Voimalakaupat Hiitolanjoella viimeisteltiin — Kangaskosken ja Ritakosken kauppakirjat allekirjoitettiin Helsingissä

Kaisa Beltran

Ritakosken voimalan patorakenteet aiotaan purkaa vuonna 2023.
Ritakosken voimalan patorakenteet aiotaan purkaa vuonna 2023.

Hiitolanjoen kolme voimalaa ovat nyt kaikki Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön omistuksessa. Säätiö allekirjoitti tällä viikolla kauppakirjat Kangaskosken ja Ritakosken voimaloista Helsingissä. Samalla voimaloita aiemmin pyörittäneestä Hiitolanjoen voima -osakeyhtiöstä tuli virkistysaluesäätiön tytäryhtiö.

Kaupasta tehtiin esisopimus jo kesällä säätiön ja voimalat omistaneen Suomen Pienvoima Oy:n kesken. Lahnasenkosken voimala siirtyi virkistysaluesäätiölle Vantaan Energialta jo kesällä 2017. Voimalat hankkinut säätiö aikoo purkaa niiden rakenteet mahdollistaakseen lohikalan nousun Laatokasta.

Koskien ennallistaminen aloitetaan Kangaskoskelta. Suunnittelu- ja luvitustyötä on aikataulutettu vuodelle 2021, jonka jälkeen seuraavana vuonna vuorossa olisi Lahnasenkosken padon purkaminen ja viimeisenä vuonna 2023 Ritakosken purku. Sähköntuotannon arvioidaan jatkuvan kullakin koskella niiden purkuun asti.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset

Kommentoidut