Suurinta osaa Linnalan koulun oppilaista esitetään siirrettäväksi kulttuuritalo Virtaan

Asiaa käsitellään ensi viikon alussa sisäilmatyöryhmässä ja hyvinvointilautakunnassa.

Kanerva Jalarvo

Kultuuritalo Virta muuntatuu väliaikaisesti myös opetustiloiksi, jos Linnalan koulun väistötiloja koskeva ehdotus hyväksytään.
Kultuuritalo Virta muuntatuu väliaikaisesti myös opetustiloiksi, jos Linnalan koulun väistötiloja koskeva ehdotus hyväksytään.

Kaupunki aikoo siirtää suurimman osan sisäilmaongelmaisen Linnalan koulun

oppilaista pikavauhtia kulttuuritalo Virtaan. Rakennukseen mahtuisi talon

ANU PAKARINEN

Kulttuuritalo Virrassa on valmiina kalustettuja, opetukseen soveltuvia tiloja. Esimerkiksi tähän juhlatilaan mahtuu 40 kaikkiaan henkeä.
Kulttuuritalo Virrassa on valmiina kalustettuja, opetukseen soveltuvia tiloja. Esimerkiksi tähän juhlatilaan mahtuu 40 kaikkiaan henkeä.

nykyisten toimintojen lisäksi noin kymmenen opetusryhmää.

Se merkitsee noin 200 oppilasta ja 15 aikuista.

— Kulttuuritalo Virta on käytännössä ainoa paikka, mihin näin iso oppilasmäärä

voisi nopeasti siirtyä. Toki se vaatii kaikilta osapuolilta joustamista ja halua

auttaa vaikeassa tilanteessa, sanoo palveluverkkouudistuksen projektipäällikkö

Mari Routti.

Viimeistään joulun jälkeen

Asialla on kiire, sillä kouluterveydenhuollosta saatujen tietojen perusteella koko

koulun väistö tulee toteuttaa niin pian kuin mahdollista.

Tavoitteena on siirtää kaikki oppilaat Linnalasta pois viimeistään joululoman

jälkeen.

— Yksittäisiä ryhmiä voitaisiin siirtää ehkä jo aikaisemminkin, sillä osa Virran

tiloista on kalustettu niin, että sieltä löytyvät oppilaille esimerkiksi työpisteet,

kertoo Routti.

Kulttuuritalo Virran lisäksi tilaa tarvitaan vielä 5–6 opetusryhmälle. Parhaillaan

tutkitaan, voitaisiinko erityisesti pienimmät lapset sijoittaa Linnalan kentän

moduuleihin.

— Pienten koulumatkat pitää turvata mahdollisimman samanlaisina kuin nyt.

Lisäksi iltapäivätoiminta on saatava sijoitettua samaan paikkaan.

Haastavin asia liikennejärjestelyt

Koululaisten ruokailu Virrassa tapahtuisi talon henkilöstöravintolassa.

— Saimaan tukipalveluista on kerrottu, että ruokailu pystytään siellä

järjestämään. Toki ruoka tuotaisiin paikalle hyvin valmiina.

Haastavin asia koululaisten siirtymisessä Virtaan on liikennejärjestelyt, arvioi

Routti.

— Se pitää suunnitella huolella. Piha-aluetta Virrassa onneksi riittää paljon, tosin

sen rajaaminen on mietittävä tarkkaan.

Koululaisten liikuntatunnit pitäisi järjestää Ukonniemessä. Teknisen käsityön

tunneiksi pitäisi siirtyä ammattiopistossa oleviin tiloihin.

Linnalan koulun iltakäyttäjille pyritään löytämään korvaavat paikat muista

kaupungin tiloista.

Lautakuntaan ensi viikolla

Väistötilaratkaisuja käsitellään ensi viikon alussa Imatran sisäilmatyöryhmässä ja hyvinvointilautakunnassa.

Kulttuuritalo Virran soveltumista opetustilaksi on selvitetty laajalla joukolla ja puolto on saatu myös terveystarkastajalta.

Virran ympäristö voidaan muokata koululaisten välituntipihaksi. Myös kouluruokailu on mahdollista järjestää Virrassa sekä kaupungintalolla.

— Kyseessä on akuutti väistö. Linjattavaksi jää se, missä opetus järjestetään vuoteen 2020 asti, kun Mansikkalan uusi koulukeskus valmistuu, kaupungin tiedotteessa sanotaan.

Kaupunki muistuttaa, että oireileville lapsille on edelleen mahdollista järjestää välitön koulusiirto. Tässä asiassa kannattaa olla suoraan yhteydessä rehtoriin.

Juttua päivitetty torstaina 15.11. kello 15.49 Mari Routin kommenteilla.

Luetuimmat