Lähihoitajille ja kuljettajille riittää Ely-keskuksen mukaan töitä — Työttömiä on Imatran seudulla vähemmän kuin vuosi sitten

Nuorison työttömyys kasvaa Kaakkois-Suomessa. Myös työpaikkoja on tarjolla vähemmän kuin vuosi sitten.

Katja Juurikko

Ely-keskuksen avoimissa työpaikoissa oli paljon paikkoja lähihoitajille toukokuussa.
Ely-keskuksen avoimissa työpaikoissa oli paljon paikkoja lähihoitajille toukokuussa.

Työttömyys väheni Kaakkois-Suomessa ja koko maassa toukokuussa.

Kaakkois-Suomen seutukunnassa eli Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa oli toukokuun lopussa 14 329 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 356 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Asia käy ilmi Ely-keskuksen Kaakkois-Suomen työllisyyskatsauksesta.

Imatran seudulla työttömiä oli 130 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Lappeenrannan seudulla työttömien määrä pieneni 504 henkilön verran. Ruokolahdella ja Luumäellä työttömiä oli hieman enemmän kuin viime toukokuussa.

Kaakkois-Suomessa vähiten työttömiä oli Taipalsaarella, jossa työttömänä oli 6,3 prosenttia väestöstä. Eniten työttömiä kaakossa oli Kotkassa, jossa työtä vailla oli 13 prosenttia ihmisistä.

Koko maassa työttömänä oli 226 526 henkilöä eli 6,2 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2018 toukokuussa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Kaakkois-Suomessa oli 10,5 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömyys laskee edelleen

Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien määrä on kaakossa edelleen selkeässä laskussa.

Pitkäaikaistyöttömiä oli toukokuun lopussa 28 prosenttia eli 1 414 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Myös yli 50-vuotiaiden työttömien määrä laski 14 prosentilla vuoden takaisesta.

Nuorten eli alle 25-vuotiaiden työttömien määrä sen sijaan kasvoi kuudella prosentilla. Nuoria oli edellisvuotta enemmän työttömänä Imatran seudulla, kun taas Lappeenrannan seudulla oltiin viime vuoden tasolla.

Uusia avoimia työpaikkoja oli toukokuussa tarjolla vähemmän kuin vuosi sitten.

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli toukokuun aikana avoinna 2 276 uutta työpaikkaa. Uusia työpaikkoja oli yksi prosentti eli 19 kappaletta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin myyjille, toimisto- ja laitossiivoojille, puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjille, kuorma-auton- ja erikoisajoneuvonkuljettajille, lähihoitajille sekä ravintola- ja suurtaloustyöntekijöille.

Myyjät työllistyivät hyvin

Eri ammattiryhmistä työttömyys väheni muissa paitsi ammattiin luokittelemattomien ryhmässä. Eniten työttömyys laski palvelu- ja myyntityöntekijöillä, 364 henkilöllä, sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöillä, 226 henkilöllä.

Työttömyys laski kaikilla koulutusasteilla paitsi tutkijakoulutuksen suorittaneilla, joilla työllisyystilanne oli edellisvuoden tasolla.

Pelkän perusasteen tutkinnon suorittaneiden työttömien määrä väheni 15 prosentilla. Kaakkois-Suomessa ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa on lähes neljännes työttömistä eli noin 3 500 henkilöä.

Aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli yhdeksän prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Aktivointiaste oli 34 prosenttia.

Palkkatuella työllistettyjen määrä väheni kymmenellä prosentilla edellisvuodesta. Työllistetyistä 64 prosenttia oli yksityisen sektorin, 33 prosenttia kuntien ja kolme prosenttia valtion töissä.

Koko maassa työttömiä oli 6,2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli noin 21 700, mikä on noin 2 100 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset