Imatra saa ensi vuonna uuden kaupunginjohtajan – Demarit haluavat, että Kai Roslakan seuraaja olisi tiedossa jo keväällä päättyvän valtuustokauden aikana

Kai Roslakka väistyy kaupunginjohtajan virasta virallisesti kevättalvella 2022, mutta pitämättömien lomien takia hänen viimeinen työpäivänsä ajoittuu ensi syksyyn.

Anu Pakarinen

Kai Roslakka on toiminut Imatran kaupunginjohtajana kesäkuusta 2018 lähtien. Arkistokuva.
Kai Roslakka on toiminut Imatran kaupunginjohtajana kesäkuusta 2018 lähtien. Arkistokuva.

Imatran kaupunginjohtaja vaihtuu ensi vuonna. Nykyinen kaupunginjohtaja Kai Roslakka saavuttaa lakisääteisen vanhuuseläkeiän helmikuussa 2022, mutta pitämättömien lomien takia eläköitymisen ajankohta on käytännössä ensi vuoden syksyllä.

– Jo siinä vaiheessa, kun valintapäätös tehtiin ilmoitin, että jään siinä kohtaa pois, kun eläkeikä täyttyy, Roslakka kertoo.

Vielä tällä hetkellä Roslakka ei koe haikeutta pestin jättämisestä, sillä kaupunginjohtajan kädet ovat täynnä töitä.

– Tässä on ensi vuoden talousarvion rakentamista ja tämän vuoden tilinpäätöksen tekemistä, joten mietokset ovat paljolti niissä. Kovin kaihoisakaan en osaa olla. Pidän työstäni, mutta olen koko ajan tiennyt, että tämä on määräaikaista, Roslakka painottaa.

Kai Roslakka nousi Imatran kaupunginjohtajaksi kesäkuussa 2018. Virka täytettiin sisäisenä järjestelynä pian sen jälkeen, kun kaupunkia vain vuoden johtanut Rami Hasu irtisanoutui tehtävästään.

Roslakka on tehnyt koko työuransa julkishallinnossa. Imatran kaupungin palveluksessa hän on ehtinyt toimia jo 19 vuotta. Ennen nimitystä kaupunginjohtajaksi Roslakka työskenteli kaupungin talousjohtajana. Koulutukseltaan hän on hallintotieteiden maisteri.

Demarit: Avoimella haulla, anonyymisti

Imatran kaupunginvaltuutetun ja kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajan Ilkka Nokelaisen (sd.) mukaan demareiden näkemys on, että uutta kaupunginjohtajaa pitäisi ryhtyä hakemaan jo kuluvan valtuustokauden aikana. Myös valinnan kaupunginjohtajasta tekisi tällöin nykyinen valtuusto.

Kuntavaalit järjestetään Suomessa 18. huhtikuuta 2021 ja valtuustot aloittavat työnsä 1. kesäkuuta.

Kai Skyttä

IIlkka Nokelaisen mukaan demarit kannattaa kaupunginjohtajahaun aloittamista jo tämän valtuustokauden aikana. Arkistokuva.
IIlkka Nokelaisen mukaan demarit kannattaa kaupunginjohtajahaun aloittamista jo tämän valtuustokauden aikana. Arkistokuva.

Imatran demarit haluavat myös, että kaupunginjohtajan haku toteutetaan avoimella haulla ja anonyymisti.

– Se on tätä päivää, että käytetään tällaista toimintatapaa. Uskon, että sen myötä Imatralle saadaan paras mahdollinen kaupunginjohtaja, Ilkka Nokelainen sanoo.

Imatralla on käytössä kahden kaupunginjohtajan malli, jossa Kai Roslakka ja Kaisa Heino jakavat kaupunginjohtajan työtehtävät. Heinon titteli on kuitenkin virallisesti apulaiskaupunginjohtaja.

– Tittelit johtuvat siitä, että kuntalaki ei tunne käytännössä kahden kaupunginjohtajan järjestelyä.

Urpalainen odottaa virallista ilmoitusta

Kaupunki valmistelee parhaillaan hallintosääntöuudistusta, joka on Ilkka Nokelaisen mukaan tarkoitus saada hyväksyttäväksi joulukuun valtuustoon. Nokelainen pitää selvänä, että kahden johtajan mallista luovutaan osana hallintosäännön viilaamista.

Kokoomuksen Imatran valtuustoryhmän puheenjohtaja Anu Urpalainen kommentoi asiaa maltillisemmin.

– Meillä on monenlaisia vaihtoehtoja. Kaikki johtamisen ketjut ja vastuut on nyt käytävä tarkkaan läpi, Urpalainen näkee.

Anu Pakarinen

Anu Urpalainen ei vielä kerro näkemystään siitä, milloin kaupunginjohtajan virka pitäisi laittaa hakuun. Arkistokuva.
Anu Urpalainen ei vielä kerro näkemystään siitä, milloin kaupunginjohtajan virka pitäisi laittaa hakuun. Arkistokuva.

Tämä on Urpalaisen mukaan tärkeää, koska Imatra luopui viime vuoden lopussa käydyissä yt-neuvotteluissa kokonaan toimialajohtajista, ja johtajatasolla tehtyä työtä siirtyi muille viranhaltijoille.

Urpalainen ei vielä ota kantaa, milloin kaupunginjohtajahaku pitäisi käynnistää tai millä menettelyllä haku tulisi suorittaa, sillä Roslakka ei hänen mukaansa ole antanut virallista ilmoitusta eläkkeelle jäämisestä.

"Rakennetaan yhdessä ja käydään vuoropuhelua"

Ilkka Nokelainen toivoo, että Imatra löytää uudeksi kaupunginjohtajaksi henkilön, jolla on kannatusta yli puoluerajojen.

– Se on tehtävän hoitamisen kannaltakin tärkeä asia, että olisi mahdollisimman vahva tuki kaikilta poliittisilta toimijoilta.

Anu Urpalainen on optimistinen sen suhteen, että yhteinen tahtotila valtuustoryhmien kesken on löydettävissä.

– Olemme lähteneet hallintouudistuksessakin siitä, että rakennetaan yhdessä ja käydään vuoropuhelua. Ei mikään järjestelmä kestä, jos ei ole mahdollisimman laajaa mandaattia, Urpalainen korostaa.

Minkälaisen kaupunginjohtajan Imatra tarvitsee eläkkeelle jäävän Kai Roslakan tilalle?

– Imatra kaipaa kaupunginjohtajaa, joka pystyy nostamaan elinvoimaisuuden ja siihen liittyvät asiat vahvasti uuteen draiviin. Ihmisläheinen, kansan kanssa toimeen tuleva ja ulospäinsuuntautunut henkilö, Nokelainen luettelee ominaisuuksia.

Luetuimmat