Imatra ei peräänny aikeistaan purkaa Kosken koulu, vaikka Etelä-Karjalan museo ja ELY-keskus kritisoivat suunnitelmaa yhä ankarammin: ”Kaavaratkaisu on maankäyttö- ja rakennuslain vastainen”

Imatran kaupunginhallitus käsittelee Kosken koulukeskuksen asemakaavaesitystä maanantaina.

Heli Blåfield

Viereinen lyseon rakennus on suojeltu, sen sijaan nämä rakennukset eivät ole, vaikka yhdessä ne muodostavat vähintään maakunnallisesti arvokkaan kokonaisuuden.
Viereinen lyseon rakennus on suojeltu, sen sijaan nämä rakennukset eivät ole, vaikka yhdessä ne muodostavat vähintään maakunnallisesti arvokkaan kokonaisuuden.

Etelä-Karjalan museo ei säästele sanojaan arvioidessaan Kosken uuden koulukeskuksen asemakaavan valmistelua.

Sen mukaan kaavaratkaisu on maankäyttö- ja rakennuslain vastainen.

Imatra ei ole selvittänyt vaihtoehtoa purkamiselle. Mistään ei ilmene, mitä Kosken koulun sisäilmaongelmien korjaaminen maksaisi.

Museo viitaa pykälään 118, jonka mukaan rakentamisessa, korjaus- ja muutostyössä samoin kuin rakennuksen tai sen osan purkamisessa on huolehdittava siitä, ettei historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai kaupunkikuvaa turmella.

Imatran kaupunki on päättänyt purkaa Kosken koulun 1930- ja 1950-luvulla rakennutut osat sisäilmaongelmien takia, vaikka rakennuksilla on Etelä-Karjalan museon mukaan kiistatta vähintään maakunnallista arvoa.

Purkamiselle ei ole selvitetty vaihtoehtoa

Myös kaavan vaikutusten arviointi ja tarkasteltavat vaihtoehdot ovat Etelä-Karjalan museon mukaan niin ikään puutteelliset.

Imatra ei ole selvittänyt vaihtoehtoa purkamiselle. Mistään ei ilmene, mitä Kosken koulun sisäilmaongelmien korjaaminen maksaisi.

Purkamisen mahdollistavaa kaavaratkaisua ei olekaan Etelä-Karjalan museon mukaan perusteltu riittävästi, eikä kaava täytä maankäyttö- ja rakennuslaissa asetettuja sisältövaatimuksia.

Täsmälleen samaa mieltä on Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Kaavaratkaisu perustunee päätelmään, että uudemman koulurakennuksen osittainenkin suojelu on taloudellisesti liian suuri taakka kaupungille. — Kakkois-Suomen ELY

Jotta asemakaavan sisältövaatimukset täyttyisivät, tulisi selvittää enemmän syytä, miksi rakennushistoriaselvitys on jätetty huomioimatta ja näin mahdollistettu koulun kulttuurihistoriallisesti merkittävien 1930- ja -50-lukujen osien purkaminen.

— Selostuksessa on viitattu sisäilmaongelmiin. Kaavaratkaisu perustunee päätelmään, että uudemman koulurakennuksen osittainenkin suojelu on taloudellisesti liian suuri taakka kaupungille. Arvioinnin pohjaksi tarvittaisiin selvitys, mitä rakennuksen ylläpito käyttökelpoisena edellyttäisi rakennusteknisesti ja taloudellisesti, ELY-keskus toteaa.

Tuoreimmat lausunnot joulukuulta

ELY-keskuksen ja Etelä-Karjalan museon esittämä ankara kritiikki löytyy niiden joulukuussa antamista lausunnoista.

Lausunnot koskevat Kosken koulun valmista asemakaavaesitystä.

Kumpikin viranomaistaho on antanut huutia kaavavalmistelulle jo aiemmin.

Suuri linja ei ole kuitenkaan muuttunut: Imatran kaupunki ei peräänny purkusuunnitelmistaan.

— Imatran kaupungin näkemys on se, että suunnitelman mukaan edetään, vahvistaa kaavoitusarkkitehti Julia Virkkala.

Suojelumerkintä puuttuu

Kaupunki vetoaa omassa vastineessaan olemassa oleviin kaavoihin.

Kai Skyttä

Purkusuunnitelmasta ei peräydytä. Kaavoitusarkkitehti Julia Virkkala kertoo kaavoituksen antaneen omat vastineensa Etelä-Karjalan museolle ja Kaakkois-Suomen ELylle.
Purkusuunnitelmasta ei peräydytä. Kaavoitusarkkitehti Julia Virkkala kertoo kaavoituksen antaneen omat vastineensa Etelä-Karjalan museolle ja Kaakkois-Suomen ELylle.

Kosken koulun uudempi koulurakennus ei ole suojeltu yleis- tai asemakaavoissa, eikä suojelu ole myöskään rakennussuojelulain perusteella vireillä.

Kosken koulun alue ei myöskään kuulu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön, eikä sillä tehtyjen selvityksien perusteella voi katsoa olevan valtakunnallista merkitystä, vastineessa todetaan.

Maakuntakaavassa koulurakennukset on kuitenkin erikseen mainittu. Vaikka maakunnallista arvoa olisikin, niin Etelä-Karjalan liitto ei ole nähnyt maakuntakaavan ja kaavaratkaisun välillä ristiriitaa, korostaa kaupunki vastineessaan.

Suojelusta ”kohtuuton haitta”

Purkamista kaupunki perustelee näin.

— Kuntoraportin perusteella tilojen saneeraaminen turvallisiksi ja terveellisiksi vaatisi mittavan saneerauksen. Mikäli rakennus merkittäisiin suojeltavaksi, se asettaisi kaupungille velvoitteen rakennuksen täydellisestä saneerauksesta. Saneerauksen kustannukset saattavat aiheuttaa maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetun kohtuuttoman haitan maanomistajalle.

 Imatran kaupungin näkemys on se, että suunnitelman mukaan edetään. — Julia Virkkala

Lisäksi todetaan, että kunnalla on velvoite tarjota turvallinen ja terveellinen opiskeluympäristö.

— Kosken koulukeskuksen osalta tämän velvoitteen toteutuminen varmistetaan uudisrakentamisella, sanoo kaupunki vastineessaan.

Kaavahanke on jo pitkällä

Maanantaina kaavaesitys menee Imatran kaupunginhallitukseen, jossa se todennäköisemmin hyväksytään.

Hannu Ojala

Asemakaavan muutoksella on Imatran kaupungin mukaan tarkoitus mahdollistaa toimivan kouluratkaisun toteuttaminen Kosken koulun alueelle. Maanantaina asemakaava menee kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
Asemakaavan muutoksella on Imatran kaupungin mukaan tarkoitus mahdollistaa toimivan kouluratkaisun toteuttaminen Kosken koulun alueelle. Maanantaina asemakaava menee kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Sen jälkeen kaava tarvitsee vielä kaupunginvaltuuston siunauksen.

Halutessaan esimerkiksi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella on tämän jälkeen mahdollisuus valittaa kaavasta.

Luetuimmat