Imatran seudun yritystilojen svop-lainasta outo sekoilu valtuustossa — Muotoseikka meni väärin ja asia palaa käsittelyyn

Imatran Seudun Yritystila Oy:n svop-sijoitusta puitiin sekavassa kaupunginvaltuustossa, jonka seurauksena asia on käsiteltävä uudestaan.

Minna Mäkinen

1,8 miljoonan svop-laina aiheutti valtuustossa erikoisia tilanteita.
1,8 miljoonan svop-laina aiheutti valtuustossa erikoisia tilanteita.

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että Imatran Seudun Yritystilat Oy:lle myönnetään 1,8 miljoonan euron svop-sijoitus.

Asia eteni kaupunginvaltuuston käsittelyyn, jonka yhteydessä Antero Lattu (sdp.) esitti asian palauttamista valmisteluun. Valtuutetut Heikki Tanninen (sdp.) ja Anssi Piirainen (vas.) kannattivat esitystä.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Niina Malm (sdp.) päätti, että eriävien äänien vuoksi asiasta on suoritettava äänestys. Äänestyksessä hallituksen esitys on ”jaa” ja Latun esitys on ”ei”.

Äänestyksessä annettiin 25 jaa-ääntä ja 15 ei-ääntä. Yksi valtuutettu jätti äänestämättä.

Pöytäkirjaan merkittiin, että puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Anssi Piirainen, Antero Lattu, Arto Siitonen (sdp.) , Heikki Tanninen, Juuso Häkkinen (sdp.), Anna Helminen (kok.), Päivi Marttila (vihr.), Tommi Matikainen (kok.), Erkki Saarimäki (sin.), Pekka Räty (kesk.) ja Jerena Juutilainen (kok.)

Valtuusto piti myös 16 minuutin neuvottelutauon.

Käsittelyjärjestyksessä muotovirhe

Imatran kaupungin hallintosäännöissä todetaan, että mikäli keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta tai joku muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian asiallisen käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksella rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta ja siitä on tehtävä päätös, ennen kuin keskustelua itse asiasta jatketaan.

Jos ehdotus hyväksytään, jos puheenjohtaja keskeyttää käsittelyn ja jos se hylätään, voi käsittely jatkua.

Hallintosäännön nojalla ensin olisi tullut päättää siitä, keskeytetäänkö asian käsittely palauttamalla asia uudelleen valmisteluun vai ei. Mikäli asian käsittelyä päätetään jatkaa, päätetään itse asiasta.

Kaupunginhallituksen päätösselvityksen mukaan hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto käsittelee asian hallintolain mukaisena itseoikaisuna uudelleen käsittelyjärjestyksessä tapahtuneen muotovirheen oikaisemiseksi.

Imatran seudun yritystilat

Hallinnoi, isännöi, hoitaa ja rakentaa yritystiloja.

Osallistuu kaupunkikonsernin elinkeinopolitiikkaan toteuttamalla tarvittavia yritystilahankkeita.

Omistaa suoraan 17 kiinteistöä.

Lisäksi sen alakonserniin kuuluu 13 kiinteistöosakeyhtiötä.Yritystilojen käyttöaste 84 prosenttia.

Liikevaihto vuonna 2018 oli 5,6 miljoonaa euroa, jossa kasvua 12 prosenttia.

Investoinnit viime vuonna 7,6 miljoonaa euroa.Tulos negatiivinen.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset