Palomiesten ja Lappeenrannan kaupungin työaikakiista kääntyi työntekijöiden eduksi hovioikeudessa – Yli 2 000 000 euron saatavien puiminen jatkuu käräjäoikeudessa

kai skyttä

Joutsenon paloasema, palokunta, paloauto, hälytys, Etelä-Karjalan pelastuslaitos, VPK, vapaapalokunta
Joutsenon paloasema, palokunta, paloauto, hälytys, Etelä-Karjalan pelastuslaitos, VPK, vapaapalokunta

Itä-Suomen hovioikeus on kumonnut käräjäoikeuden tuomion Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen 26 palomiehen ja Lappeenrannan kaupungin palkkaetuja koskevassa kiistassa. Toisin kuin käräjäoikeus, hovioikeus katsoi, että palomiesten varallaoloaika on normaaliin palkkaan oikeuttavaa työaikaa. Hovioikeuden päätös tarkoittaa sitä, että kiista palaa Etelä-Karjalan käräjäoikeuteen palkkavaatimusten käsittelyn jatkamista varten.

Tapauksessa oli kyse siitä, pidetäänkö palomiesten varallaoloaikaa työaikana ja pitääkö siitä maksaa normaalin työajan mukainen palkka.

Sivutoimisissa työsuhteissa työskentelevät 26 palomiestä katsoivat, että varallaolijoille määrätty viiden minuutin jatkuva lähtövalmius pakotti heidät olemaan varallaoloaikana työnantajan käytettävissä. He vaativat oikeudessa kaupunkia maksamaan heille maksetun varallaolokorvauksen ja todellisen palkan välisen erotuksen. Yhteensä vaatimukset muodostivat viivästyskorkoineen yli kahden miljoonan euron summan.

Kaupunki kiisti väitteet. Sen vastauksessa todettiin, ettei varallaoloaika ole täyteen palkkaan oikeuttavaa työaikaa, vaan sovittuun varallaolokorvaukseen oikeuttavaa aikaa.

Käräjäoikeus päätti viime vuoden helmikuussa antamassaan tuomiossaan asian kaupungin kannan mukaisesti. Sen mielestä varallaoloaika ei ollut työaikaa.

Työntekijät vaativat hovioikeudelle tekemässään valituksessa, että käräjäoikeuden päätös kumotaan. Kaupunki vastusti muutosvaatimuksia ja laati vastavalituksen, jossa se vaati valittajia korvaamaan kaupungin oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa.

Hovioikeuden ratkaisu ei ole lainvoimainen. Siihen voi hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.