Imatrallakin toteutettu ostokoe osoitti puutteita ikärajavalvonnassa — Yli puolessa tapauksista myyjä myi tupakkaa, alkoholia tai antoi pelata pelikonetta

Jani Sourander

Ostokoe osoittaa alaikäiseltä näyttävien henkilöiden saavan alkoholituotteitakin melko helposti.
Ostokoe osoittaa alaikäiseltä näyttävien henkilöiden saavan alkoholituotteitakin melko helposti.

Imatralla, Lappeenrannassa ja Taipalsaarella toteutetut PAKKA-ostokokeet osoittavat puutteita alkoholin, tupakan ja rahapelien ikärajavalvonnasta. Koeostoista reilussa puolessa myyjä ei kysynyt koeostajalta henkilöllisyystodistusta, vaan myi tuotteen tai antoi pelata. Parhaiten ikärajavalvonta toteutui alkoholituotteiden ja heikoiten rahapeliautomaattien valvonnassa.

Ostokokeet tehtiin tammikuussa Saimaan ammattikorkeakoulun 12 restonomiopiskelijan toimesta, joille ostokokeiden toteuttaminen oli osa opintoja. Kaikki ostokokeisiin osallistuneet olivat iältään 19–22 -vuotiaita.

Ostokokeiden tarkoituksena oli selvittää, mikä on alkoholin, tupakan ja rahapelien ikävalvonnan taso ostokokeissa mukana olevilla paikkakunnilla Alkoissa ja päivittäistavaraliikkeissä. Ostokokeissa testattiin miten nuorelta näyttävältä henkilöltä kysytään henkilöllisyystodistusta alkoholin, tupakan tai rahapelien yhteydessä.

Etelä-Karjalan alueella ostokoepaikkoja oli yhteensä 81 ja koeostoja tehtiin 142. Ostokokeita tehtiin Imatralla 54, Lappeenrannassa 82 ja Taipalsaarella 14. Ostokokeista 40 prosenttia koski alkoholia, 28 prosenttia tupakkaa ja 32 prosenttia rahapeliautomaatteja. Yksittäisiä koeostojen tuloksista on lähetetty kaikille kauppiaille tulokset kirjeitse.

Tiukin seula juomissa

Koeostoista reilussa puolessa eli 58 prosentissa tapauksia myyjä ei kysynyt koeostajalta henkilöllisyystodistusta, vaan myi tuotteen tai antoi pelata. Parhaiten ikärajavalvonta toteutui alkoholituotteiden oston yhteydessä, missä 68 prosentissa tapauksista myyjä kysyi koeostajalta henkilöllisyystodistusta ja esti myynnin. Tupakkatuotteiden oston yhteydessä myyjä kysyi henkilöllisyystodistusta 46 prosentilta koeostajista. Heikoiten ikärajavalvonta toteutui rahapeliautomaattien valvonnassa, missä ainoastaan 4 prosentissa koeostoista myyjä kysyi henkilöllisyystodistuksen ja esti pelaamisen. Etelä-Karjalassa tehdyissä PAKKA-ostokokeissa tulokset olivat alkoholin ikärajavalvonnan osalta samansuuntaiset kuin Kuopiossa vuonna 2015 tehdyissä ostokokeissa. Tupakan ja rahapeliautomaattien kohdalla ikärajavalvonta toteutui Etelä-Karjalassa heikommin kuin Kuopiossa.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset

Kommentoidut