Rikostutkijoiden työpaine on koventunut — Kaakkois-Suomen poliisin tutkijoiden määrä on vähentynyt parillakymmenellä, samalla ilmoitusten määrä on kasvanut

Aluehallintoviraston mielestä kiire ja liika työmäärä kuormittavat Kaakkois-Suomen poliisin rikostorjuntaa.

Katja Juurikko

Aluehallintoviraston mukaan Kaakkois-Suomen rikostorjunnassa työskentelevät poliisit kokevat työssään haitallista kuormitusta. Arkistokuva.
Aluehallintoviraston mukaan Kaakkois-Suomen rikostorjunnassa työskentelevät poliisit kokevat työssään haitallista kuormitusta. Arkistokuva.

Kaakkois-Suomen rikostorjunnassa työskentelevät poliisit kokevat työssään haitallista kuormitusta. Asia on selvinnyt Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluvalvonnassa vuosina 2018 ja 2019.

Kaakkois-Suomen poliisin rikostorjunnan esimies, rikosylikomisario Juha Junkkari sanoo tutkinnan kiireen kasvaneen kymmenen viime vuoden aikana.

Sitä ei saa tapahtua, että rikos pääsee poliisin kädessä vanhenemaan. — Juha Junkkari

— Meillä on liian vähän työntekijöitä. Lisäksi kesälomakausi rasittaa tutkintaa, kun poistuman tilalle ei tule ketään. Myös sairauspoistumia on tullut lisää.

Rikos ei saa vanheta poliisin käsissä

Junkkarin mukaan henkilöstökyselyissä on noussut selvästi esiin se, että työtä on liikaa. Määräajatkin stressaavat: Rikos pitää saada tutkittua ennen kuin oikeus syytteen nostoon vanhenee. Myös tutkintavangin esitutkinnalle on määräaika.

— Sitä ei saa tapahtua, että rikos pääsee poliisin kädessä vanhenemaan. Tämä tuo stressiä, mikä puolestaan voi aiheuttaa sairauspoissaoloja.

Junkkarin mukaan ihmisten hätä siitä, ettei heidän asioitaan hoideta nopeasti, kuormittaa tutkijoita. Esimerkiksi vakuutuskorvauksen saaminen voi riippua poliisitutkinnan valmistumisesta.

Kaakosta lähdetty supoon, krp:hen ja ennalta estävän toiminnan ryhmään

Kaakkois-Suomen rikostorjunnassa työskentelee noin 200 työntekijää, joista tutkinnanjohtajia on 18. Henkilöstöstä noin 60 prosenttia työskentelee Kymenlaaksossa ja 40 prosenttia Etelä-Karjalassa.

Junkkari sanoo, että rikostorjunnan henkilöstö on vaihtunut tänä vuonna tavanomaista enemmän. Kaakkois-Suomesta on siirrytty esimerkiksi suojelupoliisiin ja keskusrikospoliisiin.

— Karkeasti arvioiden noin parikymmentä tutkijaa 200:sta on lähtenyt. Keväällä vaihto oli aika aktiivista. Moni tutkinnasta siirtyi alkuvuonna perustettuun ennalta estävän toiminnan ryhmään. Pitkään jatkunut trendi on sekin, että kun kenttätoiminnasta vapautuu paikka, nuoret tutkijat siirtyvät kentälle.

Junkkarin mukaan kaikkien rikostutkijoiden pöydillä on paljon juttua.

— Kun yksi tutkija siirtyy muihin tehtäviin, hänen juttunsa siirtyvät ensin esimiehen pöydälle. Niille etsitään uusi tutkija tai tapaukset jaetaan jäljelle jäävien kesken. Tämä lisää aina kuormitusta.

Avi: Työtehtäviä liian paljon suhteessa virkoihin

Aluehallintoviraston työsuojelutarkastajan Peetu Santalahden mukaan avi havaitsi, että Kaakkois-Suomen poliisissa oli työtehtäviä liian paljon suhteessa virkoihin.

— Tämä voi näkyä kiireenä tai kokemuksena, että työn hallinnassa on haastetta. Lisäksi muualta tulevat velvoitteet aiheuttavat painetta rikostutkijan omaan työhön.

Esimerkiksi EU:n rikosuhridirektiivi on muuttanut Suomen esitukintalakia ja lisännyt esitutkintaa tekevien velvoitteita. Poliisin pitää nykyään kertoa rikoksen uhrille hänen oikeudestaan tukipalveluihin, neuvontaan, kulukorvauksiin, suojeluun, tulkkaukseen ja käännöksiin.

Juha Junkkarin mukaan lainsäädännön tarkentuminen edellyttää poliisilta aiempaa enemmän töitä rikosten tutkinnassa.

— Myös rikosten kansainvälistyminen lisää tutkinnan työvaiheita, kun asioita pitää hoitaa tulkin välityksellä ja käännättää asiakirjoja, Junkkari sanoo.

Aluehallintovirasto on antanut Kaakkois-Suomen poliisille kaksi erillistä toimintaohjetta psykososiaalisen kuormituksen hallinnasta. Toimintaohjeen tarkoitus on näyttää työnantajalle suunta, mihin sen pitää työtä kehittää. Ratkaisukeinoja avi ei esitä.

Avi kohdensi valvontansa Kaakkois-Suomen lisäksi Päijät-Hämeeseen, Kanta-Hämeeseen, pääkaupunkiseudun poliisiasemiin ja Poliisihallitukseen. Valvotuissa yksiköissä kuormitusta aiheuttivat erityisesti rikostutkinnassa suuri työmäärä, jatkuva kiire ja työn jatkuva keskeytyminen.

Aluehallintovirasto antoi kaikkiaan seitsemän kehotusta pääkaupunkiseudulla toimiviin yksiköihin. Kehotuksen noudattaminen varmistetaan jälkivalvonnalla. Kehotusta lievempiä toimintaohjeita annettiin 15.

Organisaatiouudistuksessa tavoitteena jakaa työtä tasaisesti

Rikosylikomisario Juha Junkkarin mukaan Kaakkois-Suomen poliisi uusii organisaatiotaan loppuvuoden aikana. Uudistuksen yksi tärkeä tavoite on jakaa työtä ja työvoimaa tasaisesti ja aiempaa joustavammin.

— Tavoitteena on kohdentaa resursseja sinne, missä on kaikkein akuutein tilanne tai vakavimpia rikoksia. Uudistukseen liittyy myös työmäärän tasaisen jakautumisen seuranta. Seuranta on minun vastuullani.

Kouvolan ja Lappeenrannan poliisiasemilla aloitti viime vuonna rikosilmoitukset kirjaava esikäsittely-yksikkö. Kotkassa yksikkö alkoi toimia jo vuonna 2016. Junkkarin mukaan yksiköt arvioivat, mitkä jutut päätyvät oikeuteen ja on siksi syytä tutkia nopeasti.

— Osa jutuista voidaan ohjata sovitteluun tai viedä saman tien syyttäjälle, jotta syyttäjä voi päättää nopeasti, ettei syytettä nosteta. Alkuvaiheen esikäsittelyllä pyritään siihen, että rikostutkijoilla on rauha keskittyä varsinaiseen tutkintaan.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset