Imatran luonnonsuojeluyhdistys älähti Imatran seurakunnalle ja UPM Metsälle: ”Suuret avohakkuut Saimaan saarissa ovat aina tuhoisia”

Imatran lähivesillä sijaitsevan Oritsaaren hakkuiden aiheuttama kuohunta jatkuu. Luonnonsuojelijoiden mielestä ”vastuullisen metsänomistajan” tulisi huomioida ilmastonmuutos ja tulevaisuus.

Olli-Pekka Härmä

Suuret avohakkuut Saimaan saarissa ovat aina tuhoisia, väittää Imatran luonnonsuojeluyhdistys tänään julkaisemassaan kannanotossaan, jonka on allekirjoittanut myös Imatran kirkkovaltuustossa tappion kärsineet neljä kirkkovaltuutettua. Arkistokuva Imatran Malonsaaresta, jossa avohakkuita tehtiin vuonna 2013.
Suuret avohakkuut Saimaan saarissa ovat aina tuhoisia, väittää Imatran luonnonsuojeluyhdistys tänään julkaisemassaan kannanotossaan, jonka on allekirjoittanut myös Imatran kirkkovaltuustossa tappion kärsineet neljä kirkkovaltuutettua. Arkistokuva Imatran Malonsaaresta, jossa avohakkuita tehtiin vuonna 2013.

Imatran luonnonsuojeluyhdistys ei usko, että Oritsaaren metsähakkuut voidaan toteuttaa luontoarvojen kärsimättä.

— Suuret avohakkuut Saimaan saarissa ovat aina tuhoisia, korostaa luonnonsuojeluyhdistys tänään julkaisemassa kannanotossaan.

”Seurakuntienkin on arvovaikuttajina ja metsänomistajina alettava huomioida ilmastonmuutos.”

Kannanoton ovat allekirjoittaneet lisäksi neljä hakkuita vastustanutta Imatran seurakunnan kirkkovaltuutettua, Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan alueyhdistys sekä Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys.

Piikki seurakunnalle ja UPM:lle

Kannanotto on selvä piikki Imatran seurakunnalle ja myös UPM Metsälle, jolle seurakunta on myynyt Oritsaaren hakkuuoikeudet.

Seurakunta ja UPM ovat kumpikin korostaneet, että Oritsaaren luontoarvot huomioidaan hakkuusuunnitelmassa.

Luonnonsuojelijoiden mukaan hakkuusuunnitelmaan sisältyvät suojelutoimet ovat riittämättömiä, eikä niillä estetä saaren luontoarvojen menetystä ja ympäristöhaittoja.

Anu Pakarinen

Suvi Rautsiala on yksi Oritsaaren suojelua ajaneista kirkkovaltuutuista.
Suvi Rautsiala on yksi Oritsaaren suojelua ajaneista kirkkovaltuutuista.

Avohakkuiden vaikutus ulottuu laajalle ympäristöön, pirstoo elinympäristöjä ja muuttaa maaperän kasvustoa. Saimaan selille hakkuut näkyvät aukkoina puustossa.

— Hakkuista ja avohakkuun jälkeisestä maanmuokkauksesta seuraa rehevöittäviä ravinnevalumia vesistöön. Vesistön kannalta hakkuusuunnitelmassa esitetty 10 metrin suojavyöhyke on riittämätön. Suojavyöhykkeen leveys tulee metsäyhtiön arvioida uudelleen ja moninkertaistaa sen laajuus sekä säilyttää reunavyöhyke luonnontilaisena, vaaditaan kannanotossa.

Huomiota ilmastonmuutokseen

Kannanotossa peräänkuulutetaan seurakunnan vastuuta aikamme suurimman haasteen, ilmastonmuutoksen, torjunnassa.

— Seurakuntienkin on arvovaikuttajina ja metsänomistajina alettava huomioida ilmastonmuutos, ja punnittava metsähakkuista saamaansa taloudellista tuottoa sitä vasten.

Luonnonsuojelijoiden mielestä ilmastonmuutoksen ja luontoarvojen kannalta paras ja vastuullisin vaihtoehto olisi luopua avohakkuista ja siirtyä metsien jatkuvaan kasvatukseen.

Tämä on taloudellisestikin järkevä vaihtoehto, vaikka metsänhoitoyhdistykset ja metsäyhtiöt usein muuta väittävät, kannanotossa sanotaan.

Pari kilometriä Imatralta

Seurakunnan omistama noin 70 hehtaarin kokoinen Oritsaari sijaitsee Imatran lähivesillä Saimaalla, Ruokolahden Äitsaaren ja Salosaaren eteläpuolella.

Avohakkuita tehdään yli 20 hehtaarilla ja harvennushakkuita yli 40 hehtaarilla. Seurakunta tienaa puukaupoilla noin 300 000 euroa.

Niina Tarvaskari

Imatran seurakuntalla oli aiemmin Oritsaaressa omaa toimintaa. Ei kuitenkaan enää vuosiin. Kuva Saarikirkosta vuodelta 2006.
Imatran seurakuntalla oli aiemmin Oritsaaressa omaa toimintaa. Ei kuitenkaan enää vuosiin. Kuva Saarikirkosta vuodelta 2006.

Alun perin Imatran seurakunta tarjosi saarta Metso-ohjelmaan suojeltavaksi. Kohde ei kuitenkaan kelvannut Kaakkois-Suomen ELYlle, minkä jälkeen seurakunta myi saaren hakkuuoikeudet UPM Metsälle.

Tämän jälkeen luonnonsuojelijat heräsivät ja esittivät, että saaren suojelumahdollisuus selvitettäisiin vielä kertaalleen, koska heidän omien asiantuntijoidensa mukaan suuri osa Oritsaaresta täyttää Metso-ohjelman kriteerit.

”Normaali leimikko”

UPM Metsä kiistää saaren metsien suojelupotentiaalin. Sen mukaan kyse on normaalista leimikosta ja enimmäkseen yhden puulajin viljelymetsästä, jolla ei ole erityisiä luontoarvoja.

Imatran seurakunta luottaa UPM:n arvioon.

— Hakkuuoikeuden haltijalla on maastokäyntiraportin perusteella ammattitaitoa ja halua huolehtia Oritsaaren luonto- ja virkistysarvojen suojelemisesta, seurakunta toteaa.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset