Eksote irtisanoo 33 perhe- ja sosiaalipalveluista, 26 terveys- ja vanhuspalveluista, 9 strategisista tukipalveluista ja yhden kuntoutuksesta

Yt-neuvottelut: 29 henkilölle tarjotaan uutta työtehtävää asiakastyössä. Aikuisten psykososiaaliset palvelut ja työelämäpalvelut yhdistyvät.

Kai Skyttä

Eksoten yt-menettelyn tuloksena irtisanotaan 69 henkilöä.
Eksoten yt-menettelyn tuloksena irtisanotaan 69 henkilöä.

Eksote irtisanoo yt-neuvottelujen lopputuloksena 69 henkilöä. Tämän hetkisen tiedon mukaan kuitenkin 29:lle pystytään tarjoamaan heti uutta työtä pääsääntöisesti asiakastyössä.

Eksoten hallitus hyväksyi yt-neuvottelujen tuloksen keskiviikkona.

Toimitusjohtaja Timo Saksela esittää hallitukselle, että ennen irtisanomisia kartoitetaan eläkemahdollisuudet ja mahdollisuudet sijoittaa tai kouluttaa henkilö toisiin tehtäviin.

Irtisanomiset aloitetaan maaliskuun alussa.

Kai Skyttä

Vanhusten päivätoiminta on yksi säästökohde. Sammonlahden päivätoiminnassa oli mukana Helga Hämäläinen.
Vanhusten päivätoiminta on yksi säästökohde. Sammonlahden päivätoiminnassa oli mukana Helga Hämäläinen.

29 irtisanottua voi ehkä siirtyä asiakastyöhön

Suurin henkilövähennys, 33, kohdistuu perhe- ja sosiaalipalveluihin.

Arvion mukaan kuitenkin noin 27:lle pystytään tarjoamaan muuta työtä.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Merja Heinonen korostaa, että yt-prosessi on vielä kesken. Lopullinen päätös tehdään maaliskuun alussa.

– Nämä irtisanottaville tarjottavat tehtävät ovat sellaisia, että niihin tarvittaisiin henkilö joka tapauksessa, sanoo Heinonen.

Terveys- ja vanhuspalveluista irtisanottaisiin esityksen mukaan 26 työntekijää. Asiakastyötä on kuitenkin tarjolla.

Terveys- ja vanhuspalvelujen johtaja Tuula Karhula selvittää, että iso osa vähennyksistä selittyy ikäihmisten paivätoiminnan lopettamisella. Säästö kohdistuu päivätoimintaan, koska se ei ole läkisääteinen palvelu.

Nämä irtisanottaville tarjottavat tehtävät ovat sellaisia, että niihin tarvittaisiin henkilö joka tapauksessa. — Merja Heinonen

Kun oma päivätoiminta lakkautetaan, irtisanottaville pystytään ainakin osittain tarjoamaan uusia tehtäviä. Tästä on selvitystyö kuitenkin vielä kesken.

Kuntoutuksesta irtisanottavalle yhdelle henkilölle pystytään tarjoamaan asiakastyötä.

Strategisista tukipalveluista irtisanottaville yhdeksälle henkilölle sen sijaan ei ole tämän hetkisen tiedon mukaan tarjota muita tehtäviä.

Arttu Muukkonen

Merja Heinosen mukaan prosessit paranevat, kun organisaatiota tiivistetään.
Merja Heinosen mukaan prosessit paranevat, kun organisaatiota tiivistetään.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen organisaatio virtaviivaistuu

Osana yt-prosessia Eksoten muokkaa organisaatiotaan uusiksi.

Suurin muutos kohdistuu perhe- ja sosiaalipalveluihin. Sen nykyiset neljä tulosaluetta supistetaan kolmeen.

Aikuisten psykososiaalisten palvelujen ja työelämäpalvelujen tulosalueet yhdistetään yhdeksi aikuisten monialaiset palvelut -tulosalueeksi.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan Merja Heinosen mukaan muutos ei vaikuta palveluihin suoranaisesti. Yhteiset prosessit yksinkertaistuvat ja resurssien käyttö tehostuu.

– Työllisyyteen liittyviä palveluja on kolmen eri tulosyksikön alla. Nyt ne kootaan yhteen tulosyksikköön.

Kun jokaisella tulosalueella on oma johtajansa, yksi johtaja vähenee järjestelyssä.

Terveys-ja vanhuspalveluissa virkarakenne virtaviivaistuu niin, että terveys- ja vanhuspalvelujen johtaja toimii jatkossa myös avoterveydenhuollon vastuulääkärinä.

Luetuimmat