Itä-Suomen hallinto-oikeus jalkautuu Imatralle, syynä Napinkulman kaavavalitus: Hallinto-oikeus haluaa itse arvioida suunnitellun kerrostalon vaikutuksia

Katselmus tehdään kesäkuussa. Sen arvioitu kesto on tunnista kahteen tuntia.

Anu Pakarinen

Itä-Suomen hallinto-oikeus haluaa tutustua omin silmin Napinkulman ympäristöön ja tehdä itse havaintoja suunnitellun uudisrakennuksen vaikutuksista kaupunkikuvaan.
Itä-Suomen hallinto-oikeus haluaa tutustua omin silmin Napinkulman ympäristöön ja tehdä itse havaintoja suunnitellun uudisrakennuksen vaikutuksista kaupunkikuvaan.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut välipäätöksen Napinkulman kaavamuutosta koskevassa riidassa.

Hovioikeus on päättänyt tehdä kaavavalituksen johdosta katselmuksen Imatrankoskella.

Hallinto-oikeus haluaa tutustua paikan päällä asemakaavan muutosalueeseen ja sen lähiympäristöön sekä tehdä havaintoja suunnitellun kerrostalon vaikutuksista alueen kaupunkikuvaan, maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön.

Katselmus suoritetaan 3. kesäkuuta, ja sen arvioitu kesto on yhdestä kahteen tuntia.

Imatran kaupunki

Ensimmäinen luonnos Napinkulmasta näytti tältä.
Ensimmäinen luonnos Napinkulmasta näytti tältä.

Katselmukseen kutsutaan Imatran kaupunginvaltuuston ja Kiinteistö Oy Napinkulman edustajat sekä kaavamuutoksesta valittaneiden edustajat.

Kaavasta jätettiin kaksi valitusta. Toisen teki Erkki Jouhki, toisen Kiinteistö Oy Koskenkulma.

Kutsuttujen ei ole pakko osallistua katselmukseen.

Katselmuksessa ei oteta vastaan kirjallista tai suullista näyttöä. Oikeudenkäynnin osapuolten puheenvuoroja rajoitetaan koskemaan katselmushavaintoja.

Itä-Suomen hallinto-oikeus antaa ratkaisunsa myöhemmin katselmuksen jälkeen.

Kaava hyväksyttiin syyskuussa

Napinkulman asemakaavan muutos hyväksyttiin yksimielisesti Imatran kaupunginvaltuustossa viime syyskuussa.

Kaava sallii 7 800 kerrosneliön suuruisen kerrostalon rakentamisen nykyisen liikerakennuksen tilalle.

Suunnitelmat ovat herättäneet kiivasta keskustelua Imatralla. Kaavasta jätettiin nähtävilläoloaikana 15 muistutusta. Kaavaa on kritisoitu muun muassa rakennusoikeuden suuruuden sekä uudisrakennuksen suuren massan vuoksi.

Luetuimmat