Imatran kirkkovaltuusto äänesti nurin aloitteen Saimaan Oritsaaren suojelusta: UPM aloittaa hakkuut vielä tänä syksynä

UPM Metsän mukaan saaren luontoarvot eivät vaarannu avohakkuissa. Järveltä katsottuna maisema säilyy, sillä puustoa ei parturoida rantaan asti.

Anna Vuori

Imatran seurakunta tienaa Oritsaaren puukaupoilla noin 300 000 euroa.
Imatran seurakunta tienaa Oritsaaren puukaupoilla noin 300 000 euroa.

Neljän imatralaisen kirkkovaltuutetun aloite Saimaalla sijaitsevan Oritsaaren suojelusta ei johda toimenpiteisiin.

Kirkkovaltuusto päätti keskiviikkona hylätä aloitteen äänin 21–4.

Moni on ehdokkaana syksyn kirkollisvaaleissa. Ainakin äänestäjät tietävät nyt, mitä mieltä he ovat metsien käytöstä. — Suvi Rautsiala

Suojelua kannattivat vain aloitteen allekirjoittaneet Suvi Rautsiala, Helena Roiha, Kauko Mäkinen ja Ritva Pohjola.

— Olen luonnollisesti pettynyt, Suvi Rautsiala kommentoi.

Rautsiala esitti kirkkovaltuustolle, että ensisijaisesti seurakunnan omistama Oritsaari suojeltaisiin tai toissijaisesti myytäisiin suojelusta alustavasti kiinnostuneelle Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiölle.

Jos kumpikaan ei onnistuisi, viimeisenä vaihtoehtona hän esitti avohakkuista luopumista ja siirtymistä metsänhoidossa jatkuvaan kasvatukseen, jossa painottuisivat saaren luonto- ja virkistysarvot.

— Ei tullut vastakaikua muilta kirkkovaltuutetuilta. Moni on ehdokkaana syksyn kirkollisvaaleissa. Ainakin äänestäjät tietävät nyt, mitä mieltä he ovat metsien käytöstä, Suvi Rautsiala sanoo.

”Täysin normaali puukauppa”

Hakkuuoikeuden tarjouskilpailussa voittanut UPM Metsä korostaa, että kyseessä on täysin normaali puukauppa.

Hakkuut aloitetaan vielä tänä syksynä ja niitä jatketaan ensi vuonna. Korjuuaika päättyy vuoden 2019 lopussa.

Puuta hakataan jonkin verran aiemmin tehtyä alkuperäistä leimikkoa vähemmän. Syynä ovat samaiset luontoarvot, joihin ympäristöväkikin on Oritsaaressa kiinnittänyt huomiota, Kohonen kertoo. Esimerkiksi rannan suoja-aluetta levitettiin UMP Metsän omien toimintaperiaatteiden mukaisesti.

— Se oli ihan asiallinen, ammattilaisen tekemä leimikko, mutta me omalla organisaatiolla katsottiin sitä eri tavalla ja katsottiin vähän erilaiseksi puumäärät, Kohonen kertoo.

”Luontoarvot eivät vaarannu”

Saaressa on siis joitain säästettäviä kohteita, mutta toisaalta myös isot alueet viljelyskuusikkoa, jolla ei ole Kohosen mukaan luontoarvoa.

— Iso avohakkuualue on yhden puulajin metsää. Vanhaa peltoa ja viljelyskuusikkoa, jolla ei ole luontoarvoa. Ne arvot ovat muualla, eivätkä ne vaarannu hakkuissa.

Luonnonsuojelijat toista mieltä

Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri päätyi kovin toisenlaiseen arvioon. Elokuun lopussa tehdyssä kartoituksessa havaittiin, että kaksi kolmasosaa saaresta täyttää Metso-suojeluohjelman kriteerit.

— Yli 70 hehtaarin kokoinen Oritsaari on suurimmalta osin luonnonarvoiltaan erittäin hyvää metsää. Puusto on monilajista ja eri-ikäistä, vanhimmat puut jopa yli satavuotiaita. Suuret haavat sekä maalahopuu tuovat merkittävän lisän luonnonarvoihin.

Luonnonsuojelupiirin mukaan saaren suojelun merkittävyyttä tukee vahvasti se, että Etelä-Karjalassa tällaisia eläin- ja kasvilajiston monimuotoisuudelle tärkeitä metsiä on vain vähän.

Saarissa hakataan jatkuvasti

Saimaan saarissa tehdään jatkuvasti hakkuita, korostaa puolestaan metsäasiakaspäällikkö Jouni Kohonen. Saarihakkuilla on pitkät perinteet, eivätkä metsäyhtiöt ole törmäyskurssilla esimerkiksi Saimaan matkailuarvoja korostavien tahojen kanssa.

Metsiä ei parturoida yleensä rantaan asti, Kohonen korostaa. Järvelle ei välttämättä näy lainkaan, vaikka saaressa olisi tehty isotkin hakkuut.

— Puuta korjataan Saimaalla koko ajan. Alueellani Lappeenrannasta Savonlinnaan on viisi koneketjua läpi kesän töissä. Kolme erillistä proomuyrittäjää pyörittävät touhua.

Oritsaaren tapauksessa puut ajetaan lautalle ja siitä enimmäkseen suoraan Kaukaan tehtaalle.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset

Kommentoidut