Poliisin lupapalveluita halutaan supistaa Imatralla kahteen päivään

Kaakkois-Suomen poliisi selvittää mahdollisuutta supistaa lupatoimintaa Imatralla.

Janne Lehtonen

Poliisin lupapalvelut ovat olleet auki joka arkipäivä.
Poliisin lupapalvelut ovat olleet auki joka arkipäivä.

Kaakkois-Suomen poliisi on pyytänyt lausuntoa Imatran seudun kaupunginhallituksilta lupapalveluiden supistamiseen.

Tällä hetkellä poliisin lupapalvelut ovat arkisin avoinna Imatralla joka arkipäivä. Ajo-oikeuteen ja liikenteeseen liittyvät luvat ovat siirtyneet Trafille, mikä on vaikuttanut poliisin myöntämien lupien vähentymiseen. Samasta syystä poliisi on myös vähentänyt lupapalveluissa työskentelevän henkilökunnan määrää.

1. kesäkuuta alkaen voimaan tulevan lakimuutoksen myötä kaikkien ajokieltojen määrääminen siirtyy poliisille ja uutena lisänä tulee myös päätösten oikaisuvaatimusmenettely, johon poliisi tarvitsee lisää henkilöresursseja.

Alkuun vuoden kokeilu

Poliisin lausuntopyynnössä pohditaan mahdollisuutta siihen, että poliisin lupapalvelut olisivat jatkossa auki kahtena päivänä viikossa.

— Palvelutason heikennys kohdistuu Imatran poliisiasemaan, koska poliisin käsityksen mukaan lupavolyymi tämän mahdollistaa ja etäisyys Lappeenrannan poliisiasemalle on suhteellisen lyhyt, lausuntopyynnössä sanotaan.

Kaakkois-Suomen poliisi katsoo, että palvelutaso säilyisi Imatrallakin tyydyttävänä.

Poliisi esittämää muutosta on suunniteltu kokeiltavaksi alkuun yhden vuoden ajan. Kokeilu alkaisi 1. syyskuuta 2019. Jatkotoimista päätettäisiin muutoksen seurannan jälkeen.

Imatra ymmärtää, Ruokolahti on kriittinen

Imatran kaupunginhallituksen lausunnossa todetaan sähköisen asioinnin lisääntyneen ja koska ajan voi varata sähköisesti, on poliisiasemalla vierailu aikataulutettua.

— Tällä ratkaisulla turvataan poliisin henkilöresurssia kenttätyössä, missä sitä eniten tarvitaan. Esitetty järjestely on perusteltu, eikä kaupungilla ole huomautettavaa asiaan, tila- ja turvallisuuspäällikkö Sami Turunen Imatran kaupungilta toteaa.

Niina Villman

Kaakkois-Suomen poliisi haluaa supistaa lupapalvelut Imatralla kahteen päivään, aluksi vuoden kokeilujaksossa.
Kaakkois-Suomen poliisi haluaa supistaa lupapalvelut Imatralla kahteen päivään, aluksi vuoden kokeilujaksossa.

Ruokolahdella asiaan suhtaudutaan kriittisemmin. Hallintojohtaja Susanna Kaskisen valmistelemassa lausunnossa todetaan, että Ruokolahden kunnan mielestä matka Lappeenrantaan ei ole suhteellisen lyhyt.

Lausunnossa ollaan myös tyytymättömiä poliisin suppeaan tiedonantoon, sillä lausuntopyynnössä ei ole esitelty lupapalveluiden volyymin kehitystä tai siitä vapautuvia henkilötyövuosia.

— Palvelun heikennys on merkittävä, kun aukioloaika supistuu jokaisesta arkipäivästä kahteen päivään viikossa. Näiden kahden päivän aukioloaikoja ei ole mainittu. Tämän perusteella ei voida sanoa, että Imatran palvelutaso olisi ”vähintäänkin tyydyttävä" tai riittävä, Ruokolahden lausunnossa todetaan.

Ruokolahden kunta esittääkin, että lupapalvelut olisivat auki vähintään kolmena päivänä viikossa.