Biokaasua voi tankata Lappeenrannan Kukkuroinmäessä vuonna 2020 — biokaasulaitokselle saatiin viimein urakoitsija, mihin hintaan, sitä ei kuntien omistama jätehuoltoyhtiö kerro

Jätekeskuksen yhteyteen nousevan biokaasulaitoksen rakentaa EcoProtech. "Sen voi sanoa, että kyllähän tuo alkuperäinen yhdeksän miljoonaa euroa ylitettiin", sanoo jätehuoltoyhtiön toimitusjohtaja Mika Suomalainen.

Minna Mänttäri

Jätehuoltoyhtiön toimitusjohtaja Mika Suomalainen kertoo, että biokaasulaitosta varten on tehty jo pohjatöitä.

Lappeenrannan Kukkuroinmäkeen tulevan biokaasulaitoksen rakentaminen alkaa. Biokaasua pääsee näillä näkyminen tankkaamaan vuoden 2020 keväällä.

Laitoksen rakentaa EcoProtech Oy, joka lokakuun lopulle tunnettiin nimellä Envor Protech.

Etelä-Karjalan jätehuolto Oy (Ekjh) pääsi lopulta valitsemaan urakoitsijan. Toimitusjohtaja Mika Suomalaisen mukaan EcoProtech ei ollut ainoa tarjoaja.

Biokaasulaitoksen rakentaminen on viivästynyt muun muassa sen takia, ettei aiemmassa kilpailutuksessa saatu yhtään tarjousta.

Yhdeksän miljoonaa ei enää riitä

Alun perin noin yhdeksän miljoonan euron hankkeen piti valmistua kuluvan vuoden loppuun mennessä. Työ- ja elinkeinoministeriö oli myöntänyt hankkeelle 2,24 miljoonan euron energiatuen.

Kahden yhtiön väliset sopimukset ovat liikesalaisuuksia eivätkä siis julkista tietoa, vaikka olemmekin täysin kuntien omistama yhtiö. — Mika Suomalainen

Hanke on Suomalaisen mukaan muuten pysynyt aiempien suunnitelmien mukaisena, vain hinta on kahdessa ja puolessa vuodessa noussut. Suomalainen ei kerro laitoksen hintaa.

— Kahden yhtiön väliset sopimukset ovat liikesalaisuuksia eivätkä siis julkista tietoa, vaikka olemmekin täysin kuntien omistama yhtiö. Sen voi sanoa, että kyllähän tuo alkuperäinen yhdeksän miljoonaa euroa ylitettiin.

Biokaasulaitos tulee Etelä-Karjalan kuntien omistaman jäteyhtiön omistukseen ja operoitavaksi. Laitos voi käsitellä vain kuntien jätejakeita, mikä oli ministeriön energiatuen yksi ehto.

Biojätteistä ja jätevesilietteestä biokaasua

Minna Mänttäri

Kukkuroinmäellä voi käydä tankkaamassa biokaasua näillä näkymin keväällä 2020.

Kaksi erillistä rakennusta käsittävä biokaasulaitos tulee noin puolentoista hehtaarin alueelle kompostointilaitoksen taakse. Tontilla on tehty jo perustustöitä.

Biokaasulaitoksessa hyödynnetään eteläkarjalaisten asukkaiden erilliskerätyt biojätteet sekä jätevedenpuhdistamojen puhdistamolietteet.

Biokaasusta jalostetaan edelleen liikennepolttoainetta kaasukäyttöisiin autoihin.

Omista paikallisista raaka-aineista tuotetaan orgaanista biopolttoainetta, jolla korvataan Venäjältä tuotavaa fossiilista maakaasua. — Mika Suomalainen

— Omista paikallisista raaka-aineista tuotetaan orgaanista biopolttoainetta, jolla korvataan Venäjältä tuotavaa fossiilista maakaasua, selvittää Suomalainen.

Kukkuroinmäelle on tarkoitus rakentaa myös tankkausasema, jollaisia kaavaillaan muutama muuallekin.

Kuljetusurakoitsijoilta edellytetään kaasuautoja

Jätteiden kuljetusurakat kilpailutetaan jatkossa niin, että yrityksiltä vaaditaan kaasukalustoa.

— Meillä on tarjota heille kaasua. Jos he tulevat tyhjentämään autojaan tänne, kannattaa samalla tankata. Hinta on tarkoitus pitää edullisena.

Kaasua riittää 600 — 700 henkilöauton tarpeisiin. Koska kaikki kaasu ei ehkä mene liikennekäyttöön, kaasua voi hyödyntää myös sähköntuotannossa Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen alueella.

Suomalaisen mukaan kaasuautojen määrä kasvaa ripeästi koko maan nykyisestä noin 6 000 — 7 000:sta.