailevien kansainvälisten ja kotimaisten luonto-matkailijoiden määrää ja heille tarjottavia palveluita.

Imatran seudulla yritysrahoitusta jaettiin Kymin Peltikate Oy:lle yhteensä 11 000 euroa.

Viime vuoden loka-joulukuussa maaseutuohjelman rahoitusta sai Kaakkois-Suomessa kaikkiaan 11 yritystä ja 26 kehittämishanketta. Yrityksiä rahoitettiin yhteensä lähes 370 000 eurolla.