Turveyhtiö katsoo, että Konnunsuon Höytiönsuon ilmasto vastaa Länsi-Suomea

Vapo antoi vastineensa ympäristölupahakemuksestaan tehtyihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Vapo on valmis pienentämään Höytiönsuon turpeenottoaluetta

Minna Mänttäri

Konnunsuolla sijaitsevalla Höytiönsuolla ovat vastakkain turpeentuottajien sekä luonnon ja ulkoilijoiden tarpeet.
Konnunsuolla sijaitsevalla Höytiönsuolla ovat vastakkain turpeentuottajien sekä luonnon ja ulkoilijoiden tarpeet.

Turveyhtiö Vapo on valmis tinkimään toivomansa turpeenottoalueen koosta Höytiönsuolla. Vapo on hakenut ympäristölupaa 93 hehtaarille. Aluehallintovirastolle (AVI) antamassaan vastineessa se laskee alan 85,5 hehtaariin siten, ettei tuotantoalue enää rajaudu pohjavesialueeseen.

Tosin 85,5 hehtaaria on enemmän kuin yhtiön edellisellä lupakierroksella hakema 83,7 hehtaaria.

Suoluonnon palauttaminen koskee myös osia Höytiönsuosta.

Vapo esittää myös toista vedenpuhdistusratkaisua. Valumia vesistöön vähentävä pintavalutuskenttä on siirretty suunnitelmassa ojitetulta suolta ojittamattomalle. Siten se vähentäisi Vapon mukaan fosforipäästöjä noin 60 prosenttia ja typpipäästöjä noin 10 prosenttia edellisestä vaihtoehdosta.

ELY-keskus ja Vapo erimielisiä alueen ilmastosta

Vapo antoi vastineensa sen hakemuksesta jätettyihin lausuntoihin. Lupaa vastustavat muun muassa Lappeenrannan kaupunki ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

ELY moitti esimerkiksi sitä, että Vapo käytti vesistökuormituksen laskennassa Länsi-Suomen lukuja. Vapon mukaan Kaakkois-Suomi vastaa ilmastoltaan enemmän Länsi- kuin Itä-Suomea. Itä-Suomen luvuilla typpi- ja kiintoainekuormitukset ovat suurempia.

Höytiönsuo kuuluu Konnunsuon laajaan suoalueeseen, jossa Metsähallitus on aloittanut soiden ennallistamisen. Suoluonnon palauttaminen koskee myös osia Höytiönsuosta.

Vapon tuotantolohkot olisivat lähimmillään kymmenen metrin päässä Metsähallituksen alueista. Tässä kohtaa ei Vapon mielestä kuitenkaan ole luontoarvoja.

Seudun suot ovat tärkeitä muun muassa linnuille ja viitasammakolle, ja saman vesistön Suokumaanjoessa elää harjuskanta. Maakuntakaavassa Höytiönsuo on luontomatkailun ja virkistyksen kehittämisalue.

Vapo: turpeenotto kuormittaa jätevesiä vähemmän

Vapo on hankkinut Höytiönsuolta maata vuosikymmeniä. Se katsoo maidensa olevan vain pieni osa aluetta eikä siksi uhkaksi luonnolle.

Yhtiö vetoaa alueen vesistön kuormituksen vähenemiseen, kun maatalouden päästöt oletettavasti pienenevät ja Konnunsuon jätevesille suunnitellaan siirtoviemäriä.

Höytiönsuolla on myös turveyhtiö Ekonevan 30 hehtaarin tuotantoalue. Turpeennoston kesto alueella on noin 35 vuotta.

Takana jo vuosien lupataisto
Vapo sai AVI:lta ympäristöluvan turvetuotantoon Höytiönsuolla 2013.
Luvasta valitettiin ja se eteni eri oikeusasteisiin.
Korkein hallinto-oikeus palautti päätöksen AVI:in 2016.
Vapo perui hakemuksensa selvittääkseen tuotantotapaa.
2017 yhtiö jätti uuden hakemuksen, jota AVI käsittelee.

Luetuimmat