Eksote hakee miljoonan pikasäästöt — matkustelu ja koulutus luupin alle, vahva suositus vapaaehtoisille työvapaille

Psykologi- ja sosiaalityöntekijäpula sekä terveysasemien lääkäripula toi ”säästöjä”, mutta samalla paineet muualla kasvattivat koko Eksoten henkilöstökuluja 2,5 miljoonalla eurolla.

Minna Mänttäri

Eksote säästää muun muassa matkustus- ja koulutuskuluista sekä kalustosta.
Eksote säästää muun muassa matkustus- ja koulutuskuluista sekä kalustosta.

Kalustohankinnat, koulutus ja työmatkat joutuvat luupin alle Eksotessa. Näiden lisäksi vapaaehtoisilla työvapailla haetaan säästöä yhteensä lähes miljoona euroa loppuvuoden aikana.

Eksoten hallitus hyväksyi keskiviikkona tasapainotustoimenpiteiden toteuttamisen.

Kalustohankinnat ja koulutus minimoidaan, vain pakolliset työ-, virantoimitus- ja virkamatkat tehdään, hallinnollista työtä tekeville suositellaan vapaaehtoisia työvapaita ja sanelunpurku kilpailutetaan.

Alun perin tasapainottamisesityksiin sisältyi myös vaihtoehtona hallinnollista työtä tekevien lomautus, mutta hallitus päätti poistaa maininnan lomautuksista.

Psykologeista, sosiaalityöntekijöistä ja lääkäreistä pulaa

Henkilöstöpulan takia rahaa on mennyt Eksoten joissakin palveluissa odotettua vähemmän. Esimerkiksi psykologi- ja sosiaalityöntekijäpula sekä tukityöllistettyjen suunniteltua pienempi määrä ovat tuoneet lähes miljoonan euron säästön heinäkuun loppuun mennessä.

Vesa Vuorela

Terveysaseminen lääkäreiden palkkoihin varattuja määrärahoja ei ole saatu kulumaan lääkäripulan takia.
Terveysaseminen lääkäreiden palkkoihin varattuja määrärahoja ei ole saatu kulumaan lääkäripulan takia.

Avoterveydenhuollossa lähinnä lääkäreiden rekrytointivaikeudet ovat pienentäneet henkilöstökuluja heinäkuun loppuun mennessä 0,6 miljoonalla eurolla.

Kuitenkin Eksoten kaikki henkilöstökulut yhteensä ovat olleet 2,5 miljoonaa euroa suunniteltua suuremmat. Lisäkuluja on tullut muun muassa akuuttitulosyksikön erilliskorvauksista ja sijaismäärärahojen ylityksistä 1,5 miljoonaa euroa, hoivan erilliskorvauksien ylityksistä miljoona euroa ja keskussairaalan vuodeosastojen 17 ylipaikasta 0,6 miljoonaa euroa.

Laboratoriokauppa tuo jo tälle vuodelle 3,7 miljoonan euron hyödyt

Koko vuoden tuloksen ennakoidaan olevan 7,4 miljoonaa euroa alijäämäinen, mikä on kuitenkin 0,44 miljoonaa euroa käyttösuunnitelmaa parempi.

Talousjohtaja Liisa Mänttäri selvittää, että suunnitellut lisäsäästöt parantaisivat vastaavasti tulosta.

Koska laboratorio- ja kuvantamistoimintojen myynnistä hyöty tulee lähinnä alempina hintoina, jakautuu hyöty usealle vuodelle. Mänttäri toteaa, että tämän takia kaupalla ei kateta koko tämän vuoden budjetoitua 7,9 miljoonan euron alijäämää, kuten jäsenkunnat odottivat. Hyötyä kohdentuu kuluvalle vuodelle 3,7 miljoonaa euroa.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset