Yllätyskäänne Imatran varhaiskasvatuksen uudistuksessa: Mansikkalan koulukeskukseen voi tulla tilat kaikkiaan 260 päiväkoti-ikäiselle

Imatran hyvinvointilautakunta torppasi toistaiseksi päiväkotien yksityistämisen, mutta jätti takaportin auki. Yksityistämiseen voidaan turvautua, jos lasten määrä kääntyy yllättäen nousuun. Asian käsittely jatkuu Imatran kaupunginhallituksessa.

ANU PAKARINEN

Lautakunnan linjaus tarkoittaa, ettei Imatralle tule ainakaan vielä yksityistä päiväkotia. Kuvassa Mari Niiranen ja  Moona Koski Mikonpuiston päiväkodista. Niiranen kertoo yksityistämissuunnitelmien mietityttäneen kovasti henkilöstöä huonompien työehtojen ja henkilöstösiirtojen takia.
Lautakunnan linjaus tarkoittaa, ettei Imatralle tule ainakaan vielä yksityistä päiväkotia. Kuvassa Mari Niiranen ja Moona Koski Mikonpuiston päiväkodista. Niiranen kertoo yksityistämissuunnitelmien mietityttäneen kovasti henkilöstöä huonompien työehtojen ja henkilöstösiirtojen takia.

Imatran varhaiskasvatuksen uudistuksen suuntaviivat alkavat hahmottua ennakoitua ripeämmässä aikataulussa.

Imatran hyvinvointilautakunta päätti tiistaina esittää kaupunginhallitukselle, että valmistelua jatketaan vaihtoehtojen F ja G osalta, ja että kaikkien muiden viiden vaihtoehdon jatkovalmistelu lopetetaan.

Käytännössä linjaus tarkoittaa, että Imatralla luovutaan varhaiskasvatuksen uusista tilainvestoinneista sekä päiväkotien yksityistämisestä ainakin toistaiseksi.

Huonot vaihtoehdot raakattiin pois

Lopullisia päätöksiä päiväkotiverkosta tehdään syksyn aikana.

Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Anu Urpalainen (kok.) kertoo valmistelun olevan niin pitkällä, että vaihtoehtojen määrää haluttiin rajata jo tässä vaiheessa.

— On selkeämpää pudottaa pois sellaiset vaihtoehdot, joita ei katsota järkeviksi.

Vaihtoehto G nousi esille uutena vaihtoehtona viime viikolla, kun kaupunginhallituksen puheenjohtajat linjasivat valmistelua. — Anu Urpalainen

Urpalaisen mukaan viime viikolla päättyneen kuntalaiskyselyn tulokset tukevat lautakunnan tekemää linjausta. Päivähoidon asiakkaat liputtavat kunnallisten palvelujen puolesta.

— Halutaan omaa palvelutuotantoa ja lähipalvelua, Urpalainen kiteyttää.

Viisi päiväkotia kiinni

Jatkovalmisteluun valituissa vaihtoehdoissa F ja G luovutaan Imatrankosken, Mansikkalan, Raution ja Mikonpuiston päiväkodeista sekä Vuoksenniskan vuoropäiväkodista vuoteen 2028 mennessä.

Uutta tilaa ei rakenneta, vaan korvaavat paikat järjestetään olemassa oleviin tiloihin, joko Tainionkosken koulun esiopetustilaan tai uutena vaihtoehtona nousseeseen Mansikkalan koulukeskukseen (vaihtoehto G).

Taustalla on tuore ennuste, jonka mukaan Imatran lapsiluku laskee vielä ennakoitua jyrkemmin, mikä tuo väljyyttä päiväkotien lisäksi kouluihin.

Tähän ajatukseen nojaten Imatra käy nyt selvittämään, voidaanko Mansikkalan koulukeskuksen muuntojoustavien tilojen määrää lisätä vielä kesken rakennustöiden. Nämä tilat otettaisiin tarpeen tullen varhaiskasvatuksen käyttöön sitä mukaa, kun vanhoista päiväkodeista luovutaan.

— Vaihtoehto G nousi esille uutena vaihtoehtona viime viikolla, kun kaupunginhallituksen puheenjohtajat linjasivat valmistelua, Urpalainen kertoo.

Mansikkalaan 260 lasta?

Aiempien linjausten mukaisesti Mansikkalan koulukeskukseen ollaan rakentamassa tiloja esi- ja peruskoulun sekä lukion lisäksi noin 200 lapsen varhaiskasvatuksen yksikölle, jonne sijoitetaan kaikki vuorohoito sekä yksi päiväryhmä.

Uutta on se, että Imatra käy nyt selvittämään, voidaanko Mansikkalaan sijoittaa lisäksi kolme 5-vuotiaiden ryhmää eli noin 60 lasta lisää.

Projektipäällikkö Mari Routti korostaa, että kaikki 260 lasta eivät olisi varhaiskasvatuksen tiloissa samaan aikaan.

— Samanaikaisesti lapsia olisi paikalla enintään 200.

Anu Pakarinen

Anu Urpalainen (kok.) kertoo hyvinvointilautakunnan olleen yksimielinen linjauksessaan.
Anu Urpalainen (kok.) kertoo hyvinvointilautakunnan olleen yksimielinen linjauksessaan.

Anu Urpalaisen mukaan suunnitelman toteutuskelpoisuus ja kustannukset ovat tiedossa elokuussa.

Hänestä liikkeellä ei olla liian myöhään, vaikka koulukeskuksen rakennustyöt ovat jo pitkällä. Muutokset ovat Urpalaisen mukaan vielä mahdollisia.

— Koulukeskusta rakennetaan vaihe vaiheelta. Koko ajan sisältö täsmentyy. Nyt vielä voidaan vaikuttaa sisältöön.

Ovi jäi raolleen yksityistämiselle

Varhaiskasvatuksen henkilöstön keskuudessa suunnitelma varhaiskasvatuksen osittaisesta yksityistämisestä ennätti jo herättää huolta.

Nyt lautakunnassa hyllytettyihin vaihtoehtoihin sisältyi yhden tai useamman yksityisen päiväkodin tulo Imatralle, mikä olisi tarkoittanut myös henkilöstösiirtoja.

Yksityisellä sektorilla työehdot ovat heikommat kuin kunnissa.

— Kauhukuva on se, että palkka pienenee, lomat vähenevät ja työmäärä kasvaa, kuvaili Mikonpuiston päiväkodissa työskentelevä JHL:n luottamusmies Mari Niiranen henkilöstön tuntoja Uutisvuokselle pari viikkoa sitten.

Vaikka lautakunta pudotti jatkovalmistelusta yksityistämistä sisältävät vaihtoehdot, ovi jätettiin kuitenkin raolleen yksityisten palveluntuottajien käytön lisäämiselle.

Lautakunnan mukaan tilanne tulee voida arvioida uudelleen, varsinkin jos lasten määrä kasvaa odotettua suuremmaksi.

— Erityisesti siinä tapauksessa, että lapsimääräennusteet toteutuisivat ennakoitua suurempina, tulisi arvioida varhaiskasvatuspalvelujen osoittamista osittain lisää yksityisille palveluntuottajille, lautakunta linjaa.

Luetuimmat

Kommentoidut