Imatrankosken ytimeen jopa 13 uutta rakennusta: Kerhokeskus Koskis ja Lähteen talo puretaan uuden tieltä, rakennuspaikkoja tulossa myös taksiaseman paikalle ja Torkkelinkadulle

Torkkelinkadun ja Koskiksen alueen kaavaluonnos valmistuu helmi-maaliskuun aikana. Koskiksen paikalle luonnostellaan kerrostaloja, Lähteen talon tilalle matkailua palvelevia toimintoja.

Anu Pakarinen

Taksiaseman paikalle voisi tulla enimmillään jopa kolme uutta rakennusta.
Taksiaseman paikalle voisi tulla enimmillään jopa kolme uutta rakennusta.

Imatrankosken keskustaa suunnitellaan parhaillaan uusiksi isolla pensselillä.

Napinkulman kaavamuutoksen lisäksi Imatrankoskella on vireillä toinenkin keskeinen kaavamuutos, joka koskee Valtionhotellin edestä kulkevaa Torkkelinkatua sekä kerhokeskus Koskiksen ympäristöä.

Torkkelinkadun varressa oleva entinen huoltoasematontti on ollut pitkään tyhjillään. Kaavaluonnoksessa tähän on piirretty rakennus.
Torkkelinkadun varressa oleva entinen huoltoasematontti on ollut pitkään tyhjillään. Kaavaluonnoksessa tähän on piirretty rakennus.

Toteutuessaan suunnitelmat muuttavat kaupunkikuvaa isosti. Suunnittelua ohjaa kaupunginhallituksen tahtotila.

— Kaupungin johdolta on tullut selvä viesti, että kerhokeskus Koskis lähtee ja Lähtee talo lähtee, kertoo kaupunkikehityspäällikkö Ulla Karjalainen.

Koskiksen ympäristöön jopa kuusi rakennusta

Uudisrakennuksia on kaavaluonnoksessa peräti 13.

Lähteen talon paikalle voisi kaavaluonnoksen mukaan tulla kaksi kaksikerroksista rakennusta. Rakennusoikeutta on 700 kerrosneliötä.
Lähteen talon paikalle voisi kaavaluonnoksen mukaan tulla kaksi kaksikerroksista rakennusta. Rakennusoikeutta on 700 kerrosneliötä.

Näistä seitsemän sijoittuu Torkkelinkadun varteen ja loput 5–6 purettavan Koskiksen ympäristöön.

Koskiksen paikalle on piirretty kaksi rakennusmassaa, jotka voivat kytkeytyä toisiinsa. Niiden sijoittelu mukailee nykyisen rakennuksen muotoa. Viereen Einonkadun varteen tulee isompi kerrostalo. Myös taksiaseman paikalle suunnitellaan kahta tai jopa kolmea uutta rakennusta.

Sitä, minne taksiasema siirtyisi, ei ole Karjalaisen mukaan ratkaistu.

Torkkelinkadulle seitsemän rakennusta

Torkkelinkadulla mahdollistetaan niin ikään lisärakentaminen.

Paras vaihe antaa palautetta on se, kun kaavaa vasta luonnostellaan, eikä mikään ole kirkossa kuulutettua. — Ulla Karjalainen

Kaupungin omistaman, suojellun Lähteen talon tilalle hahmotellaan kahta matkailua palvelevaa uudisrakennusta.

Tontille saa sijoittaa kaavaluonnoksen mukaan myymälä-, kahvila-, toimisto- ja näyttelytiloja. Rakennusoikeutta tulee 700 neliötä ja kerroksia kaksi.

Viereisen Piponiuksen talon suojelumerkintä siirtyy uuteenkin kaavaan. Kaavamääräysten mukaan Lähteen talon tilalle tulevat uudisrakennukset tuleekin sopeuttaa Piponiuksen taloon värin, korkeuden, massoittelun, julkisivun jäsentelyn ja materiaalin suhteen.

Yksityisiä maanomistajia kuultu

Lisäksi muualle Torkkelinkadulle yksityisten maanomistajien tonteille on piirretty viisi rakennuspaikkaa.

Torkkelinkadun varteen tulee uusia rakennuspaikkoja. Yksi niistä sijaitsee tämän talon vieressä kadun alapäässä.
Torkkelinkadun varteen tulee uusia rakennuspaikkoja. Yksi niistä sijaitsee tämän talon vieressä kadun alapäässä.

Yksi niistä sijoittuu Torkkelinkadun alapäähän, ja loput neljä entisen huoltoaseman tontille ja sen viereisen asuinrakennuksen paikalle. Asuinrakennus on tarkoitus tulevaisuudessa purkaa.

— Yksityisten omistamissa kortteleissa muutokset lähtevät pitkälti omistajien tahtotilasta, Ulla Karjalainen huomauttaa.

Nähtäville kevään aikana

Kaavaluonnoksen on määrä valmistua ja tulla nähtäville helmi-maaliskuun aikana.

Ulla Karjalainen uskoo, että Napinkulman kaavan tavoin myös tämä kaavaluonnos kirvoittaa runsaasti palautetta.

Ja hyvä niin, hän jatkaa. Vuoropuhelua toivotaan nimenomaan luonnosvaiheessa, ennen lopullisen kaavaesityksen valmistumista.

— Paras vaihe antaa palautetta on se, kun kaavaa vasta luonnostellaan, eikä mikään ole kirkossa kuulutettua. Voidaan käydä aitoa vuoropuhelua.

Kerhokeskus Koskis on suljettu sisäilmaongelmien vuoksi. Myös Lähteen talo rapistuu tyhjillään. Alueen kaavamuutos lähtee siitä, että kumpikin rakennus puretaan ja tilalle tulee uutta.
Kerhokeskus Koskis on suljettu sisäilmaongelmien vuoksi. Myös Lähteen talo rapistuu tyhjillään. Alueen kaavamuutos lähtee siitä, että kumpikin rakennus puretaan ja tilalle tulee uutta.