Seurakuntalaiset aprikoivat Ruokolahdella, oliko kirkkoherra esteellinen äänestäessään liitosesityksen puolesta

Leena Haakana jääväsi itsensä kirkkoherran virkaa koskevan kohdan käsittelyssä. Seurakunta toimi lakimiesasessorin ohjeen mukaan.

Minna Mäkinen

Leena Haakana (vas.) on liitosesityksessä uuden Vuoksen seurakunnan kirkkoherra. Kuva seurakuntalaisten kuulemistilaisuudesta 9. marraskuuta.
Leena Haakana (vas.) on liitosesityksessä uuden Vuoksen seurakunnan kirkkoherra. Kuva seurakuntalaisten kuulemistilaisuudesta 9. marraskuuta.

Ruokolahden kirkkoneuvoston äänestyspäätös kolmen seurakunnan liitosesityksen puolesta on herättänyt spekulaatioita. Kirkkoherra Leena Haakanan ääni ratkaisi neuvoston 4—4 -tuloksen myönteiselle kannalle.
Seurakuntalaisten keskusteluissa pohditaan nyt, oliko Haakana esteellinen äänestäessään liitosesityksen puolesta. Esityksessä Haakana on myös tulevan Vuoksen seurakunnan kirkkoherra.
Keskiviikon kokouksessa Haakana jääväsi itsensä kirkkoherran virkaa koskevan kohdan käsittelystä. Puheenjohtajana toimi tuolloin varapuheenjohtaja Juhani Liimatta.
— Asiaa pohdittiin etukäteen ja tuomiokapitulin lakimiesasessorin ohjeistus oli, että tuossa kohdassa kirkkoherran on hyvä jäävätä itsensä. Mitään päätöstähän ei neuvostossa tehty, se jää valtuuston tehtäväksi, toteaa pöytäkirjanpitäjänä kokouksessa toiminut talouspäällikkö Kaisa Häkkinen-Paananen Ruokolahden seurakunnasta.

Uutta kirkkoherraa
ei valita erikseen

Lakimiesasessori Jyri Klemola Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulista muistuttaa, että seurakunnissa käynnissä olevassa prosessissa ei tehdä päätöstä seurakuntaliitoksesta, vaan liitosesityksen tekemisestä. Päätöksen liitoksesta ja uuden seurakunnan kirkkoherrasta tekee kirkkohallitus.
— Yksiselitteistä lakipykälää asian käsittelystä seurakunnissa ei löydy. Ohjeistukseni on ollut, että kun käsittelyssä on kirkkoherraa koskeva osa, on korrektia, että hän jäävää itsensä asian käsittelystä.
Klemola toteaa, että seurakuntaliitoksen yhteydessä kirkkohallitus ei valitse erikseen uutta kirkkoherraa.
— Kirkkolaissa asia menee toisin päin eli kirkkohallitus päättää, mitkä kirkkoherran virat lakkaavat. Ainoa lakkauttamatta jäävä virka on uuden seurakunnan kirkkoherran virka.
Lakkautettujen virkojen haltijat saavat Klemolan mukaan automaattisesti itselleen kappalaisen virat.

Jos kaikki ovat esteellisiä,
ei kukaan ole esteellinen

Klemola ymmärtää, että kirkkoherrojen osallistuminen päätöksentekoon voi herättää seurakunnissa hämmennystä.
— Seurakuntien lakkaaminen ja yhdistyminen koskee kaikkia seurakuntalaisia, myös joka ainoaa kirkkoneuvoston jäsentä, joilta voivat lakata luottamustoimet. Jos kaikki ovat esteellisiä, ei kukaan ole esteellinen.
Klemola toteaa, että kyse on isosta, tärkeästä ja tunteita herättävästä asiasta.
— Kirkkoneuvoston pitää esittää jotain valtuustolle, joka sanoo asiaan seurakunnan osalta viimeisen sanan.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset

Kommentoidut