Etelä-Karjalan yritysten odotukset jakautuvat jälleen kahtia — Imatralla työllisyystilanne ei enää kohene

Etelä-Karjalassa kasvun jarruna on ollut osaavan työvoiman saatavuus. Tehokkaalle muuntokoulutukselle olisi nyt tarvetta, sanoo Etelä-Karjalan yrittäjien toimitusjohtaja Jami Holtari.

Kai Skyttä

Etelä-Karjalan konepajat ovat kärsineet työvoimapulasta. Työpaikkoja on koko ajan avoinna useissa yrityksissä.
Etelä-Karjalan konepajat ovat kärsineet työvoimapulasta. Työpaikkoja on koko ajan avoinna useissa yrityksissä.

Yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat pysyneet hyvinä koko maassa. Tämä ilmenee Suomen yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä Pk-yritysbarometrista.

Etelä-Karjalan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä odotukset jakautuvat kahtia. Vaikka koko maakunnan osalta näkemykset ovat varovaisen optimistisia, Lappeenrannan ja Imatran seutukuntien yrityksissä on suuriakin näkemyseroja.

Lappeenrantalaisyritysten suhdanneodotukset ovat lähellä koko Suomen keskiarvoa, mutta imatralaisten yrittäjien odotukset ovat hyvin varovaisia. Ero näkyy esimerkiksi työllisyyskehityksessä.

Investointinäkymät pakkasella

Lappeenrantalaisyritysten odotuksissa työllisyys kohenee edelleen, mutta Imatralla tilanne ei barometrin mukaan enää parane. Etelä-Karjalan yrityskenttä ei usko lähiaikoina investointien määrän enää lisääntyvän. Investointinäkymä on jopa miinuksella.

Koko Suomessa pk-yritysten arviot investointien lähiajan kehityksestä ovat niukasti positiiviset. Silti aiempaa pienempi joukko odottaa investointien kasvavan.
— Investointiodotusten kehitys kertoo, etteivät pk-yritykset odota kysynnän kasvavan tulevaisuudessa merkittävästi, sanoo Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen.

Holtari: Kasvun jarruna työntekijöiden löytäminen

Etelä-Karjalan yrittäjien toimitusjohtaja Jami Holtarin mukaan pienissä yrityksissä kasvuodotuksia hidastaa osaavan työvoiman saatavuus.

— Kasvukauden jarruna on ollut työntekijöiden löytäminen. Nyt jäljellä alkaa olla enää vaikeimmin työllistyvät eli nousukauden jatkolle on vakavia haasteita, ellei heille voida tarjota tehokkaasti muuntokoulutusta yritysten tarpeisiin.

Holtari muistuttaa myös, että työllisyyden kasvun esteenä on se, ettei vääriin rekrytointeihin ole varaa.

— Pienyrittäjälle palkkaus on myös iso investointi.

Uusimmat uutiset