Linnalan oirekyselyn tulos: Kroonisesti oireilevia yhteensä 116, infektiopoissaoloja ja päivittäisiä päänsärkyjä

Sisäilma-asiantuntija Tuula Putus esitteli maanantai-iltana oirekyselyn tuloksia Linnalan koululaisten vanhemmille.

Minna Mäkinen

Linnalan koulurakennuksessa ei enää lomien jälkeen järjestetä opetusta. 
Linnalan koulurakennuksessa ei enää lomien jälkeen järjestetä opetusta. 

Linnalan koulun oppilaille toteutettuun oirekyselyyn vastanneista lähes 40 prosentin terveydentila on huonontunut syyskulukaudella aiempaan verrattuna. Yhteensä kyselyn mukaan kroonisesti oireili 116 oppilasta.

Luku on IndoorAidin sisäilma-asiantuntija Tuula Putuksen mukaan selvästi tavanomaista korkeampi.

Kyselyyn vastanneista reilu viidennes kokee yleisen terveydentilansa kohtalaiseksi tai huonoksi. Myös tuo tulos on ikäryhmässä epätavallinen.

Syyslukukauden aikana oppilailla on esiintynyt pääasiassa kuumeettomia flunssia ja nuhakuumeita. Yleensä jaksoja on ollut yhdestä kahteen, mutta joukossa on lapsia, joilla infektiot ovat olleet usein toistuvia. Niitä on ollut jopa kuusi tai enemmän.

— Se edellyttää jatkoselvittelyä, toteaa Putus oirekyselyn yhteenvedossa.

Toistuva sairastelu on nostanut poissaolojen määrää. Jopa 83 prosenttia kaikista vastanneista on ollut poissa koulusta infektioiden vuoksi.

Päänsärkyä normaalia enemmän

Tänä syyskautena oppilailla on ollut vastausten mukaan epätavallisen paljon hengitysteiden ja silmien ärsytysoireita sekä yleisoireita. Erityisen voimakkaasti on yleistynyt päänsärky, jota on ollut oppilaista melkein 40 prosentilla viikoittain tai päivittäin. Toistuvia päänsärkyjä oli jopa 60 prosentilla.

— Löydös on hälyttävän korkea, sillä tavallisesti suomalaisesta lapsiväestöstä 15 prosentilla on päänsärkyä noin kerran kuukaudessa.

Putuksen mukaan kurkkukipu, käheys, ärsytysyskä ja silmäoireet viittaavat mikrobiologiseen ärsytykseen. Väsymys ja päänsärky voivat johtua riittämättömästä ilmanvaihdosta tai kaasumaisista epäpuhtauksista. Sisäilmahaitoista tunkkaisuus ja puutteellinen ilmanvaihto olivat yleisimmät. Vastauslomakkeista ilmeni, että oppituntien aikana ikkunoita pidettiin paljon auki.

116 oppilaasta pitkäaikaista nuhaa ja yskää oli joka neljännellä lapsella. Pitkäaikaisia silmäoireita oli 16 prosentilla ja iho-oireita 23 prosentilla. Vatsakivusta raportoi 30 prosenttia vastaajista. Lääkärin toteamista sairauksista astmaa oli jonkin verran tavanomaista enemmän. Silti huomattavasti tavanomaista suurempi joukko vastaajia käytti astmalääkkeitä.

Minna Mäkinen

Kevätlukukaudella opetus siirtyy kulttuuritalo Virtaan.
Kevätlukukaudella opetus siirtyy kulttuuritalo Virtaan.

Pitkään altistuneilla eniten oireita

Pitkään koulussa olleiden oppilaiden oireet olivat vaikeampia verrattuna alempien luokkien oppilaisiin. Koulun uudella puolella oireita esiintyi vanhaa osaa enemmän.

Sisäilmaoirekyselyyn vastasivat 208 oppilaan vanhemmat. Yhteensä koulussa on 320 oppilasta. Lopulta päätös väistötiloihin siirtymisestä syntyi ennen oirekyselyn tuloksen valmistumista. Silloin kaupunki tiedotti vielä, että oireilevien oppilaiden määrä on tarkentunut 60 oppilaaseen. Oirekyselyn oireita esiintyi 116 oppilaasta.

Linnalan sisäilmasaaga on ollut pitkä ja värikäs ja matkan varrelle on mahtunut paljon muutoksia. Vielä lokakuussa kaupunki oli vahvasti tilojen korjaamisen kannalla, mutta mieli muuttui lopulta uusien mittauksien myötä. Niissä tehtiin haitallisia mikrobihavaintoja, eikä tilojen peruskorjaamista enää pidetty hyvänä vaihtoehtona. Suurin osa Linnalan koulun oppilaista siirtyy kevään ajaksi kulttuurikeskus Virran tiloihin. Syyslukukaudella opetus järjestetään Mansikkalan kouluparakeissa. Kieliluokat siirtyvät syksyllä Kosken koululle.

Uusimmat uutiset