Imatran kaupungille laadittiin eettiset ohjeet: Korruptio, oman edun tavoittelu ja epäasiallinen käytös kielletty

Eettiset ohjeet on tarkoitettu ohjenuoraksi päättäjille ja kaupunkikonsernin jokaiselle työntekijälle.

Matti Veijalainen

Imatran kaupunginhallitus hyväksyi eettisten periaatteiden ohjeet viime viikolla.
Imatran kaupunginhallitus hyväksyi eettisten periaatteiden ohjeet viime viikolla.

Imatran kaupungin eettiset periaatteet on koottu yhteen käytännön ohjeeksi päättäjille ja jokaiselle kaupunkikonsernin työntekijälle.

Periaatteita on kuusi. Niiden taustalla on laki, mutta ne kuvastavat konsernilakimies Milla Oinosen lausunnon mukaan myös kaupunkikonsernin arvoja.

Periaatteet koskevat läpinäkyvyyttä, kunnioitusta ja yhdenvertaisuutta, puolueettomuutta ja yksilön vastuuta, omaisuuden ja tiedon vastuullista käyttöä, ympäristövastuuta sekä hyvää hallintoa.

Kaupunkikonsernin toiminnassa ja viestinnässä tulee painottaa avoimuutta, samalla yksityisyydensuojasta kuitenkin huolehtien.

Jokaisen työntekijän tulee toimia kaupunkikonsernin edun mukaisesti. Henkilökohtainen tai lähipiirin etu eivät saa vaikuttaa päätöksentekoon.

Lisäksi ohjeissa kielletään muun muassa lahjusten antaminen tai niiden vastaanotto sekä kiusaaminen ja muu epäasiallinen käytös.

Kaupunginhallitus hyväksyi viime viikolla

Eettisten periaatteiden päälinjaukset hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa lokakuussa. Käytännön ohjeet laadittiin sen jälkeen ja hyväksyttiin viime viikolla Imatran kaupunginhallituksessa.

Periaatteet tullaan jalkauttamaan henkilöstölle kuluvan talven aikana.

Jatkossa on tarkoitus rakentaa myös järjestelmä, jonka avulla eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta voi ilmoittaa matalalla kynnyksellä. Asia selviää esityslistalta:

— Jatkossa on tarkoitus, että havainnot mahdollisista eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta voidaan jättää matalan kynnyksen ilmoituksilla sähköisesti riskienhallintajärjestelmän kautta.

Eettisten periaatteiden laadintaan ovat osallistuneet esimiehet, henkilöstö sekä konserniyhtiöiden toimitusjohtajat. Myös valtuustoryhmiltä pyydettiin lausunnot valmisteluvaiheessa.

Luetuimmat

Kommentoidut