Eksoten kotihoidon epäkohtien selvittely venyy — Avi tekee kotihoitoon tarkastuksen ja Valvira sai oikeusasiamieheltä jo kolmannen kerran lisäaikaa lausunnolleen

Avi oli jo antanut Eksotelle Superin valvontapyynnön perusteella kehotuksen, jonka noudattamista se nyt valvoo. Oikeusasiamies antoi jatkoaikaa, koska kantelu koskee niin laajaa kokonaisuutta.

Marleena Liikkanen

Avi muun muassa katsoi, että Eksoten valvontapyynnön jälkeen tekemät satsaukset työntekijäresursseihin, työn suunnitteluun ja mitoitukseen sekä esimiestyön kehittämiseen eivät riitä.
Avi muun muassa katsoi, että Eksoten valvontapyynnön jälkeen tekemät satsaukset työntekijäresursseihin, työn suunnitteluun ja mitoitukseen sekä esimiestyön kehittämiseen eivät riitä.

SuPerin viime kesäkuussa tekemät kantelu ja valvontapyyntö Eksoten kotihoidosta ovat osoittautuneet työläiksi selvittää.

Seuraavaksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto (Avi) tekee tarkastuksen kotihoitoon Eksotelle jo antamansa kehotuksen perusteella.

Kyseessä on sen verran laaja kokonaisuus ja isot asiat, mikä vaatii syvällistä selvitystä. — Sari Mehtälä

Ylitarkastaja Anna-Maija Arvassalo Avista selvittää, että Eksotelle annettiin jo tehdyssä tarkastuskertomuksessa kehotus korjata kotihoidon tilannetta.

Avi muun muassa katsoi, että Eksoten valvontapyynnön jälkeen tekemät satsaukset työntekijäresursseihin, työn suunnitteluun ja mitoitukseen sekä esimiestyön kehittämiseen eivät riitä. Avin mukaan työntekijöiden psykososiaalista kuormitusta on vähennettävä.

— Tilanne on nyt se, että teemme Eksoten kotihoitoon tarkastuksen. Tarkastuksessa valvomme, onko tarkastuskertomuksessa annettua kehotusta noudatettu, selvittää Arvassalo.

Eksoten antama kirjallinen selvitys ei riittänyt

Joskus valvontaan riittää saatu kirjallinen selvitys. Tässä tapauksessa Avi katsoo, että Eksoten antaman kirjallisen selvityksen lisäksi tarvitaan tarkastuskäynti. Sillä varmistetaan, että toimenpiteisiin on ryhdytty ja saatettu asiat lain vaatimalle tasolle.

SuPer tiedotti maaliskuun alkupuolella, ettei Eksote ollut korjannut työkuormitusta.

Eksote oli muun muassa aikaistanut aamuvuoroa, ottanut käyttöön etäkäyntejä ja lisännyt kotihoitoon tammikuussa 10 tointa ja koko tälle vuodelle 19 tointa. Nämä toimenpiteet eivät SuPerin mukaan kuitenkaan ole olleet riittäviä.

Oikeusasiamies odottavalla kannalla

Valvira puolestaan on saanut eduskunnan oikeusasiamieheltä jo kolmannen kerran jatkoaikaa kantelua varten pyydetyn lausunnon laatimiseen.

— Saimme vielä toukokuun loppuun jatkoaikaa selvittää asiaa. Kyseessä on sen verran laaja kokonaisuus ja isot asiat, mikä vaatii syvällistä selvitystä, kertoo ylitarkastaja Sari Mehtälä Valvirasta.

Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkosen mukaan kantelu on nopeasti valmis eduskunnan oikeusasiamiehelle esittelyä varten sen jälkeen, kun Valviran selvitykset valmistuvat.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset

Kommentoidut